c S
Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah 14.01.2022 V skladu z vzpostavljeno sodno prakso v letu 2015 na področju ugotavljanja rezidentskega statusa, FURS preklicuje v septembru 2021 sprejeto odločitev, da se za obdobja od 1. 1. 2017 dalje, rezidentski status z uporabo t. i. prelomnih pravil iz 4. člena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v nadaljevanju: mednarodne pogodbe) in drugega odstavka 7. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 lahko ugotavlja tudi že v samem ugotovitvenem postopku določitve rezidentstva na podlagi določb ZDoh-2.

V primeru, da je zavezanec dvojni rezident (tj. rezident Slovenije po določbah ZDoh-2 in tudi rezident države, s katero je Slovenija sklenila mednarodno pogodbo), se rezidentski status z uporabo t. i. prelomnih pravil iz mednarodne pogodbe in drugega odstavka 7. člena ZDoh-2 lahko ugotavlja le v postopku uveljavljanja ugodnosti po mednarodni pogodbi v povezavi s konkretnim dohodkom oziroma v postopku skupnega dogovora.

Podrobnejše informacije v zvezi s tem so dostopne v podrobnejšem opisu Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPo-2 in po mednarodnih pogodbah (poglavje 1.2, 3., 3.1 in 3.2).


Vir: FURS, 13. 1. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.