c S
Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU – prepoved povračila dajatev od 21. septembra 2020 dalje 28.09.2020 Od 21. septembra 2020 dalje gospodarskim subjektom iz EU ni več mogoče povrniti carin za materiale, uvožene v EU, če so ti materiali vključeni v izdelke, ki se izvozijo v Kanado v okviru preferencialne tarifne obravnave.

Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU je bil objavljen v Uradnem listu EU L 11, z dne 14. 1. 2017. Protokol o pravilih o poreklu in postopkih za pridobivanje porekla, ki je del Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) in se prične na strani 465, se je začel začasno uporabljati 21. septembra 2017.

Člen 2.5 sporazuma CETA določa omejitev povračila, odloga ali začasne odprave carin, ki je bila plačana ali je plačljiva za uvožene materiale, vgrajene v izdelek, ki se izvaža v drugo pogodbenico v okviru preferencialne tarifne obravnave v skladu s tem sporazumom. Vendar pa je v tem členu določeno, da se ta omejitev začne uporabljati šele po treh letih od datuma začetka veljavnosti sporazuma CETA.

Navedeno pomeni, da od 21. septembra 2020 dalje gospodarskim subjektom iz EU ni več mogoče povrniti carin za materiale, uvožene v EU, če so ti materiali vključeni v izdelke, ki se izvozijo v Kanado v okviru preferencialne tarifne obravnave.

V skladu z zgoraj navedenim bo Evropska komisija posodobila smernice v zvezi z izvajanjem pravil o poreklu iz sporazuma CETA, ki jih je objavila na svoji spletni strani.


Vir: FURS, 28. 9. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.