c S
Novih 11,55 milijonov evrov covid garancij za najemanje bančnih kreditov 08.04.2022 Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo tudi letos razpisal garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost in blažila posledice epidemije covid-19 na njihovo poslovanje.

Podjetja bodo lahko zaprosila za covid garancije v višini 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 100.000 evrov (za srednja podjetja do 200.000 evrov), z roč­nostjo do pet let in možnostjo koriščenja šestmesečnega moratorija, ki se šteje v obdobje ročnosti kredita. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati bodo podjetja z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije Slovenskega podjetniškega sklada deležna tudi znižane obrestne mere, ki po razpisu znaša 6-mesečni EURIBOR + 0,35 %.

Razpisna dokumentacija razpisa P1 COVID 2022 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere


Vir: MGRT, 8. 4. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.