c S

Omogočena oddaja KP-KPD za leto 2021

10.12.2021 FURS obvešča, da je z na sistemu eDavki omogočena oddaja kontrolnih podatkov KP-KPD.

Na sistemu eDavki je omogočena oddaja kontrolnih podatkov KP-KPD poleg vira VirVdc še za naslednje vire:

 • VirPN2
 • VirOpr
 • VirOprkm
 • Vir6600
 • VirSkupkm
 • Vir5200
 • VirPon
 • VirUmik
 • VirInva
 • VirPN1
 • VirPN2
 • VirVdcA5B
 • VirIzv

Oddaja ostalih VIR-ov bo omogočena 1.1.2022. Lahko pa podatke tudi že pripravite in shranite.Za odmerno leto 2021 se bodo kontrolni podatki oddajali enako kot pretekla odmerna leta, preko portala eDavki – obrazec KP-KPD. Pripravljene datoteke za oddajo lahko uvozite ali jih pripravite ročno v eDavkih v sklopu obrazca KP-KPD, kjer lahko pripravite datoteko tako, da v razdelku »Izdelaj datoteko« izberete ustrezen VIR podatkov, ki ga želite pripraviti za oddajo.

Preko sistema eDavki je omogočena priprava ali uvoz in oddaja naslednjih podatkov:

 • VirPN2
 • VirOpr
 • VirObr
 • VirOdiv
 • VirVdc
 • VirOprkm
 • Vir6600
 • VirSkupkm
 • Vir5900
 • Vir5200
 • VirSport1
 • VirSport2
 • VirPon
 • VirUmik

Omogočen je tudi uvoz in oddaja predpripravljenih podatkov:

 • VirInva
 • VirPN1
 • VirPN2
 • VirVdcA5B
 • VirIzv

Vir: eDavki, 10. 12. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.