c S
Pojasnilo FURS: Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – samozaposlene osebe 14.04.2022

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta - Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – samozaposlene osebe, 3. izdaja.

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

13. 4. 2022


Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – samozaposlene osebe

sprememba dokumenta.


Več na povezavi: Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – samozaposlene osebe
, 3. izdaja, marec 2018 (april 2022)Vir: FURS, 13. 4. 2022
_________________________

Podrobneje o spremembah in dopolnitvah:

2.4 Rok za plačilo prispevkov

Samozaposlene osebe prispevke izračunavajo mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSVZ obrazec), ki je določen s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost.  

V skladu s prvim odstavkom 353. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 predložijo OPSVZ obrazecdavčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec v elektronski obliki prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, če z zakonom ni določeno drugače.

Za mesec januar 2017 in naprej bo davčni organ sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Zavezanec mora sam v OPSVZ obrazec posredovati tudi morebitne spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odloči za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.

Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.

V primeru, da bo zavezanec oddal OPSVZ obrazecdo 15. dne v mesecu za pretekli mesec po tem, ko je davčni organ zanj že sestavil POPSV, velja obračun prispevkov za socialno varnost, ki ga je oddal zavezanec.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.