c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2021, številka 50 / letnik XIII.
 

Vlada je v predlog novele zakona o dohodnini zapisala zvišanje splošne olajšave, ki posledično zvišuje neto plače. Znižala naj bi se stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov ter skrajšal čas, po katerem je odsvojitev vrednostnih papirjev neobdavčena. Poslanci bodo o predlogu za razbremenitve pri dohodnini odločali danes. Opozicija pa opozarja na proračunski primanjkljaj, ki naj bi ga povzročilo sprejetje novele.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področij DDV, DDPO in dohodnine, v katerem predstavljamo in pojasnjujemo aktualne primere Sodišča EU.

FURS je na eDavkih objavil možnost oddaje KP-KPD za leto 2021, v dokumentu Širitev sistema - Vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM pa so dodali odgovor na vprašanje 45.

AJPES je pripravil kratke napotke gostiteljem ob prehodu v novo koledarsko leto 2022.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Skeni računov kot verodostojna listina, Prefakturiranje po ZDDV-1, Ste že pričeli z aktivnostmi za pripravo zaključnih bilanc?, Po odhodu zaposlenega njegov e-naslov ne sme ostati aktiven in članek iz sodne prakse o posredovanju delavcev.

Jutri bomo izvedli še spletni seminar Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja DDV, dohodnine in DDPO, ki ga bo vodila Natalija Kunstek. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področij DDV, DDPO in dohodnine    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Sodna praksa Sodišča EU je pomemben pravni vir, ki davčnim zavezancem omogoča vpogled v zavezujoča stališča Sodišča EU, ki razlagajo oziroma pojasnjujejo, kako je treba brati oziroma razumeti posamezno določbo evropskega predpisa.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Skeni računov kot verodostojna listina
Zanima nas, ali je treba v računovodstvu hraniti originalne listine ali zadostujejo skenirani dokumenti? Če na primer sodišče ali FURS zahtevata verodostojno originalno knjigovodsko listino (račun), ali moramo predložiti original ali zadostuje sken dokumenta (pdf oblika)?

>> Ste že pričeli z aktivnostmi za pripravo zaključnih bilanc?
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) predpisuje, da morajo vse družbe pripraviti letne računovodske izkaze in podatke posredovati AJPES-u za namen državne statistike. Za srednje in velike družbe pa poleg tega velja še dodatna obveznost, ki jo predpisuje 57. člen ZGD-1, in sicer priprava letnega poročila, ki ga mora pregledati revizor.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Informacijski pooblaščenec: Po odhodu zaposlenega njegov e-naslov ne sme ostati aktiven
Informacijski pooblaščenec na podlagi večjega števila prejetih prijav ugotavlja, da številna podjetja in organizacije ne ravnajo ustrezno z naslovi e-pošte nekdanjih zaposlenih. Delodajalec mora ob prenehanju delovnega razmerja deaktivirati elektronski poštni predal bivšega delavca zaradi prenehanja pravne podlage (48. člen Zakona o delovnih razmerjih ) za njegov obstoj. S tem bo zagotovil tudi točnost in ažurnost podatkov, saj naslov z imenom bivšega delavca ne ustreza dejanskemu stanju.

>> IZ SODNE PRAKSE: Posredovanje delavcev
Čeprav pravni subjekt ni registiran za dejavnost posredovanja delavcev tretjim, se obravnava kot tak, če je zaposlil delavce z namenom, da bi jih napotil tretjim. Zagotavljati jim mora vse pravice, ki jih imajo delavci, zaposleni pri delodajalcih, ki so registrirani za posredovanje delavcev uporabnikom.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> »Prefakturiranje« po ZDDV-1
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da ima družba X v najemu poslovne prostore pri najemodajalcu Y. Nadalje naročnica navaja, da družbi dogovorita, da bo najemojemalec naročil in plačal gradbene storitve, ki jih bo nato najemodajalcu prefakturiral. In še, da je na računu gradbenika naveden kot kupec najemodajalec, najemojemalec pa kot plačnik. Gradbena storitev, še dodaja naročnica, je, s strani izvajalca del, zaračunana skladno s 76a. členom ZDDV-1. Najemojemalec bo predmetni račun knjižil na prehodne konte. Naročnico zanima, kateri člen ZDDV-1 je podlaga za izdajo računa za prefakturiranje s strani najemojemalca najemodajalcu.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> DZ sprejel Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon
Državni zbor RS je sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbeni zakon (GZ-1). Zakona, ki državljanom prinašata enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve, bosta začela veljati 31. decembra. V času do 1. junija, ko se bosta zakona pričela uporabljati, bo Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo predstavitve lokalnim skupnostim in drugim deležnikom.

>> Napredovanje javnih uslužbencev v službi Državnega sveta RS
11. decembra so začele veljati spremembe in dopolnitev > Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije, ki določajo, da se postopek preverajanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v plačne razrede izvede za vse uslužbence do 15. novembra vsako leto, in ne več do 15. marca. Obvestilo in predlog aneksa pa se javnim uslužbencem vročijo najkasneje do 30. novembra.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Odlok o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 10.12.2021
»  Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije; veljavnost od: 11.12.2021 - sprememba
»  Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; veljavnost od: 11.12.2021 - sprememba
»  Pravilnik o izračunu minimalne zajamčene donosnosti; veljavnost od: 11.12.2021 - sprememba
»  Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije; veljavnost od: 1.1.2022 - sprememba
»  Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij; veljavnost od: 31.12.2021
»  Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji; veljavnost od: 25.12.2021
»  Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2021; veljavnost od: 1.11.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 193 - 194/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Kaj bi dvig dohodninske olajšave pomenil za plače in kaj za proračun?
Poslanci danes glasujejo o predlogu novele zakona o dohodnini. Od maja, ko je vlada predlog poslala v državni zbor, je bil največje pozornosti deležen predlog dviga splošne davčne olajšave. Ali bo zakon potrjen, še ni jasno, v zraku so glasovi Desusa. Opozicija predlogu oporeka predvsem, ker je po njihovem zaskrbljujoče to, da ni dovolj jasnega odgovora na vprašanje, kako bo država nadomestila izpad v davčni blagajni.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Trajnejša nelikvidnost
Višje sodišče je zavrnilo dolžnikovo pritožbo zoper sklep o začetku postopka osebnega stečaja nad njim. V zavrnilnem sklepu je navedlo, da je upnica pojasnila, koliko znašata dolžnikov dolg in zamuda s plačilom, ter v podporo svojim trditvam predložila dokaze. Trditveno in dokazno breme v smeri drugačne višine ali zamude pri plačilu dolga se je tako prevalilo na dolžnika, ki se ga s trditvijo, da upnica odprtih obveznosti na njegov poziv ni želela razkriti, ni razbremenil.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2021:   1.872,92 €
 
in neto plača:   1.210,46 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.904,62 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.229,43 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja DDV, dohodnine in DDPO 16.12.2021 10:00:00 109,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2021 13.1.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 25.1.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.