c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2020, številka 40 / letnik XII.
 

V pestrem tedenskem dogajanju na zakonodajnem področju izpostavljamo včeraj sprejeto novelo zakona o trgovini, po kateri trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo smele več poslovati. Na dopisni seji pa je Vlada dokončno potrdila predlog petega protikoronskega paketa, sprejela sklep o ukrepih za zmanjšanje tveganj v omrežjih 5G in s predstavniki združenj občin podpisala Dogovor o povprečnini za prihodnji dve leti.

V jesenskem času se intenzivno izvajajo revizije, zato v tokratno središče postavljamo članek: Tudi čas notranjih revizij odraz negotovih razmer, ki izpostavlja vlogo revizije pri notranjih pregledih in nadzorih za pomoč poslovodstvu pri upravljanju.

Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU od 21. septembra 2020 gospodarskim subjektom iz EU ne omogoča več povrnitve carin za materiale, uvožene v EU, so sporočili iz FURS.

Izbrali smo najbolj brane novice in članke na portalu v tem tednu: Ali je za veljavnost sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi bistveno, da delavec prejme svoj izvod sporazuma?, Redna delovna uspešnost v javnem sektorju za ravnatelje, direktorje in tajnike, Novosti na področju harmonizacije davčne osnove davka na dohodek pravnih oseb, Veljavnost pravnih poslov, sklenjenih na podlagi 38.a člena ZGD-1 in Pojasnila glede merjenja telesne temperature.

Ne prezrite aktualnega spletnega seminarja: DDV novosti na področju spletne prodaje blaga in storitev v drugi polovici leta 2021 s predavateljico Mojco Müller. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino. Vabljeni k prijavi!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Tudi čas notranjih revizij odraz negotovih razmer    
mag. Mojca Kunšek
   
V jesenskem času se intenzivneje izvajajo notranje revizije, kot tiste aktivnosti gospodarskih družb ali organizacij, ki poslovodstvu z notranjimi pregledi in nadzori pomagajo upravljati organizacijo. V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je namreč naloga poslovodstva, da s skrbnostjo in odgovornostjo spodbuja aktivnosti za obvladovanje tveganj. Svoje zavzemanje pa mora deležnikom vsako leto pojasniti v poslovnem poročilu,v katerem v skladu s 70. členom ZGD-1 poroča ne le o razvoju in rezultatih poslovanja družbe, temveč tudi svoje zaznavanje bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Ali je za veljavnost sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi bistveno, da delavec prejme svoj izvod sporazuma?
Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi je le eden izmed več načinov prenehanja delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem. Pri sporazumni odpovedi pogodbe o zaposlitvi se delavec in delodajalec dogovorita, da bo delovno razmerje na podlagi sporazuma prenehalo in morata tak sporazum o prenehanju tudi zapisati. Ustni dogovori glede sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi so namreč nični.

Redna delovna uspešnost v javnem sektorju za ravnatelje, direktorje in tajnike (javni uslužbenci plačne skupine B)
V skladu z ZUPPJS2021 pripada redna delovna uspešnost direktorjem od 1. julija 2020 ter upoštevaje prvi odstavek 7. člena Uredbe, ki določa, da se direktorjem v javnih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava del plače za redno delovno uspešnost v okvirih, ki jih določa zakon, izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Veljavnost pravnih poslov, sklenjenih na podlagi 38.a člena ZGD-1
Nasprotja interesov so pogosto element sprejemanja odločitev v organih gospodarskih družb. Gre za pereč problem in izziv vsem članom organov vodenja in nadzora od uveljavitve korporativnega upravljanja naprej. Tudi interesi posameznikov so tesno povezani z dejstvom nasprotja interesov. Slovenska korporacijska zakonodaja je pojem nasprotja interesov jasno opredelila z novelo ZGD-1D leta 2011. Pri tem ne gre pozabiti, da samo nasprotje interesov ni (absolutno) prepovedano, vendar ima zaradi potencialnega vpliva nasprotja interesov na sklepanje pravnih poslov lahko neposredni učinek na njihovo veljavnost.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Novosti na področju harmonizacije davčne osnove davka na dohodek pravnih oseb
Predlog o uvedbi skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb iz leta 2011 ni bi odobren. Ponovni predlog o CCCTB vključuje pravila za obravnavanje nekaterih ključnih ukrepov v okviru pobude OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička. Ti elementi so sedaj v obliki minimalnih standardov sicer vključeni v nedavno sprejeti Direktivi Sveta 2016/1164/EU, vendar bi moral tudi omenjeni predlog o CCCTB vključevati elemente iz navedene direktive, saj morajo biti le ti del skupnega vseevropskega sistema obdavčitve dohodkov pravnih oseb.

Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU – prepoved povračila dajatev od 21. septembra 2020 dalje
Od 21. septembra 2020 dalje gospodarskim subjektom iz EU ni več mogoče povrniti carin za materiale, uvožene v EU, če so ti materiali vključeni v izdelke, ki se izvozijo v Kanado v okviru preferencialne tarifne obravnave.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ uzakonil zaprtje trgovin ob nedeljah
DZ je včeraj sprejel novelo zakona o trgovini, po kateri trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo smele več poslovati. Izjema so manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajališčih in v bolnišnicah ter tudi druge manjše prodajalne, če bodo v njih na dela proste dni stregli kupcem lastniki sami ob pomoči študentov in upokojencev. V odzivu je Trgoviska zbornica zapisala, da bodo posledice zaprtja trgovin ob nedeljah za gospodarstvo in zaposlene hude.

Novi interventni ukrepi PKP#5 so osredotočeni na področje gospodarstva, sociale in šolstva
Vlada je na torkovi dopisni seji sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikorona paket. Ta odseva trenutne gospodarske napovedi, ki so bolj optimistične od spomladanskih, a hkrati upošteva dejstvo, da bi lahko imelo nenadzorovano širjenje virusa negativne posledice za gospodarstvo.

Vlada sprejela sklep o ukrepih za zmanjšanje tveganj v omrežjih 5G
Vlada je na torkovi dopisni seji sprejela sklep o ukrepih za zmanjšanje tveganj v omrežjih 5G, so sporočili iz vlade. Ta temelji na naboru orodij EU za kibernetsko varnost tehnologije 5G, ki ga je konec januarja letos na osnovi EU usklajene ocene kibernetskih tveganj v 5G omrežjih pripravila Evropska komisija.

Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022
Vlada Republike Slovenije je z reprezentativnimi združenji občin sklenila Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022 ter pooblastila ministra za javno upravo za podpis navedenega dogovora.

Še ta teden v DZ predlog proračunov za prihodnji dve leti
Potem ko so poslanci s potrditvijo rebalansa državnega proračuna soglašali z rekordnim primanjkljajem, se bodo že v kratkem ponovno ukvarjali z državnimi financami. Vlada bo namreč v prihodnjih dneh v obravnavo v DZ poslala še predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti.

Vlada odpravlja regulacijo cen naftnih derivatov
Vlada je sprejela informacijo o stanju na trgu naftnih derivatov in ugotovila, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Kakšna so nova pravila odrejanja karantene?
Vlada je z novim odlokom spremenila pravila odrejanja karantene, in sicer je rumeni seznam tveganih držav nadomestila z oranžnim, še vedno pa za vstop v Slovenijo iz vseh držav, z izjemo tistih na zelenem seznamu, velja karantena. Tej se je mogoče od ponedeljka izogniti s predložitvijo negativnega testa na novi koronavirus.

Indeks življenjskih stroškov OZN
1. oktobra bodo začele veljati spremembe > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki uvajajo spremenjen način določanja indeksa življenjskih stroškov OZN ter določajo način določitve tečaja izplačila plače v lokalni valuti pri nepredvidenih visokih valutnih nihanjih. Poleg tega se bo indeks usklajeval trikrat, in ne več samo enkrat letno.

Zvišanje izdatkov proračuna
Spremembe > Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, ki so začele veljati 26. septembra, zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi epidemije COVID-19, omogočajo v letu 2020 večje izdatke sektorja države kot celote, državnega proračuna in zdravstvene blagajne. Na ta način se zagotavljajo sredstva za izvajanje ukrepov, povezanih z obvladovanjem nalezljive bolezni COVID-19.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije; veljavnost od: 28.9.2020 - sprememba
    • Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 24.9.2020 - sprememba
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 1.10.2020 - sprememba
    • Uredba o odpadkih; veljavnost od: 26.9.2020 - sprememba
    • Uredba o informacijski varnosti v državni upravi; veljavnost od: 29.9.2020 - sprememba
    • Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20-22-B); veljavnost od: 26.9.2020 - sprememba
    • Pravilnik o osebni asistenci: veljavnost od: 1.10.2020 - sprememba
    • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2020; veljavnost od: 1.8.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 127 - 131
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
IP: Vsesplošno merjenje temperature ni obvezno niti smiselno
Pri informacijskem pooblaščencu v zadnjem času zaznavajo širjenje napačnih in zavajajočih informacij ter ponudb glede merjenja telesne temperature. Ob tem so opozorili, da ukrep merjenja temperature ni nujen in smiseln vedno ter povsod. Merjenje pa je mogoče izvesti brez trajne obdelave osebnih podatkov.

Čakanje na delo ostaja pomemben protikrizni ukrep
Ukrep subvencioniranja čakanja na delo, ki je po mnenju številnih preprečil množična odpuščanja po izbruhu epidemije koronavirusa, je vlada s predlogom petega protikoronskega zakona podaljšala do konca leta. Doslej je državo stal nekaj več kot 280 milijonov evrov, delodajalci pa so ga koristili za skupno nekaj manj kot 410.000 oseb.

Povprečna bruto plača pri 64 odstotkov zaposlenih lani nižja od slovenskega povprečja
Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih v Sloveniji, je lani znašala 1851 evrov, kar je za 4,1 odstotka več kot predlani. Pri moških je bila višja od povprečja, pri ženska pa nižja. Skupaj je bila za 64,4 odstotka oseb nižja od slovenskega povprečja, je objavil statistični urad.

Ljubljanska in zagrebška borza nadaljujeta sodelovanje z borzo na Dunaju
Ljubljanska borza in Zagrebška borza bosta nadaljevali tehnološko sodelovanje z Dunajsko borzo. Dogovor vključuje zagotavljanje storitev trgovalnega sistema, izračun indeksov in razširjanje tržnih podatkov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zavrnitev določitve statusa nerezidenta
Tožnica je vložila tožbo na Upravno sodišče zoper odločitev, s katero je Ministrstvo za finance kot drugostopenjski organ zavrnilo njeno pritožbo na prvostopenjsko zavrnitev določitve statusa nerezidenta. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da tožnica ohranja središče življenjskih interesov v Sloveniji. Najpomembnejšo osebno vez v Sloveniji nedvomno predstavlja tožničina hči, ki jo tožnica tudi materialno podpira. Hkrati tožnica v Sloveniji ohranja tudi ekonomski interes, in sicer stanovanjsko hišo, katere lastnica ostaja. Ob navedenem tožnico na Švico veže le zaposlitev, izdano dovoljenje za prebivanje v Švici ter tuji bančna in zdravstvena kartica. Tožnica je sicer v postopku in v tožbi zatrjevala obstoj zunajzakonske skupnosti, vendar pa obstoja slednje zgolj z navedbo o skupnem življenju od 6. oktobra 2017 dalje, upoštevaje da je prvostopenjski organ izdal izpodbijano odločbo 8. marca 2018, tudi po sodni presoji ni uspela izkazati.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Deflacija v septembru 2020  
 
- na mesečni ravni:   -0,4 %
 
- na letni ravni:   -0,3 %
 
TOM v oktobru 2020  
 
- na mesečni ravni:   0,0 %
 
- na letni ravni:   0,00 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2020:   1.811,28 €
 
in neto plača:   1.176,25 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.837,49 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.197,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
DDV novosti na področju spletne prodaje blaga in storitev v drugi polovici leta 2021 22. 10. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.