c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2021, številka 11 / letnik XIII.
 

Vlada je na zadnji dopisni seji do 18. aprila podaljšala dva ukrepa iz PKP7, sprejeta v luči epidemije covida-19, in sicer ukrep odloga izvršbe in ukrep posebnih pravil na področju davčne izvršbe. Prav tako je za mesec dni podaljšala veljavnost odloka o ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V tedenski osrednji temi priporočamo članek Po PKP8 tudi do subvencioniranja minimalne plače in podaljšanih rokov koriščenja dosedanjih ukrepov, ki osvetljuje možnost koriščenja nekaterih dosedanjih ukrepov in subvencij.

FURS je izdal pojasnila v dokumentu Usmeritve za izračun izplačila in vračila nekritih fiksnih stroškov in spremembe pojasnil glede Prenehanja opravljanja dejavnosti.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Olajšave pri investiranju, Določbe glede sklepanja oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi, Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE in ZZUOOP, Posebni preudarki glede storitev v skupini - opravljanje storitev med povezanimi osebami in Pasti zasebnega oddajanja stanovanj v najem.

Ne zamudite jutrišnjega spletnega seminarja s predavateljico mag. Mojco Kunšek: Sistematično preverjanje poslovnih partnerjev je ključ do učinkovitega obvladovanja poslovnih tveganj. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje tega seminarja že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Po PKP8 tudi do subvencioniranja minimalne plače in podaljšanih rokov koriščenja dosedanjih ukrepov    
mag. Mojca Kunšek
   
Z zadnjim paketom interventnih ukrepov PKP8 niso bili določeni le novi dodatki, temveč tudi nov ukrep delnega subvencioniranja izplačila v višini minimalne plače, koriščenje nekaterih dosedanjih ukrepov pa je bilo podaljšano.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Določbe glede sklepanja oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi je pogodba delovnega prava, pri čemer sta delodajalec in delavec glede sklenitve in prenehanja pogodbe o zaposlitvi in v času trajanja delovnega razmerja dolžna upoštevati določbe ZDR-1 in drugih zakonov. Prvi odstavek 13. člena ZDR-1 določa, da se glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava, če ni s tem ali z drugim zakonom drugače določeno.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Olajšave pri investiranju
Podjetje A je kupilo rabljene stroje od zasebnika B. Pri zasebniku so bili ti rabljeni stroji že amortizirani, vendar je tržna vrednost stroja še vedno dokaj visoka. Stroji so brezhibni. Zanima nas ali lahko podjetje A koristi 40% olajšavo za investiranje za nabavo teh strojev?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Posebni preudarki glede storitev v skupini - opravljanje storitev med povezanimi osebami
Storitve znotraj skupine so storitve, ki jih en ali več subjektov v skupini opravlja drugim podjetjem v skupini ali v korist skupine kot celote. Storitve so opredeljene kot dejavnost (npr. upravna, tehnična, finančna, komercialna, računovodska, kadrovanje, marketing, raziskave in razvoj...) za katero bi bilo neodvisno podjetje pripravljeno plačati oziroma jo opravljati samo.

Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE in ZZUOOP
FURS pojasnjuje poročanje na REK-1 za čakanje na delo, skrajšan delovni čas, kratkotrajno odsotnost zaradi bolezni, karanteno in višjo silo.

Omogočena oddaja izjave NF-SubMP
FURS obvešča, da je omogočena oddaja izjave NF-SubMP za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjem tednu izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
»  Usmeritve za izračun izplačila in vračila nekritih fiksnih stroškov; marec 2021- nov
»  Prenehanje opravljanje dejavnosti; 2. izdaja, marec 2021 - sprememba

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada podaljšala ukrepa odloga izvršbe in posebnih pravil davčne izvršbe
Vlada je na dopisni seji do 18. aprila podaljšala dva ukrepa iz PKP7, sprejeta v luči epidemije covida-19, in sicer ukrep odloga izvršbe in ukrep posebnih pravil na področju davčne izvršbe. Oba ukrepa sta podaljšana do konca epidemije, so po seji vlade sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Vlada podaljšala veljavnost odloka o ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja
Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji za mesec dni podaljšala ukrepe iz odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja novega koronavirusa.

Pred svetom pokojninskega zavoda bo predlog pokojninske novele
Člani sveta pokojninskega zavoda bodo imeli danes na mizi predlog pokojninske novele, ki v DZ čaka na tretjo obravnavo. Predlog določa dve leti krajše prehodno obdobje za izenačitev odmernega odstotka za moške z odmernim odstotkom za ženske ter zvišuje najnižje, zagotovljene in invalidske pokojnine.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zvišanje prispevkov za posebne primere zavarovanja
Spremembe > Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja zvišujejo višino pavšalnih zneskov prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe iz 20. člena ZPIZ-2, ki so zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Novi ukrepi v upravnih postopkih
11. marca je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, s katerim se določa, da se lahko vloge v upravnem postopku vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa, omeji se možnost vlaganja vlog neposredno pri organu, temu pa se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev. Z odlokom se omejuje pregledovanje dokumentov v uradnih prostorih, dopušča se vročanje na navadni elektronski naslov, dopušča se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi protikoronskih ukrepov odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Z odlokom se tudi dopušča podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

Zmanjšanje števila fiktivnih prijav prebivališč
Spremembe in dopolnitve > Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ki bodo začele veljati 27. marca, uporabljati pa se bodo začele 27. junija, ponovno uvajajo krajevno pristojnost za prijavo prebivališča ter določitev naslova za vročanje, uvajajo površinske standarde za število prijavljenih oseb na velikost uporabne površine stanovanja oz. stanovanjskega objekta in poenostavljajo postopek preverjanja resničnosti prijave. Poleg tega novela razširja nabor dokazil o pravici do prebivanja na določenem naslovu, in se tako dodatno kot dokazilo opredeljuje tudi dokazilo o služnosti stanovanja, o užitku, rabi ali preužitku in dokazilo o stavbni pravici.

Odlog izvršbe na predlog dolžnika
27. marca bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki omogočajo odlog izvršbe na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti v primerih, ko dolžnik potrošnik vloži tožbo na neveljavnost pravnega posla iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Poleg tega je podaljšano trajanje odloga izvršbe in odpravljena možnost dovoliti odlog le enkrat v primeru izpraznitve in izročitve stanovanjske nepremičnine ter razširjena revizija zoper sklep o izvršbi, izdan na drugi stopnji, s katerim se predlogu za izvršbo ugodi.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o državni upravi (ZDU-1); veljavnost od: 13.3.2021- sprememba
»  Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1); veljavnost od: 27.3.2021- sprememba
»  Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ); veljavnost od: 27.3.2021- sprememba
»  Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS); veljavnost od: 13.3.2021
»  Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 18.3.2021 do 17.4.2021
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 12.3.2021 - sprememba
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 12.3.2021 - sprememba
»  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 12.3.2021 - sprememba
»  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah; veljavnost od: 11.3.2021
»  Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo; veljavnost od: 13.3.2021 - sprememba
»  Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 16.3.2021 - sprememba
»  Odredba o stroških v zvezi s postopkom priznavanja poklicne kvalifikacije; veljavnost od: 13.3.2021- sprememba
»  Navodilo za poročanje podatkov, ki so predmet objave v seznamu identifikacijskih oznak dodeljevalcev IBAN; veljavnost od: 12.3.2021
»  Kolektivna pogodba za storitvene dejavnosti v kopenskem prometu; veljavnost od: 10.3.2021- sprememba
»  Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja; veljavnost od: 1.4.2021- sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 33 - 38/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Povprečna plača januarja nižja kot decembra
Povprečna bruto plača za januar je znašala 1977,20 evra in je bila nominalno za 2,2 odstotka, realno pa za 1,8 odstotka nižja od plače za december. Najvišja je bila v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo. Povprečna neto plača za januar je bila s 1269,18 evra nominalno za 3,5, realno pa za 3,1 odstotka nižja od neto plače za december.

Delodajalcem v letu dni več kot pol milijarde evrov pomoči
V letu dni od izbruha novega koronavirusa je Zavod za zaposlovanje delodajalcem na podlagi interventne zakonodaje izplačal že skoraj 508 milijonov evrov različnih oblik pomoči. Ocenjujejo, da se je na ta račun ohranilo več kot 200.000 delovnih mest.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Dvojno obdavčenje
Tožnik je vložil tožbo na Upravno sodišče, v kateri zahteva razveljavitev upravnih odločb o odmeri dohodnine in ponovni postopek. Meni, da sam ne ustreza določilu o rezidentstvu iz 6. člena ZDoh-2 in tudi konvencija med Slovenijo in Avstrijo v 4. členu opredeljuje kot rezidenta osebo, ki ima v državi rezidence svoje stalno bivališče, središče svojih vitalnih interesov, osebnih in ekonomskih. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da se pri dolgoročnem prebivanju v tujini središče življenjskih interesov praviloma premakne, če se preselijo tudi zakonec in otroci oziroma če posameznik središča svojih osebnih interesov ni prenesel v državo, v kateri dela, če je njegova družina ostala v državi, v kateri je prebival pred odhodom v tujino. Družinske in družbene povezave se ne prekinejo s samim odhodom v tujino, prav tako se njihova vzpostavitev v tujini ne predpostavlja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2021:   1.977,20 €
 
in neto plača:   1.269,18 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.008,61 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,91 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Irena Kamenščak
Pregled interventnih ukrepov v letu 2020 / 2021 za delodajalce marec 2021 79,90€ Naročilo
mag. Mojca Kunšek
Sistematično preverjanje poslovnih partnerjev je ključ do učinkovitega obvladovanja poslovnih tveganj 18. 03. 2021 13:00:00 59,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike 27. 05. 2021 13:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Pasti zasebnega oddajanja stanovanj v najem
Pomanjkanje najemnih stanovanj v Sloveniji je splošno znano dejstvo, ki ga ni moč zanikati. Tega se zavedata tako laična kot strokovna javnost, pa tudi država. To vprašanje namreč zaposluje resorno ministrstvo za okolje in prostor že več kot deset let. Žal pa še vedno pogrešamo učinkovite ukrepe, čeprav je bilo pomanjkanje najemnih stanovanj kot eden od osrednjih problemov slovenske stanovanjske politike izpostavljeno že v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.