c S
Kako naj ravnajo delodajalci, da bodo ukrepi države za omilitev posledic epidemije res v pomoč
dr. Anita Napotnik
dr. Anita Napotnik 10.06.2020 ob 13:00 - že izveden

Sprejeti so bili številni ukrepi, ki naj bi delodajalcem pomagali, da preživijo v času epidemije in po njej. Namen ukrepov je torej ohraniti delovna mesta in likvidnost. Delodajalci so ponujeno pomoč večinoma tudi sprejeli. V predpisih, ki določajo vrste in oblike pomoči, pa so predvidene tudi možnosti vračila prejete pomoči in kazenske sankcije v primeru zlorab. Če delodajalci v prihodnje ne bodo pazljivi, se lahko zgodi, da prejeta pomoč ne bo v pomoč, temveč bo še poslabšala njihov položaj. Da se to ne bi zgodilo, bomo opozorili na nekaj dejstev, na katera morajo biti delodajalci še posebno pazljivi.

Na seminarju bomo predstavili:
• vrste in oblike pomoči,
• pogoje in merila za njihovo pridobitev ter dokazila o izpolnjevanju meril in pogojev,
• kdo in kako bo nadzoroval upravičenost do prejete pomoči,
• vrste sankcij (vračila in globe),
• položaj delodajalca v primeru inšpekcijskega pregleda.


Odgovore na ta vprašanja vam bo v spletnem seminarju poskušala podati odvetnica Anita Napotnik.


Vabljeni! 


 INFORMACIJE

 • spletni seminar je za naročnike portalov IUS-INFO (ne velja za Standardni paket), FinD-INFO in INSOLV-INFO BREZPLAČEN,
 • cena za nenaročnike je 59,90 EUR + DDV,
 • med spletnim seminarjem boste lahko pošiljali dodatna vprašanja na javni tabli. Vse odgovore boste prejeli naknadno v pisni obliki,
 • med in tudi po končanem spletnem seminarju, boste imeli dostop do vseh gradiv, ki se tičejo tematike posameznega spletnega seminarja,
 • po spletnem seminarju vam bo na našem portalu na voljo še njegov videoposnetek,
 • dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01 438 01 80


 POSLUŠANJE SPLETNEGA SEMINARJA

Za uspešno sodelovanje na spletnih seminarjih potrebujete:

 • računalnik z 2 GHz dual-core procesorjem (priporočamo 4-core), 2 GB RAM (priporočamo 4 GB),
 • operacijski sistem Windows 8, Windows 10 ali Mac OS X 10.13 oz. novejši, Linux, Chrome OS,
 • najnovejše verzije brskalnikov Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
 • zvočnike ali slušalke,
 • povezavo do interneta (priporočamo povezavo s kablom).