c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2020, številka 48 / letnik XII.
 

Konec prejšnjega tedna smo se soočili s podaljšanjem ukrepov in omejitev za zajezitev in obvladovanje epidemije še za teden dni. Medtem na današnji izredni seji poslanci odločajo o predlogu šestega protikoronskega zakona, ki pa se ob poslabšanju gospodarske situacije spreminja. Kaj bo drugače od prvotnega predloga? Vlada ob popravkih šestega protikoronskega paketa že snuje sedmi paket, ta bo naslovil sektorje, ki so utrpeli največji padec prometa v celem letu.

V tokratni osrednji temi vam v branje ponujamo članek: Spletna prodaja blaga in DDV. Poznate trenutno veljavna pravila?

Na MDDSZ so objavili posodobljen dokument Interventni ukrepi na področju štipendiranja, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad pa obvešča delodajalce, da je rok za najavo potreb po kadrovskih štipendistih do 31. januarja 2021.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Pretrganje zastaranja po 126. členu ZDavP-2, Nadomestilo pri uporabi sredstev pri delu na domu, Vračilo pomoči po interventni zakonodaji, Odpoved pogodbe o zaposlitvi pripravniku in Opravljanje dela zaposlenih, ki so v karanteni.

Vabimo vas k prijavi na spletni seminar Priprava računovodskih izkazov za leto 2020 v duhu COVID-19, s predavateljico mag. Darinko Kamenšek. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Spletna prodaja blaga in DDV. Poznate trenutno veljavna pravila?    
Mojca Müller
   
Prodaja blaga preko spleta že nekaj let beleži rast v vseh razvitih gospodarstvih. Pandemija Covid-19 pa je skoraj čez noč spremenila nakupovalne navade potrošnikov. Zapiranje določenih dejavnosti je potrošnike preusmerilo iz klasičnega nakupovanja v spletno. Tako smo priča izjemnemu porastu spletnih nakupov ter na drugi strani tudi spletne ponudbe. Izjemna situacija je tako ponudila priložnost za zaslužek, tako prekaljenim podjetnikom, kakor tudi številnim novincem. V praksi opažamo, da se zavezanci premalo zavedajo davčnih posledic, ki jih prinaša spletna prodaja blaga, zato v tokratnem prispevku opozarjamo na DDV pravila, ki jih mora poznati spletni prodajalec, ki pošilja blago izven meja Slovenije.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi pripravniku
Pripravnik je vsak posameznik, ki prvič začne opravljati delo, ki ustreza njegovi ravni izobrazbe z namenom, da se usposobi za opravljanje svojega poklica, za katerega se je izučil, o čemer smo že pisali v članku Pripravništvo.

Vračilo pomoči po interventni zakonodaji
Podjetje je za delavce na čakanju uveljavilo subvencijo plače in neplačevanje prispevkov delodajalca za del marca in april 2020. Poudarjajo, da delavci niso bili na čakanju, ker jim delodajalec ni mogel ali znal zagotoviti dela, ampak zato, ker mu je bilo to prepovedano, na prepoved pa ni mogel vplivati, ker je bila posledica izbruha oz. razglasitve epidemije.

Nadomestilo za uporabo sredstev pri delu na domu
Delodajalec se je z delavci dogovoril, da bodo nekaj časa delali na domu. Ali jim mora izplačati nadomestilo za uporabo sredstev?

Opravljanje dela zaposlenih, ki so v karanteni
Prednost tako imenovanega drugega vala epidemije COVID-19 je v tem, da se državljani ne počutimo več tako ogroženi. Obnašanje v obdobju epidemije zdaj bolje razumemo, zavedamo se, da se lahko le skupaj in s solidarnimi ukrepi kosamo z nalezljivo boleznijo COVID-19. Postali smo bolj prilagodljivi, bolj previdni in predvsem bolje osveščeni.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prenehanje delovanja aplikacije za oddajo M-4
ZPIZ vse dajalce in posredovalce podatkov o osnovah na obrazcih M-4 obvešča, da bo s 1.januarjem 2021 dosedanja storitev za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 prenehala delovati.

Nova izplačila so predvidena 30. novembra, tudi za čakanje na delo
ZRSZ sporoča, da so nova izplačila predvidena 30. novembra 2020, ko bodo vnovič izplačali tudi subvencije za skrajšani polni delovni čas. Skupaj 10,6 milijona evrov bo nakazal za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo ter za nadomestila zaradi karantene.

Refundacije nadomestil za razlog ''08-izolacija'' do 31. decembra 2020 na ločenem zahtevku
ZZZS delodajalce naproša, da v bodoče refundacijske zahtevke pripravijo na dva načina, in sicer: ločeno za delavce, ki so bili v določenem mesecu zadržani od dela zaradi razloga ''08-izolacija'' in ločeno za delavce, ki so bili zadržani od dela zaradi vseh ostalih razlogov (razen izolacije).

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pretrganje zastaranja po 126. členu ZDavP-2
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki jo zanima v katerem primeru tako imenovano uradno dejanje davčnega organa pretrga zastaranje po 126. členu ZDavP-2. Naročnica nadalje navaja, da jo zanima ali telefonski klic s strani slovenskega davčnega organa, ki vključuje uradni zaznamek "prosim za pojasnila" lahko šteje za "uradno dejanje davčnega organa v smislu 126. člena ZDavP-2", ki bi pretrgalo zastaranje.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Kritje fiksnih stroškov že pri 30-odstotnem padcu prihodkov
Država bo z delnim kritjem fiksnih stroškov priskočila na pomoč podjetjem že v primeru upada prihodkov za 30 odstotkov. Tako je odločil odbor DZ za finance, ki je dokončal glasovanje o velikem številu vloženih dopolnil k predlogu šestega protikoronskega zakona. DZ ga bo potrjeval danes.

Vlada ob popravkih šestega protikoronskega paketa v pripravah na sedmega
Medtem ko na matičnem delovnem telesu DZ poteka obravnava predloga šestega protikoronskega zakona s številnimi dopolnili, vlada snuje sedmega. Ukrepi bodo namenjeni pomoči gospodarstvu zaradi novega zaprtja države, paket pa bo posebej naslovil sektorje, ki so utrpeli največji padec prometa v celem letu.

DZ prikimal zaključnemu računu lanskega proračuna
DZ je brez glasu proti sprejel zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2019. Temu je računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje, zadržano pa je bilo do njegovega izvrševanja, saj je ugotovilo več neskladij s predpisi o plačah in drugih odhodkih.

Vlada potrdila predlog za nižjo obdavčitev avtomobilov
Vlada je potrdila predlog zakona o davku na motorna vozila. Z njim se bo po izračunih finančnega ministrstva zmanjšala obremenitev kupcev, v povprečju za več kot 65 odstotkov. "To pomeni znižanje davka na avtomobile in motorna kolesa za veliko večino modelov," je povedal finančni minister Andrej Šircelj.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Vlada je podaljšala ukrepe in omejitve odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in se odločila, da podaljša uporabo ukrepov in omejitev.

Večji izdatki države
Spremembe > Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, ki so začele veljati 21. novembra, omogočajo večje izdatke sektorja država, državnega proračuna in občinskih proračunov v prihodnjih dveh letih. S tem bo omogočena ustrezna raven izdatkov za spodbuditev okrevanja po padcu gospodarske aktivnosti v 2020 ter spopadanje z odpravo posledic epidemije, kot tudi preprečevanjem in obvladovanjem širjenja bolezni SARS-CoV-2.

Elektronsko vročanje v upravnih zadevah
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o upravnem poslovanju, ki bodo začele veljati 4. decembra, vzpostavljajo državni informacijski sistem za elektronsko vročanje dokumentov SI-CeV. Že od 20. novembra portal eUprava omogoča fizičnim osebam brezplačno in prostovoljno uporabo varnega elektronskega predala. Od 1. januarja 2021 se bo vročanje po elektronski poti opravljalo tudi v varni elektronski predal v informacijskem sistemu pravne ali fizične osebe, ki ima dovoljenje MJU za vročanje po elektronski poti, organi pa bodo lahko preko informacijskega sistema za vročanje v varni elektronski predal pošiljali tudi dokumente, ki se ne vročajo po ZUP.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Naznanilo o odobritvi devete spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 23.11.2020
»  Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20-22); veljavnost od: 21.11.2020 - sprememba
»  Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje; veljavnost od: 21.11.2020 - sprememba
»  Uredba o upravnem poslovanju; veljavnost od: 4.12.2020 - sprememba
»  Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 20.11.2020
»  Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 23.11.2020 - sprememba
»  Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom; veljavnost od: 20.11.2020
»  Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost; veljavnost: od 20.11.2020 uporaba: od 1.1.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 167 - 170
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Evropski potrošniki bodo lahko pravice branili prek skupinskih tožb
Evropski parlament je potrdil pravni okvir, po katerem bodo potrošniki v EU lahko združili moči in svoje pravice branili preko skupinskih tožb. S tem je vzpostavljen harmoniziran model za skupinsko ukrepanje v vseh članicah, ki potrošnikom omogoča pravno zaščito in predvideva tudi ustrezne varovalke v izogib zlorabam sistema.

Na delovnem mestu 19 odstotkov zaposlenih z vsaj enim simptomom covida-19
V službo sta minuli teden hodili skoraj dve tretjini zaposlenih, od tega bi jih lahko deset odstotkov delalo od doma, a jim tega ni omogočil delodajalec, kaže Valiconova anketa. Zaskrbljujoč pa je predvsem podatek, da je kar 19 odstotkov tistih, ki so hodili v službo, tam delalo z vsaj enim simptomom covida-19.

Znižanje božičnice zaradi manjše prisotnosti na delovnem mestu je diskriminatorno
Zagovornik načela enakosti je na podlagi prijave obravnaval primer podjetja, ki je višino božičnice vezalo na prisotnost delavcev na delovnem mestu. Ugotovil je, da je merilo posredno diskriminatorno, v slabši položaj med drugim postavlja noseče delavke, delavce, ki koristijo očetovski dopust, osebe s kroničnimi boleznimi in starejše.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Utemeljenost obremenitve odškodnine s prispevki
V konkretnem sporu ne gre za delovni spor, v katerem bi tožnik od svojega delodajalca zahteval izplačilo plač iz sklenjenega delovnega razmerja. Tako tudi sodišču prve stopnje, ko je odločalo o začetku teka zakonskih zamudnih obresti od odškodnine za premoženjsko škodo, ni bilo potrebno uporabiti določila ZDR-1, ki urejajo zapadlost dohodka iz delovnega razmerja, temveč je povsem pravilno uporabilo določilo 165. člena OZ o zapadlosti odškodninske obveznosti za plačilo premoženjske škode. Škoda zaradi izgubljenega zaslužka je bodoča škoda glede na čas nastanka škodnega dogodka. O odškodnini je treba odločati na podlagi predvidevanj o normalnem teku stvari. Gre za vzpostavitev stanja, ki ga sicer še ni bilo, a bi po normalnem teku stvari nastopilo, če ne bi bilo škodnega dogodka.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2020:   1.799,07 €
 
in neto plača:   1.169,52 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.807,65 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.174,53 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Priprava računovodskih izkazov za leto 2020 v duhu COVID-19 3. 12. 2020 10:00:00 59,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2020 7. 01. 2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 14. 01. 2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.