c S
Refundacije nadomestil za razlog ''08-izolacija'' do 31.decembra 2020 na ločenem zahtevku 19.11.2020 ZZZS delodajalce naproša, da v bodoče refundacijske zahtevke pripravijo na dva načina, in sicer: ločeno za delavce, ki so bili v določenem mesecu zadržani od dela zaradi razloga ''08-izolacija'' in ločeno za delavce, ki so bili zadržani od dela zaradi vseh ostalih razlogov (razen izolacije).

Zahtevke je potrebno pripraviti posebej zaradi vzpostavitve ločenega sistema njihovega povračila oz. financiranja.

Ta prošnja velja za vse zahtevke, ki jih boste vložili do vključno 31.12.2020 - bodisi v papirni obliki, preko portala SPOT ali preko vmesnika.

Obenem obveščajo, da je preglednica možnih odsotnosti delavcev v času okužb z virusom COVID-19, ki so jo posredovali dne 28.10.2020, ažurirana in objavljena na spletni strani ZZZS v povezavi:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/bolniska_ods/odsotnost_covid19/

V zgornji povezavi najdete tudi podobno preglednico za samostojne zavezance.


Vir: ZZZS, 18. 11. 2020