c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2021, številka 25 / letnik XIII.
 

Zaradi izboljšanja epidemiološke situacije je Vlada z izdanim odlokom omogočila ponovno sproščanje dejavnosti, razen nekaterih izjem. V tem tednu je sprejela tudi ukrepe za pospešitev cepljenja, s katerimi se bo organiziralo večje število mobilnih ekip za izvajanje cepljenja na različnih mestih. Včeraj je zasedal strateški svet, ki za Slovenijo predlaga prvih 40 ukrepov za digitalno desetletje, za četrto desetletje slovenske države, ki bo nedvomno digitalno.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek: Kako lahko delodajalec zahteva vračilo naknadno odmerjene dohodnine v tujini?, v katerem izpostavljamo problematiko tistih slovenskih delodajalcev, ki za dlje časa napotijo zaposlene na delo v tujino, pri tem pa se pogosto pojavijo težave v smislu dvojne obdavčitve.

FURS obvešča, da lahko zavezanci za davek le še do 30. junija 2021 vlagajo vloge za odlog plačila oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu z interventno zakonodajo. FURS je izdali tudi obvestilo, v katerem pojasnjuje prenovljeno uredbo za blago z dvojno rabo, na spletni strani pa je objavljenih več sprememb v pojasnilih.

ZRSZ je sporočil, da je od 22. junija uvedena manjša sprememba dveh obrazcev za oddajo prostih delovnih mest.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Dokazno breme v primeru redne in izredne odpovedi, Knjižba nabave stroja in stopnja amortizacije, Približuje se rok za izplačilo regresa za letni dopust 2021, Popravilo avtomobila in izdaja računa in Z novim letom javni najem stanovanj.

S spletnimi seminarji smo v poletnem času zaključili, vseeno pa vas vabimo k ogledu posnetkov že izvedenih spletnih seminarjev, ki so na voljo na portalih FinD-INFO in IUS-INFO.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!


Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kako lahko delodajalec zahteva vračilo naknadno odmerjene dohodnine v tujini?    
Mojca Müller
   
Mednarodni sporazumi o izogibanju dvojne obdavčitve koristijo le organizacijam, ki se zavedajo svojih davčnih obveznosti, tako doma, kakor tudi v tujini, še preden svoje zaposlene napotijo na delo v tujino. V nadaljevanju bomo osvetlili problematiko slovenskih delodajalcev, ki svoje zaposlene za dlje časa napotijo na delo v tujino. V praksi se na tem področju pogosto pojavljajo težave v smislu dvojne obdavčitve, na kar je opozoril tudi FURS v svoji publikaciji: Naknadno plačan davek od dohodkov iz zaposlitve v tujini pri napotenih delavcih.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Dokazno breme v primeru redne in izredne odpovedi
Ureditev dokaznega postopka je v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) urejena v 84. členu in je določena za potrebe spora o zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi pred specializiranim delovnim sodiščem.

Manjše spremembe obrazcev za oddajo prostih delovnih mest
ZRSZ sporoča, da sta od 22. junija nekoliko spremenjena dva obrazca, s katerima oddajate prosta delovna mesta: PDM-1 (sporočilo o prostem delovnem mestu) in PDM-KTD (sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela).

Približuje se rok za izplačilo regresa za letni dopust 2021
Regres za letni dopust 2021 mora biti delavcem izplačan najkasneje do 1. julija.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Knjižba nabave stroja in stopnja amortizacije
Novoustanovljeno podjetje, ki ni zavezanec za DDV, bo iz Kitajske uvozilo delovni stroj v vrednost nad 50.000 evrov. Stroj bo dobavljen direktno naročniku v Južno Ameriko. Slovensko podjetje bo na podlagi pogodbe kupcu mesečno izstavljalo račune za najemnino tega stroja.

Popravilo avtomobila in izdaja računa
Avtoservis ima v lasti avtomobil, ki je vpisan v OS in katerega sam servisira. Račun za popravila izda sam sebi. Zanima nas, koliko popusta si lahko obračuna, da bo iz davčnega vidika (DDV, davek od dobička) pravilno? Ali je izdaja računa samemu sebi obvezna, ali se lahko tudi z drugim dokumentom razknjiži material in urno postavko?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Prenehanje veljavnosti interventnih ukrepov na področju plačilnih ugodnosti
Zavezanci za davek lahko le še do 30. junija 2021 vlagajo vloge za odlog plačila oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu z interventno zakonodajo. S potekom tega dne prenehata veljati določbi 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), s katerima so bile določene izjeme od splošnih pravil Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) o odlogu oziroma obročnem plačevanju davčnih obveznosti, ki omogočajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Prenovljena uredba za blago z dvojno rabo
Evropska unija je 11. junija 2021 v Uradnem listu Evropske unije objavila Uredbo (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo, s katero prenavlja režim nadzora blaga z dvojno rabo v Evropski uniji. Uredba stopi v veljavo 9. septembra 2021.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
»  Posebne ureditve VEM (OSS), junij 2021
»  Novosti pri poročanju informacij za leto 2020, junij 2021
»  Nadzor dovolilnic, ki ga izvajajo podjetja po zakonu o prevozih v cestnem prometu, junij 2021

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Veljati je začela novela stanovanjskega zakona
V veljavi je novela stanovanjskega zakona, ki med drugim prinaša zvišanje neprofitne najemnine, hkrati pa tudi subvencij te najemnine, ter višje zadolževanje stanovanjskih skladov, ustanovitev javne najemniške službe in spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb.

Izdane so odločbe za dodelitev sredstev za izpad dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo izdala in izplačala odločbe za izpad dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Generalno sproščanje dejavnosti, razen nekaterih izjem
Vlada je izdala Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 21. do vključno 27. junija 2021. Z njim se ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Primerna zaposlitev
18. junija je začel veljati sklep, ki ukrep iz 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) podaljšuje do 31. decembra 2021. 61. člen ZIUOPDVE določa, da se ne glede na 13. člen Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) kot primerna zaposlitev šteje tudi zaposlitev, ki ni določena z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu, ter da se lahko brezposelni osebi ponudi primerna zaposlitev od dneva prijave v evidenco zaposlenih oseb dalje in ne šele po treh mesecih od prijave.

SISBON
18. junija so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON, ki v svojo vsebino prenašajo Uredbo 910/2014/EU. Spremembe predvsem dopolnjujejo način obdelovanja osebnih podatkov, urejajo pa tudi postopek video elektronske identifikacije za potrditev istovetnosti posameznika, ki je izkazal interes za sklenitev kreditnega posla.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 21.6.2021
»  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 21.6.2021
»  Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 21.6.2021 - sprememba
»  Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 21.6.2021
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 19.6.2021 - sprememba
»  Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19; veljavnost od: 18.6.2021
»  Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb; veljavnost od: 18.6.2021
»  Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 z notranjim trgom; veljavnost od: 15.6.2021 - sprememba
»  Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov; veljavnost od: 19.6.2021 - sprememba
»  Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON; veljavnost od: 18.6.2021 - sprememba
»  Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav; veljavnost od: 3.7.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 96 - 99/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Pričakovano višino pokojnine si lahko po novem izračunamo sami
Datum upokojitve in pričakovano višino pokojnine si lahko po novem informativno izračunamo sami. To nam namreč omogočata novi elektronski storitvi pokojninskega zavoda, ki ju je ta objavil na svoji spletni strani. Izračun je varen, hiter, dostopen in enostaven, zagotavljajo na zavodu.

Agencija Fitch potrdila bonitetno oceno Slovenije
Bonitetna agencija Fitch Ratings je potrdila bonitetno oceno Slovenije pri A s stabilnimi obeti.

Za digitalno transformacijo podjetij na voljo 30 milijonov evrov
Slovenski podjetniški sklad je skupaj z gospodarskim ministrstvom objavil razpis za spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij. Na voljo je 30 milijonov evrov, razpis pa je v celoti financiran iz evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU. Prijave na skladu zbirajo do 1. septembra do 14. ure.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Tožnik je vložil pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo tožnikov zahtevek za ugotovitev nezakonitosti in razveljavitev izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 151/2021) pritožbi ni ugodilo. V obrazložitvi je pojasnilo, da je tožnik delovno mesto samovoljno zapustil in ker se naslednjega dne na delo ni vrnil, je s svojim ravnanjem (naklepno huje) kršil obveznost iz delovnega razmerja, kar ustreza razlogu za podajo odpovedi, določenem v 2. alineji prvega odstavka 110. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Tožnik je na delo več kot enkrat prišel z zamudo in se fiktivno (s pomočjo sodelavca) prijavil v sistem evidentiranja delovnega časa ter tako zlorabil omenjeni sistem in storil hujšo kršitev zakonsko določene obveznosti upoštevanja zahtev in navodil delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec je do delavca izgubil zaupanje, takšni presoji pa pritrjuje tudi pritožbeno sodišče.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2021:   1.994,67 €
 
in neto plača:   1.278,89 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.983,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.274,58 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Davor Fabčič
Kako si olajšati vodenje na daljavo april 2021 59,90€ Naročilo
mag. Hermina Krajnc in Polona Gostan
Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B april 2021 59,90€ Naročilo
Mojca Müller
Novosti ZDDV-1 po 1.7.2021 maj 2021 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Z novim letom javni najem stanovanj
Novela Stanovanjskega zakona (SZ-1) prinaša novosti na področju upravljanja stanovanj, najemnih razmerij (predvsem povečanje fonda najemnih stanovanja s poudarkom na mladih in mladih družinah, javnih najemnih stanovanj in uskladitvi neprofitne najemine) ter stanovanjske politike, ki se prenavlja.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.