c S

Izjava predstojnika za leto 2021 še po starem

26.11.2021 Proračunski uporabniki bodo za leto 2021 predložili dosedanjo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Priprava in sprejem vseh potrebnih dokumentov in pravnih podlag za novo Izjavo predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ je še v teku, zato bodo proračunski uporabniki ob pripravi poročila o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika za leto 2021 pripravili in predložili dosedanjo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, kot jo opredeljuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010).

O sprejemu in uveljavitvi vseh potrebnih dokumentov in pravnih podlag za novo Izjavo predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ bomo sproti obveščali.

Vir: Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, 26. 11. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.