c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2022, številka 15 / letnik XIV.
 

ZPIZ je včeraj upravičencem nakazal energetski oziroma solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine. Drugo nakazilo energetskega dodatka bo v četrtek, in sicer s strani MDDSZ. Preverite, kdo je med upravičenci energetskega dodatka v višini 150 ali 200 evrov!

V današnji osrednji temi izpostavljamo prispevek z naslovom Davčna obravnava odpisa terjatev v stečaju, v katerem pojasnjujemo ključne spremembe, ki jih je prinesla novela ZDDPO-2S s poenotenjem pravil v delu, ki se nanašajo na začetek stečajnega postopka.

AJPES sporoča, da bo aplikacija za predložitev letnih poročil odprta do 3. maja. Obveščajo tudi, da je prenovljeno navodilo za poročanje podatkov iz Obrazca ZAP/M - omenjene spremembe je treba upoštevati za izplačane plače za mesec marec.

FURS je pripravil odgovore na pogosta vprašanja glede pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov. V zadnjem tednu so na spletni strani objavili tudi številne druge spremembe pojasnil: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, Brošura o obdavčitvi nepremičnin, Davki za začetnike - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, Odpis obveznosti, odpis terjatev ter konverzija terjatev v lastniški delež dolžnika in Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Nakup rabljenega e-vozila in uveljavljanje nove olajšave za zeleni prehod, Odpravnina za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, Izkaz drugega vseobsegajočega donosa in Letni razgovor delavca.

Ne spreglejte napovedanih spletnih seminarjev Računovodski vidik vodenja kmetijske dejavnosti (Majda Strel) in Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci in navzkrižne kontrole (Simona Matko Počivalšek). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› PREGLED ZAKONODAJE
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
>> OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčna obravnava odpisa terjatev v stečaju    
Mojca Müller
   
Davčni vidik odpisa terjatev opredeljujeta 39. člen ZDDV-1 in 21. člen ZDDPO-2. Vrsto let se je odpis terjatev različno obravnaval z vidika ZDDPO-2 in ZDDV-1. Z novelo ZDDPO-2S, ki velja od 1. januarja 2022, pa so pravila poenotena v delu, ki se nanaša na začetek stečajnega postopka. Zavezanec, ki razpolaga z dokazilom o priznanih terjatvah v stečajnem postopku, lahko že v začetku stečajnega postopka (1) naredi popravek predhodno obračunanega DDV in (2) odpis terjatev v celoti davčno prizna.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Prenovljeno navodilo za poročanje podatkov iz Obrazca ZAP/M
AJPES obvešča, da je Statistični urad Republike Slovenije objavil prenovljeno Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M). Spremembe se nanašajo na zaposlene osebe, ki so bile odsotne z dela zaradi bolniških odsotnosti in se izplačujejo v breme delodajalca (do 20 oz. do 30 delovnih dni). Spremembe morate upoštevati že pri poročanju podatkov iz Obrazca ZAP/M za izplačane plače za mesec marec 2022 in dalje.

>> Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
V skladu z zadnjimi spremembami > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki jih je prinesla novela ZGD-1K, morajo družbe zavezane reviziji za poslovno leto 2021 pripraviti tudi izkaz drugega vseobsegajočega donosa.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Odpravnina za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Ali delavcu v podjetju sploh pripada odpravnina, če je zaposlen manj kot eno leto in dobi odpoved iz poslovnega razloga?

>> Letni razgovor delavca
Letni razgovor delavca naj bi bil njegova priložnost, da se s svojim nadrejenim odkrito pogovori o svojih zadolžitvah, odgovornosti, predvsem pa tudi o težavah oziroma njegovih ciljih, ki jih ima na delovnem mestu z možnostjo izboljšanja njegovega položaja na delovnem mestu, ki ga zaseda.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Nakup rabljenega e-vozila in uveljavljanje nove olajšave za zeleni prehod
V podjetju nameravajo kupiti rabljeno osebno električno vozilo od prodajalca vozil iz EU. Zanima jih, ali lahko pri DDV naredijo samoobdavčitev, saj bodo vozilo uporabljali za opravljanje dejavnosti. Ali lahko v tem primeru uveljavljajo tudi novo olajšavo za zeleni prehod v višini 40 odstotkov vrednosti vozila?

>> FURS: Pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov
V Uradnem listu RS št. 29/22 je bil 4. marca 2022 objavljen Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). Finančna uprava je pripravila odgovore na pogosta vprašanja glede pomoči.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
8. april 2022 Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022-2030 (ReNPIO22-30) 
 
8. april 2022 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (ReNPSV22-30) 
 
9. april 2022 Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 
 
9. april 2022 Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU 
 
1. maj 2022 Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije 
 
 
     

 

SPREJETA_ZAKONODAJA

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Vlada je sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut
Vlada je na seji 7. aprila 2022 sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, ki uvaja obveznost plačevanja davka od vrednosti unovčenih virtualnih valut na administrativno enostaven in razumljiv način ter zagotovitev javnofinančnih prihodkov iz naslova take obdavčitve.

>> Poskus dviga zdravniških plač razveljavljen
Ustavni sodniki so z odločbo U-I-25/22-15 razveljavili 48. člen > PKP10 oz. ZDUPŠOP, ki bi omogočal dvig zdravniških plač do 63. plačnega razreda. Ključno za odločitev ustavnega sodišča je bilo, da so poslanke in poslanci prepovedali referendum o tem ukrepu, čeprav ni bil nujen za blaženje škodljivih posledic epidemije.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 49 - 50 /2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Energetski dodatek: kdo ga je že dobil, kdo ga prejme v četrtek?
V torek oziroma v četrtek bo približno 700 tisoč upravičencev prejelo po 150 ali 200 evrov energetskega dodatka, ki ga je vlada napovedala v okviru paketa ukrepov za blaženje visokih cen energentov (Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov).

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izterjava glob
Tožnik je na Upravno sodišče vložil tožbo, v kateri je izpodbijal davčni postopek na obeh stopnjah. V obravnavanem primeru gre za davčno izvršbo na dolžnikova denarna sredstva na podlagi več sklepov o plačilu glob. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da je davčni organ utemeljeno pričel davčno izvršbo na podlagi prvega odstavka 143. člena ZDavP-2 ter upošteval določbe 159. člena ZDavP-2, ki določajo denarne prejemke, ki so izvzeti iz davčne izvršbe, in tudi določbo 160. člena ZDavP-2, ki določa omejitve pri davčni izvršbi.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2022:   1.923,92 €
 
in neto plača:   1.236,33 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.024,20 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.312,38 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Majda Strel
Računovodski vidik vodenja kmetijske dejavnosti 21. 04. 2022 10:00:00 139,90€ Naročilo
Simona Matko Počivalšek
Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci in navzkrižne kontrole 10. 05. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Eva Zabukovec
Splošni akti delodajalca – nadloga ali koristno orodje 17. 05. 2022 10:00:00 89,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.