c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2020, številka 23 / letnik XII.
 

V današnjem tedniku povzemamo ukrepe, ki so se sprostili ta teden in so veljali za zajezitev epidemije covida-19. Od nedelje je v veljavi tudi tretji paket protikoronske pomoči, katerega ključni cilj je ohranitev čim več delovnih mest, odprava ovir pri izvedbi pomembnih naložb vrednih milijardo evrov ter pomoč turistični panogi z izdajo vrednostnih bonov vsem prebivalcem Slovenije. Turistični boni bodo zaživeli pred začetkom šolskih počitnic, saj naj bi Vlada še ta teden pripravila in sprejela uredbo, ki bo jasno določila uporabo turističnih bonov.

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo članek - Ukrepi za pomoč gospodarstvu na področju zagotavljanja dela tudi po preklicu epidemije.

Izpostavljamo še najbolj brane članke tega tedna: Tretji paket protikoronskih ukrepov s področja MDDSZ, Izvzetja in odložene izvršbe po 1. juniju 2020, Pripravništvo in poskusno delo v pogodbi o zaposlitvi, Prenehanje začasnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah s področja FURS in Uporaba športne dvorane ter knjiženje pri lastniku - občini.

Vabimo vas k ogledu razpisanih spletnih seminarjev v mesecu juniju: Tretji paket korona ukrepov za delodajalce - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (ZIUOOPE) s predavateljico Ireno Kamenščak, ki bo že ta petek, 5. junija 2020, in Kako naj ravnajo delodajalci, da bodo ukrepi države za omilitev posledic epidemije res v pomoč s predavateljico dr. Anito Napotnik, ki bo v sredo, 10. junija 2020. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Ukrepi za pomoč gospodarstvu na področju zagotavljanja dela tudi po preklicu epidemije    
mag. Mojca Kunšek
   
Če je večina ukrepov sprejetih ob začetku epidemije prenehala veljati z 31. majem 2020, pa so bili z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) sprejeti ukrepi tako s področja zagotavljanja dela, kot tudi ukrepi za omilitev posledic epidemije v nekaterih najbolj prizadetih panogah.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
MDDSZ: Tretji paket protikoronskih ukrepov
Ključna ukrepa s področja MDDSZ, ki ju prinaša Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (ZIUOOPE) oziroma t. i. tretji protikorona zakon, sta ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za vse delodajalce za obdobje do 30. junija 2020 ter ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa za obdobje do 31. decembra 2020.

Pripravništvo in poskusno delo v pogodbi o zaposlitvi
Pri pripravništvu in poskusnem delu gre za povsem ločena instituta. Pripravništvo ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v členih od 120. do vključno 124. člena. Poskusno delo pa je urejeno v 125. členu ZDR-1.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Pravice iz javnih sredstev – avtomatičnega podaljšanja ni
Od 1. junija 2020 dalje se pravice iz javnih sredstev ne bodo več avtomatično podaljšale, kot je to veljalo v času pandemije in veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Upravičenci morajo vlogo za podaljšanje oddati do 30. junija 2020.

Izvzetja in odložene izvršbe po 1. juniju 2020
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in novele ZIUZEOP-A so določeni prejemki izvzeti iz (sodne) izvršbe, davčne izvršbe in postopka osebnega stečaja. Na podlagi 93. člena ZIUZEOP pa je izvršba (in tudi davčna izvršba) odložena od 11. aprila 2020 dalje.

Uporaba športne dvorane ter knjiženje pri lastniku - občini
Glede na 29. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) pravne posle ravnanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti sklepa oseba, odgovorna za izvrševanje proračuna (župan) in zato bi bilo potrebno upoštevati, da se v primeru sklepanja pogodb oddaje v najem /občasno uporabo te sklepajo tripartitno: uporabnik, zavod, občina ustanoviteljica.

Občinam po novem omogočeno aktivno upravljanje sredstev EZR
V sistemu enotnega zakladniškega računa (EZR), sistemu upravljanja javnih financ v Sloveniji, smo uvedli nekaj novosti. Občinam je po novem omogočeno aktivno upravljanje sredstev njihovega zakladniškega računa, vsem, vključenim v EZR na ravni države, pa so med drugim na voljo posojila daljše ročnosti.

Obvezni pobot kot učinkovit ukrep za uravnavanje likvidnosti
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) razširja delovanje Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Eden izmed pogojev za prevzem poroštva je vključenost kreditojemalca v sistem obveznega večstranskega pobota, ki ga AJPES, na podlagi določbe o spremembi > Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), že izvaja večkrat mesečno.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kako se bodo spremenile carinske dajatve Združenega kraljestva z letom 2021?
Na spletni strani vlade Združenega kraljestva so bili objavljeni napotki o carinskih dajatvah, ki bodo v Združenem kraljestvu veljavne od 1. januarja 2021. Z dnem 31. decembra 2020 preneha veljati Skupna carinska tarifa Evropske unije, ki jo z dnem 1. januarja 2021 nadomešča Globalna carinska tarifa Združenega kraljestva ("UK Global Tariff"). Vlada Združenega kraljestva je novo Globalno carinsko tarifo Združenega kraljestva pripravila tudi na podlagi različnih posvetovanj.

FURS: Davek na finančne storitve – sprememba dokumenta
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Davek na finančne storitve, v katerem so podrobneje pojasnjena predmet obdavčitve, davčni zavezanec, nastanek obveznosti obračuna davka, davčna osnova in davčna stopnja, oprostitve, obveznosti v zvezi z obračunom in plačilo davka, uporaba drugih predpisov in vprašanja in odgovori v zvezi z davkom na finančne storitve.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
ATVP družbe poziva k opredelitvi elektronskih skupščin v statutu
Izvedba skupščin se je v času epidemije covida-19 po oceni Agencije za trg vrednostnih papirjev (AVTP) izkazala kot resen problem. Preverili so statute javnih družb in ugotovili, da ima možnost izvedbe elektronske skupščine v statutu predvideno le pet od 37 javnih družb. K razmisleku o spremembi statuta pozivajo tudi ostale.

Spremenjeni zakon o ohranjanju narave v ustavno presojo takoj po objavi v uradnem listu
Zeleni Slovenije in Stranka mladih - Zeleni Evrope napovedujejo vložitev ustavne presoje novele zakona o ohranjanju narave, in sicer takoj, ko bo zakon, ki ga je DZ sprejel minuli teden, objavljen v uradnem listu. S tem želijo "zavarovati zeleno Slovenijo". Zakon namreč omejuje sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Kateri ukrepi so se sprostili ta teden?
V ponedeljek, 1. junija 2020 se je sprostilo več ukrepov, ki so veljali za zajezitev epidemije covida-19. Prenehali so veljati začasni ukrepi v upravnih in javnopravnih zavodih ter pri sodnih zadevah, kar pomeni, da so začeli teči tudi roki v teh zadevah. Lahko se bodo odprli večji nastanitveni obrati, wellness in fitnes centri ter bazeni. Dovoljene bodo javne prireditve do 200 oseb. Prav tako pa se bodo v šole postopoma vrnili vsi osnovnošolci.

V veljavi tretji paket protikoronske pomoči
Od 31. maja 2020 je v veljavi tretji paket protikoronskih ukrepov, vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev čim več delovnih mest ter pomoč turistični panogi z izdajo vrednostnih bonov vsem prebivalcem Slovenije. Za lažji zagon gospodarstva po epidemiji prinaša odpravo ovir pri izvedbi pomembnih naložb. Paket vključuje tri nove zakone, za katere smo pripravili tudi podrobne obrazložitve po členih, in sicer za tretji protikoronski zakon (obrazložitve po členih), interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij (obrazložitve po členih) in zakon o poroštvu RS v instrumentu Sure (obrazložitve po členih).

Evropski instrument za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost
31. maja je začel veljati Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB), s katerim se ureja poroštvo RS za obveznosti držav članic EU iz posojilnih pogodb, ki jih sklenejo z Evropsko komisijo v okviru SURE po izbruhu COVID-19 za namen financiranja ukrepov v zvezi s skrajšanjem delovnega časa s ciljem ohranjanja delovnih mest in dejavnosti samozaposlenih ter zmanjševanja nezaposlenosti in izpada dohodka samozaposlenih in pomožnih ukrepov v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja delavcev ter samozaposlenih, in poroštvenih pogodb, ki jih države članice sklenejo z Evropsko komisijo za zavarovanje obveznosti drugih držav članic iz opisanih posojilnih pogodb.

Investicije za zagon gospodarstva
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG), ki je začel veljati 31. maja, določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji, koordinacijsko skupino in način njenega delovanja, koordinacijo postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev na podlagi področnih predpisov, ter pogoje za odpravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih investicij.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE); veljavnost od: 31.5.2020
    • Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB); veljavnost od: 31.5.2020
    • Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG); veljavnost od: 31.5.2020
    • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP); 31.5.2020 veljavnost od: 31.5.2020 - sprememba
    • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 31.5.2020 - sprememba
    • Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19; veljavnost od: 30.5.2020, uporaba od: 1.6.2020
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 2.6.2020 - sprememba
    • Uredba o shemah neposrednih plačil: veljavnost od: 30.5.2020 - sprememba
    • Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020; veljavnost od: 30.5.2020 - sprememba
    • Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 1.6.2020 - sprememba
    • Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 1.6.2020 - sprememba
    • Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2019; veljavnost od: 29.5.2020
    • Sklep o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19; veljavnost od: 30.5.2020
    • Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2; veljavnost od: 13.6.2020, uporaba od: 31.12.2020
    • Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij za namen Direktive (EU) 2015/849 med pristojnimi organi, ki nadzirajo kreditne in finančne institucije; veljavnost od: 30.5.2020, uporaba od: 30.9.2020
    • Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic; veljavnost od: 1.6.2020 - sprememba
    • Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov; veljavnost od: 1.6.2020 - sprememba
    • Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2; veljavnost od: 1.6.2020 - sprememba
    • Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike; veljavnost od: 1.6.2020 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije; veljavnost od: 29.5.2020 - razlaga
    • Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi; veljavnost od: 29.5.2020 - razlaga

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 77 - 81
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Turistični boni bodo zaživeli pred začetkom šolskih počitnic
Vlada bo ta teden pripravila in sprejela uredbo, ki bo jasno določila uporabo turističnih bonov, je včeraj napovedal državni sekretar Simon Zajc. Kot je dodal, bo nato odvisno, kako hitro bo sistem za uporabo bonov vzpostavila finančna uprava, "v nobenem primeru pa to ne bo pozneje kot z začetkom šolskih počitnic".

Poročanje premoženjskega stanja odslej le še prek portala eUprava
Zavezanci za poročanje premoženjskega stanja lahko protikorupcijski komisiji podatke o premoženjskem stanju odslej oddajo le še na državnem portalu eUprava. Z majem se je namreč izteklo prehodno obdobje, ko je bilo še vedno mogoče poročati tudi na obrazcih, dostopnih na spletni strani komisije in te komisiji pošiljali po pošti.

V dveh mesecih 22.500 vlog za odlog kreditnih obveznosti
Banke so v dveh mesecih veljave protikriznega zakona prejele 22.458 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,4 odstotka vseh kreditov. Veliko večino ali 22.230 vlog so jih prejele v prvem mesecu. Nadaljnje gibanje tega števila bo odvisno od ponovnega zagona gospodarstva, so ocenili v Banki Slovenije.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Presoja količine opravljenega dela
Tožena stranka (delodajalec) se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje razsodilo, da je dolžna od zneskov, navedenih v sodbi, poravnati prispevke za socialno varnost in dohodnino, neto znesek pa plačati tožniku. V pritožbi navaja, da ni relevanten le presežek ur, razviden iz evidence, ampak plani dela. Stanje presežka ur na presečni dan ne odraža dejanskega presežka v izravnalnem obdobju, gre le za kumuliran presežek vseh preteklih obdobij. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da za presojo količine opravljenega dela ni ključen plan dela. Plani dela predvidevajo čas, ki bo potreben, da se delo opravi, ni pa jih možno obravnavati kot evidenco prisotnosti na delu, ki bi kazala dejanski čas tožnikovega dela. Tožena stranka ni dokazala utemeljenosti svojih navedb, da naj bi šlo pri tožniku zgolj za prisotnost v prostorih delodajalca (povezano s prezgodnjimi prihodi in prepoznimi odhodi), ne pa tudi za delo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v maju 2020  
 
- na mesečni ravni:   0,9 %
 
- na letni ravni:   -1,2 %
 
 
 
TOM v juniju 2020  
 
- na mesečni ravni:   -0,1 %
 
- na letni ravni:   -1,21 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2020:   1.758,27 €
 
in neto plača:   1.146,11 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.788,15 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.162,87 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Tretji paket korona ukrepov za delodajalce – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (ZIUOOPE) 5. 06. 2020 10:00:00 59,90€ Naročilo
dr. Anita Napotnik
Kako naj ravnajo delodajalci, da bodo ukrepi države za omilitev posledic epidemije res v pomoč 10. 06. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.