c S
Širitev sistema "Vse na enem mestu" in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori) 13.12.2021 Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM s pogostimi vprašanji in odgovori, in sicer so v dokumentu dodali odgovor na vprašanje 45..

E-TRGOVANJE

10. 12. 2021

Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM

Sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM, 1. izdaja, marec 2021Vir: FURS, 10. 12. 2021

_________

Dopolnjeno

45.  Ali se za prodajo vina v Španijo, lahko uporabi posebna unijska ureditev VEM ter v katerih primerih prejemnikov se lahko uporabi?

Na splošno izraz »dobava blaga na daljavo znotraj Unije« zajema dobave za naslednje prejemnike:
-    dobave blaga za osebe, ki niso davčni zavezanci (končni potrošniki)
-    dobave blaga (vključno s trošarinskimi proizvodi) davčne zavezance ali pravne osebe, ki niso davčni zavezanci iz člena 151 Direktive o DDV/54. člen ZDDV-1 (diplomatski odnosi, mednarodni organi, NATO itd.) ter
-    dobave blaga (razen trošarinskih proizvodov) za:
1.    davčne zavezance, ki opravljajo samo dobave blaga in storitev, za katere nimajo pravice do odbitka DDV,
2.    davčne zavezance, ki so upravičeni do skupne pavšalne ureditve za kmete,
  3. davčne zavezance, ki so upravičeni do maržne ureditve za rabljeno blago, in
  4. pravne osebe, ki niso davčni zavezanci (skupina štirih).

Prodaja blaga na daljavo lahko zajema katero koli vrsto blaga, ne glede na njegovo vrednost, vključno s trošarinskimi proizvodi, med katere spada tudi vino. Vendar področje uporabe prvega odstavka člena 14 (4) Direktive o DDV/predlog sprememb 20. člen ZDDV-1 (3. člen Pravilnika o obveznostih glede DDV v zvezi z direktivami Sveta EU ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo) in s tem tudi unijska ureditev zajema dobave trošarinskega blaga samo v posebnih primerih, glede na to, katerim prejemnikom se blago dobavi, torej samo če se dobavi:
-    osebam, ki niso davčni zavezanci, ali
-    davčnim zavezancem ali pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci, katerih pridobitve znotraj Unije niso predmet DDV v sladu s členom 3 (1) Direktive o DDV/ prvi odstavek 4. člena ZDV-1, torej tistim, ki so navedeni v členu 151 Direktive o DDV/54. člen ZDDV-1.

Prodaja trošarinskega blaga na daljavo znotraj Unije članom tako imenovane skupine štirih ni vključena v prvi odstavek 14 (4) Direktive o DDV, zato je ni mogoče prijaviti v okviru unijske ureditve (člen 3 (1) (b) Direktive o DDV/ točka b) in c) prvega odstavka 4. člena ZDDV-1.

V skladu z navedenim je dobava trošarinskega blaga, med katerega spada tudi vino, vključena med dobavo blaga na daljavo, ki jo pokriva unijska ureditev VEM samo pod pogojem, če je dobava opravljena osebam, ki niso davčni zavezanci, ali davčnim zavezancem ali pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci in so navedeni v 54. člen ZDDV-1.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.