c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2022, številka 03 / letnik XIV.
 

V današnjem tedniku izpostavljamo nove smernice za tiste, ki morajo zaradi tesnega stika z okuženim s covidom-19 v karanteno. Te osebe naj na spletni strani eUprave izpolnijo izjavo o karanteni na domu, ki jo lahko zaposleni uporabijo kot dokazilo za uveljavljanje nadomestila plače v času karantene.

V osrednji temi tokrat izpostavljamo aktualen članek o Obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021.

FURS je objavila nekaj sprememb pojasnil: Obvestilo zavezancem ob odsvojitvi oziroma pridobitvi nepremičnine, Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS in Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah.

Na eDavkih ni več na voljo Izjave o vračilu prejetih upravičenj (NF-COVID19 RegresVracilo). Kako jo morate vložiti po novem? Na omenjenem portalu je zagotovljena tudi nova popravljena verzija za vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2021 iz REK obrazcev in je izplačevalcem na vpogled do 31. januarja 2022.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Dobavljeno ali pridobljeno prevozno sredstvo in obračun DDV, Pravica delavca do nastanitve med delovnim razmerjem, Kako nagraditi samo enega delavca in Refundacija bolniške.

Naslednji teden, 25. januarja, bo izveden spletni seminar Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021, s predavateljico Fenjo Borštnar. Vabimo vas tudi na spletni seminar Noveli ZDDPO-2S in ZDDV-1M spreminjata davčno zakonodajo v začetku leta 2022, ki bo 3. februarja in ga bo vodila Natalija Kunstek. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021    
Fenja Borštnar
   
Davek od dohodkov pravnih oseb, ki ga sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), je temeljni davek na področju neposrednega obdavčenja dohodkov pravnih oseb.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Pravica delavca do nastanitve med delovnim razmerjem
Glede na 139. člen ZDR-1 je možno ugotoviti, da ima delavec pravico do nastanitve ves čas trajanja delovnega razmerja, če ima v pogodbi o zaposlitvi dogovorjeno to pravico do nastanitve kot obliko plačila za delo, pri čemer je potrebno poudariti, da navedena oblika plačila ne nadomešča plače ali njenega dela, saj mora biti plača izplačana v denarni obliki in v višini, ki je določena v tarifnem delu kolektivne pogodbe ali kot minimalna plača. Citirani člen določa pravico delavca do nastanitve kot drugo obliko plačila, ki je vezano na čas trajanja delovnega razmerja, ne glede na to ali delo opravlja ali ne (v primeru bolniške odsotnosti in podobno).

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Umar: Ob koncu leta 2021 ohranjanje ugodnih gospodarskih gibanj
V Sloveniji večina kazalnikov gospodarske aktivnosti tudi za zadnje četrtletje leta 2021 kaže na ohranjanje razmeroma ugodnih gibanj izvoznega dela gospodarstva in domače potrošnje, pa tudi ugodnih razmer na trgu dela.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Dobavljeno ali pridobljeno prevozno sredstvo in obračun DDV
Stranka je iz EU nabavila osebno vozilo za nadaljnjo prodajo. Vozilo je bilo predhodno v poslovnem najemu. Ob nabavi so naredili samoobdavčitev, DDV niso odbili, ampak so ga plačali. Še isti mesec so vozilo (v zalogi) prodali, DDV-ja pa niso obračunali, ker pri nabavi niso odbili davka po 3.točki 44. člena ZDDV-1. Zanima jih, ali so postopali prav?

>> Davčni zavezanci so v letu 2021 Finančni upravi plačali 18 % več dajatev kot v letu 2020
Po prvih znanih podatkih je Finančna uprava (FURS) v letu 2021 pobrala 19,212 milijarde evrov prihodkov, kar je za 2,930 milijarde evrov oziroma za 18,0 % več kot v letu 2020 in za 1,639 milijarde evrov oziroma za 9,3 % več kot v letu 2019. Če bi prihodkom v letu 2020 prišteli še prispevke za socialno varnost, ki so bili na podlagi interventnih ukrepov plačani mimo FURS neposredno blagajnam javnega financiranja iz državnega proračuna, bi bili prihodki leta 2021 v primerjavi z letom 2020 višji za 2,323 milijarde evrov oz. 13,8 %. Dokončni podatki bodo znani po zaključnem računu v začetku februarja 2022.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Komu od danes ne bo treba v karanteno?
Že zdaj je veljalo, da v primeru visokorizičnega stika z osebo, pozitivno na koronavirus, v karanteno ni treba cepljenim s poživitvenim odmerkom, prebolelim v zadnjih 45 dneh in polno cepljenim ter prebolelim. Od srede pa pod določenimi pogoji v karanteno ne bo treba niti zaposlenim v zdravstvu, socialnem varstvu ter vzgoji in izobraževanju ter predšolskim otrokom, učencem, dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih.

>> Vlada novelirala dva covidna odloka
Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji izdala spremembe odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter spremembe odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (pregled vseh veljavnih odlokov).

>> Minimalna urna postavka za študentsko delo odslej višja za 28 centov
Najnižja urna postavka za delo dijakov in študentov se je zvišala za 28 centov, na 6,17 evra bruto.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 19.1.2022 - sprememba
»  Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19; veljavnost od: 1.2.2022 - sprememba
»  Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2022; veljavnost od: 1.2.2022
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 17.1.2022 - sprememba
»  Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 15.1.2022 - sprememba
»  Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del; veljavnost od: 15.1.2022
»  Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti; veljavnost od: 1.1.2022
»  Znesek minimalne plače; veljavnost od: 1.1.2022
»  Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost; veljavnost od: 1.1.2022 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 5 - 8/2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Kdor mora v karanteno, naj na eUpravi izpolni izjavo
Osebe, ki so prišle iz tujine z območja z visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom ali pa so bile v visoko tveganem stiku za okužbo z novim koronavirusom ter zanje ne velja izjema od karantene, morajo v karanteno. Ne glede na to, kako so bile obveščene o karanteni - bodisi prek aplikacije Ostani zdrav bodisi od epidemiologa bodisi od okuženega - morajo na spletni strani eUprave izpolniti izjavo o karanteni na domu.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Preseganje pričakovanih rezultatov dela
Tožnica je vložila pritožbo zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen zahtevek za izplačilo razlike iz naslova povečanega obsega dela. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da za priznanje pravice do izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega ni bistveno, ali je do tega preseganja rezultatov dela prišlo zaradi opravljanja dela delovnega mesta, za katerega je imel javni uslužbenec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ali zaradi opravljanja dela drugih delovnih mest, ki jih je javni uslužbenec opravljal po odredbi nadrejenega.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2021:   1.886,48 €
 
in neto plača:   1.218,40 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.886,59 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.253,80 €
 
Minimalna plača od 01. 01. 2022:   1.074.43 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 25.1.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Natalija Kunstek
Noveli ZDDPO-2S in ZDDV-1M spreminjata davčno zakonodajo v začetku leta 2022 3.2.2022 10:00:00 89,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.