c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2021, številka 48 / letnik XIII.
 

Gospodarska zbornica Slovenije podpira predlagane spremembe na področju dohodnine (predlog novele), ki razbremenjujejo zlasti plače, nekoliko manj pa kapital in najemnine. Gospodarska rast bo zaradi tega po oceni analitikov vsako leto višja za 0,5 do 0,75 odstotne točke.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Priprava računovodskih izkazov za leto 2021 - za kaj je še čas, da preverimo in razmislimo.

FURS je dopolnila dve pojasnili, in sicer Širitev sistema - Vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM ter Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP9 na davčnem področju.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Vsako 17. podjetje v Sloveniji je hitrorastoče, Neutemeljeni odpovedni razlogi, Preklic soglasja za nočno delo, Prednosti opravljanja dela od doma z vidika delodajalca, Ocenjevanje tveganj in uporaba zaščitnih mask na delovnih mestih in V kakšni višini se izplača pomoč za financiranje regresa za letni dopust?.

Vabimo k prijavi na razpisana spletna seminarja Priprava računovodskih izkazov za leto 2021 - za kaj je še čas, da preverimo in razmislimo, s predavateljico mag. Darinko Kamenšek, in Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja DDV, dohodnine in DDPO, ki ga bo vodila Natalija Kunstek. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Priprava računovodskih izkazov za leto 2021 – za kaj je še čas, da preverimo in razmislimo    
mag. Darinka Kamenšek
   
Pri pripravi vsakoletnih računovodskih izkazih se določeni zaključni postopki oz. kontrole in preveritve naredijo avtomatično. Predvsem je to praksa pri postavkah kratkoročnega značaja, ker se zelo hitro spreminjajo. Pri vsem tem pa pogosto pozabimo preveriti dolgoročne postavke v podjetju. Glede na naravo teh sredstev, da so dolgoročno v podjetju, lahko določene preveritve postopkov naredimo že v drugi polovici leta in s tem prihranimo na kancu čas za kratkoročne postavke. Taka sredstva so zagotovo osnovna sredstva.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Neutemeljeni odpovedni razlogi
Na podlagi 90. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da se kot neutemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi štejejo razlogi, ki jih navajamo v članku.

>> Preklic soglasja za nočno delo
V zadnjem obdobju številna ministrstva pozivajo delodajalce, da zaradi slabe epidemiološke slike, v čimvečji meri omogočijo delavcem opravljanje dela od doma.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Vsako 17. podjetje v Sloveniji je hitrorastoče
AJPES na podlagi zadnje raziskave ugotavlja, da v Sloveniji deluje največ hitro rastočih podjetij doslej. Po podatkih za obdobje od leta 2016 do 2020 jih je bilo 6.930. Predstavljajo 5,8 % vseh podjetij in so pomembni zaposlovalci, saj zaposlujejo skoraj četrtino vseh delavcev slovenskega gospodarstva (23,8 %). Med temi 67 podjetij že od leta 2011 ohranja zavidljivo rast poslovanja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> PKP9: V kakšni višini se izplača pomoč za financiranje regresa za letni dopust?
Finančna uprava je spremenila odgovor na četrto vprašanje v dokumentu s pogostimi vprašanji in odgovori v zvezi z ukrepi PKP9 na davčnem področju. Pojasnjujejo, da višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024 eurov na zaposlenega. Višina pomoči pa se določi v sorazmernem delu navedenega zneska, v kolikor ima zaposleni skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) pravico do regresa v sorazmernem delu.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Stališče 19 in Stališče 20
Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je sprejel in potrdil Stališče 19: Revidiranje pravilnosti računovodskih izkazov v elektronski obliki, ki ureja skladnost objavljenega letnega poročila z Evropsko enotno elektronsko obliko ter revizorjevo poročanje o opravljeni reviziji ter Stališče 20: Posebne revizije, ki ureja revizorjeve postopke pri izvajanju nalog revizijske družbe glede preveritve ustanovitvenih postopkov ter vodenja posameznih poslov družbe, kot to določa ZGD-1 ter opredeljuje način smiselne uporabe zakona, ki ureja revidiranje pri izvajanju posebnih revizij, kot to zahteva četrti odstavek 319. člena ZGD-1. Stališče 19 je začelo veljati 27. novembra, Stališče 20 bo začelo veljati 4. decembra, obe stališči pa sta dodani na drugo raven hierarhije pravil revidiranja.

>> DZ prikimal 670-milijonskem dvigu proračunske porabe
Poslanci so v četrtek končali redno novembrsko zasedanje. Kljub odločnem nasprotovanju dela opozicije so potrdili 670-milijonsko povišanje zgornje meje izdatkov državnega proračuna v letošnjem letu.

>> DZ prepovedal plastične proizvode za enkratno uporabo
Poslanci so potrdili zakon o prepovedi plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, s katerim se z zamudo v slovenski pravni red prenaša del EU direktive s tega področja. Ekologi potezo pozdravljajo, a opozarjajo, da je to šele prvi korak.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID); veljavnost od: 15.12.2021, uporaba od: 1.1.2022
    • Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR); veljavnost od: 15.12.2021
    • Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20-22); veljavnost od: 27.11.2021 - sprememba
    • Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19; veljavnost od: 27.11.2021 - sprememba
    • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19); veljavnost od: 27.11.2021 - sprememba
    • Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij; veljavnost od: 27.11.2021, uporaba od: 30.12.2021
    • Sklep o poročanju podružnic bank držav članic; veljavnost od: 30.12.2021
    • Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic; veljavnost od: 27.11.2021, uporaba od: 30.12.2021
    • Sklep o uporabi Smernic o notranjem upravljanju; veljavnost od: 31.12.2021
    • Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij; veljavnost od: 27.11.2021, uporaba od: 30.12.2021
    • Stališče 19 - Revidiranje pravilnosti računovodskih izkazov v elektronski obliki; veljavnost od: 27.11.2021
    • Stališče 20 - Posebne revizije; veljavnost od: 4.12.2021
    • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2021; veljavnost od: 1.10.2021
    • Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije; veljavnost od: 1.12.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 184 - 186/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Poziv gospodarstvu k opravljanju dela od doma
Glede na izrazito poslabšanje epidemiološke slike v državi in hiter porast okužb z virusom Covid-19, MGRT na celotno slovensko gospodarstvo naslavlja poziv k opravljanju dela od doma v čim večji meri, povsod, kjer je mogoče delovne procese organizirati na ta način.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izvršilni naslov v postopku davčne izvršbe
Upravno sodišče je zavrnilo tožbo, s katero je tožnica izpodbijala odločbi iz upravnega postopka ter pravilnost in zakonitost vročitve odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V obrazložitvi je sodišče pojasnilo, da je pri postopkih davčne izvršbe bistveno, da je izvršilni naslov izvršljiv. Tožnica sicer v tožbi navaja, da ji odločbi o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča nista bili vročeni in da bi, upoštevajoč uvedbo postopka osebnega stečaja, morali biti vročeni stečajnemu upravitelju, s čimer posredno oporeka izvršljivosti izvršilnega naslova. Vendar sodišče v zvezi s tem ugotavlja, da gre za nedopustno tožbeno novoto, saj je to okoliščino kot sporno prvič izpostavila v tožbi in prav tako ni pojasnila razlogov, zakaj tega ni storila prej.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v novembru 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,7 %
 
- na letni ravni:   4,6 %
 
 
 
TOM v decembru 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,4 %
 
na letni ravni:   4,81 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2021:   1.872,92 €
 
in neto plača:   1.210,46 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.904,62 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.229,43 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Priprava računovodskih izkazov za leto 2021 – za kaj je še čas, da preverimo in razmislimo 7.12.2021 10:00:00 89,90€ Naročilo
Natalija Kunstek
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja DDV, dohodnine in DDPO 16.12.2021 10:00:00 109,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 25.1.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.