c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2020, številka 41 / letnik XII.
 

Vlada v spopadu s koronsko krizo v naslednjih dneh načrtuje dodatne omejevalne protikoronske ukrepe, čeprav je nabor možnih ukrepov že skorajda izčrpan, če ne želijo pretirano ovirati javnega življenja.


V osrednji temi tega tedna osvetljujemo inšpekcijski nadzor pri nadomestilih plač v času intervencijskih ukrepov, ki jih izpostavljamo v članku: Ste pripravljeni na nadzor nad koriščenjem povračila nadomestil plače?.


FURS sporoča, da je kot odziv na pandemijo COVID-19, pri e-trgovanju odložen začetek uporabe novih pravil o DDV glede ukinitve oprostitve plačila DDV za pošiljke do vrednosti 22 evrov s 1. januarja 2021 na 1. julij 2021.

Izbrali smo najbolj brane novice in članke na portalu v tem tednu: Vodenje poslovnih knjig pri združitvah, Identifikacija za namene DDV ob ponovnem odprtju s.p., Pogodbena kazen (s sodno prakso) in Možnosti vračila pomoči po interventni zakonodaji, če ne boste imeli zadostnega upada prihodkov.

Ne prezrite jesenskih aktualnih spletnih seminarjev: DDV novosti na področju spletne prodaje blaga in storitev v drugi polovici leta 2021, 22. oktobra 2020, s predavateljico Mojco Müller in Delo na domu - pravni vidik in vidik varnosti pri delu, 29. oktobra 2020, s predavateljico mag. Nino Scortegagna Kavčnik. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino. Vabljeni k prijavi!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Ste pripravljeni na nadzor nad koriščenjem povračila nadomestil plače?    
mag. Mojca Kunšek
   
Z Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) in Sklepom o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo je bila uveden ukrep delnega povračila nadomestila plače za tiste delavce, ki jih je delodajalec napotil na začasno čakanje na delo v obdobju od 1. julija 2020 do najdlje 30. septembra 2020.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Možnosti vračila pomoči po interventni zakonodaji, če ne boste imeli zadostnega upada prihodkov
V enoosebni družbi je zaposlena poslovodna oseba in še dva delavca, katera so v podjetju v času epidemije napotili na čakanje zaradi poslovnih razlogov. Zanima jih, ali tudi za takšne primere velja, da mora podjetje pridobljena sredstva (nadomestilo plače in oprostitev prispevkov) vrniti, v kolikor ne bodo imeli zadostnega upada prometa.

Pogodbena kazen (s sodno prakso)
Pri pogodbeni kazni gre za dispozitiven dogovor med pogodbenima strankama, kar pomeni, da ne velja, če se slednji zanj izrecno ne dogovorita in ga ne umestita v pogodbo na pravilen način. Zakonodaja namreč precej natančno ureja vsebino instituta pogodbene kazni, njegove temeljne značilnosti, postopek uveljavljanja in tudi njegove omejitve.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Vodenje poslovnih knjig pri združitvah
Ukrepi za zajezitev virusa Covid-19 imajo močan vpliv na poslovanje družb, nekatere so se znašle v situaciji, ki ogrožajo njihovo preživetje. Kot ena izmed oblik odgovora na nastale spremembe so združitve podjetij, kar posledično vodi v reorganizacijo poslovanja. V članku pojasnjujemo, kako vodimo poslovne knjige pri združitvah.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Identifikacija za namene DDV ob ponovnem odprtju s.p.
Samostojnega podjetnika zanima, ali se mora ob ponovnem odprtju s.p. identificirati za namene DDV ali ne? Posloval je v letu 2019 in prva dva meseca v letu 2020, ter bil prostovoljni zavezanec za DDV. V februarju leta 2020 je s.p. zaprl.

Ukinitev oprostitve plačila DDV za pošiljke do vrednosti 22 EUR se prestavi na 1. 7. 2021
Konec julija 2020 so bili kot odziv na pandemijo COVID-19 sprejeti akti, s katerimi se je odložil začetek uporabe novih pravil o DDV pri e-trgovanju s 1. januarja 2021 na 1. julij 2021, so sporočili iz finančne uprave.

Selitev Revoluta iz Velike Britanije v Litvo - prijava računa
FURS poziva davčne zavezance, ki jim je banka Revolut odprla nov račun v Litvi, da tega prijavijo. Prav tako morajo tudi za star račun, ki jim ga je banka Revolut zaprla v Veliki Britaniji, sporočiti datum zaprtja. Prijavo novega računa in odjavo starega računa lahko zavezanci izvedejo sočasno. Najenostavnejše je to urediti preko eDavkov.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Katere ukrepe prinaša predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19?
Predlog petega protikoronskga zakona prinaša številne nove ukrepe, med drugim je predvidena tudi zaostritev vstopnega pogoja za subvencioniranje čakanja na delo. In katere nove ukrepe še prinaša predlog zakona?

Predstavitev predlogov proračunov poslancem v DZ
Predsednik vlade Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj sta v ponedeljek v DZ predstavila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti (DP2021 in DP2022). Oba sta zagotovila, da za večino porabnikov prinašata več denarja, tudi zahvaljujoč evropskim sredstvom.

Kakšen je zbirni kadrovski načrt (ZKN) za javne uslužbence za leti 2020 in 2021
Vlada je sprejela Zbirni kadrovski načrt (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2020 in 2021, ki je usklajen s sprejetim proračunom. Preverite, kakšno bo dovoljeno število novih zaposlitev, ki jih je določila Vlada za prihodnji dve leti!

Povezovanje regulatorjev za racionalizacijo
Aktivnosti za povezovanje nekaterih regulatornih organov potekajo v luči debirokratizacije kot enega ključnih ciljev vlade, pravijo na gospodarskem ministrstvu, kjer so pripravili predlog zakona, po katerem bi v dve agenciji združili osem regulatorjev. Medresorsko usklajevanje je v teku, spremembe naj bi prinesle racionalizacijo številnih procesov. Metem ko na AVK menijo, da je predlog združitve regulatorjev v nasprotju s predpisi.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Spremembe glede nošenja mask in obveznega razkuževanja rok
Vlada je sprejela nove ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Od 7. oktobra so z novim odlokom v večstanovanjskih stavbah obvezni razpršilniki za razkuževanje rok. S spremembo odloka, ki velja od 4. oktobra pa je Vlada omilila ukrep nošenja mask v vrtcih in šolah.

Financiranje nujnih ukrepov
3. oktobra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o izvrševanju poračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), ki uveljavljajo možnost prevzemanja in plačevanja obveznosti, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev za pospešitev črpanja evropskih sredstev na področju kohezijske politike. Poleg tega se določa pospešitev in poenostavitev postopkov pri dodeljevanju sredstev za financiranje investicij iz drugega odstavka 21. člena ZFO-1, spreminja se največji obseg zadolževanja države za leto 2020, dovoljuje se največ pet dodatnih zaposlitev za potrebe delovanja Evropskega javnega tožilstva in omogoča financiranje materialnih stroškov, povezanih z epidemijo COVID-19, za izvajalce zdravstvene dejavnosti. 3. oktobra se je začel izvrševati tudi rebalans > proračuna za leto 2020, potreben zaradi izrazitega upada prihodkov državnega proračuna in porasta izdatkov, ki sta posledici ukrepanja države za omilitev posledic epidemije. Prihodki proračuna so tako v primerjavi s sprejetim proračunom nižji za 14,7 % oz. 1,6 milijarde evrov, odhodki pa so višji za 29,3 % oz. 3 milijarde evrov.

Delovna uspešnost direktorjev
Sprememba > Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi, ki velja od 1. oktobra, določa, da skupni znesek izplačila delovne uspešnosti na letni ravni ne sme presegati dveh osnovnih mesečnih plač direktorja, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače direktorja v decembru preteklega leta. Če direktor nastopi mandat v tekočem letu, se določi sorazmerni del skupnega zneska izplačila delovne uspešnosti na podlagi osnovne plače, ki bi mu pripadala za december preteklega leta.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021); veljavnost od: 3.10.2020 - sprememba
    • Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020); veljavnost od: 3.10.2020 - sprememba
    • Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020: veljavnost od: 3.10.2020
    • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah; veljavnost od: 7.10.2020
    • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 4.10.2020 - sprememba
    • Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola; veljavnost od: 3.10.2020 - sprememba
    • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije; veljavnost od: 1.10.2020 - sprememba
    • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi; veljavnost od: 1.10.2020 - sprememba
    • Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti; veljavnost od: 1.10.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 132 - 137
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Nabor vladnih ukrepov - od nošenja mask do prepovedi izhodov
Vlada je včeraj predstavila načrt sprejemanja omejevalnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa. Vezani so na pojav števila okužb in število hospitaliziranih, tudi na intenzivni negi. V skrajnem primeru se obeta tudi vnovično zapiranje dejavnosti, prepoved gibanja med občinami oziroma kar prepoved izhodov, razen nujnih izjem.

V javnem sektorju še tretji del povišanja na podlagi dogovora iz leta 2018
Zaposleni na delovnih mestih v javnem sektorju, za katera je pogoj znanstveni magisterij, doktorat ali specializacija, bodo pri plačah, ki jih bodo dobili v teh dneh, prvič občutili tretji del povišanja, ki jim pripada na podlagi dogovora iz konca decembra 2018. Na podlagi tega dogovora so namreč septembrom pridobili en plačni razred.

ZZZS uvedbo elektronskega bolniškega lista ocenil kot uspešno
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je izvedel evalvacijo uvedbe elektronskega bolniškega lista, iz katere izhaja, da je bila ta naloga uspešno izvedena. Potrebne spremembe so namreč vpeljali pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev na primarni ravni, delodajalcih, na NIJZ, FURS in ZZZS.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izvršilni naslov za davčno izvršbo
Tožnik je vložil tožbo na Upravno sodišče zoper sklep o davčni izvršbi in odločbo, s katero je pritožbeni davčni organ zavrnil njegov predlog o zadržanju začete davčne izvršbe, ki jo je davčni organ začel brez sodbe sodišča in s tem posegel v tožnikovo lastninsko pravico. V tožbi navaja, da prejema pokojnino v višini 190,00 evrov, ki ne predstavlja niti minimalnega dohodka pa zakonu, ki ureja socialno varstvo. V skladu s 160. členom ZDavP-2 pa se ne sme poseči na dohodke, ki ne presegajo osnovnega zneska minimalnega dohodka. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo, ker ZDavP-2 v 1. točki drugega odstavka 145. člena med izvršilnimi naslovi, na podlagi katerih se opravi davčna izvršba, navaja izvršljivo odločbo o odmeri davka. Slabo finančno stanje tožnika ni ovira za vodenje izvršilnega postopka ob upoštevanju zakonskih omejitev iz 159. člena in 160. člena ZDavP-2. V skladu s sedmim odstavkom 157. člena ZDavP-2 pa s pritožbo zoper sklep o davčni izvršbi tudi ni možno izpodbijati izvršilnega naslova.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2020:   1.811,28 €
 
in neto plača:   1.176,25 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.837,49 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.197,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
DDV novosti na področju spletne prodaje blaga in storitev v drugi polovici leta 2021 22.10.2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Delo na domu – pravni vidik in vidik varnosti pri delu 29.10.2020 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Zlati sponzor Kongresa 22. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev
Portal FinD-INFO je tudi letos Zlati sponzor 22. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, ki se začenja jutri v Kongresnem centru Wellness Park Laško. Veseli smo, da osrednji letni dogodek računovodske stroke bo in bomo lahko spremljali najaktualnejše teme s področij, ki neposredno vplivajo na opravljanje dejavnosti računovodskih servisov. Vse udeležence vabimo, da se oglasite na našem promocijskem prostoru, kjer smo vam pripravili presenečenje in vam z veseljem predstavimo tudi naše letošnje novosti. Veselimo se druženja z vami, čeprav tokrat z upoštevanjem vseh ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa!

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.