c S
FURS: Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki se uporabljajo v letu 2020 28.05.2020 Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki se uporabljajo v letu 2020.

  • Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (KIDO), ki se uporabljajo v letu 2020, dopolnjen z združenim besedilom multilateralnega instrumenta (MLI) in KIDO,
  • V Sloveniji ratificirani mednarodni pogodbi, ki še ne veljata in se ne uporabljata,
  • Mednarodne pogodbe, v zvezi s katerimi se uporabljajo določbe večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (Uradni list RS– MP, št. 2/18; multilateralni instrument – MLI), so objavljene na spletni strani Ministrstva za finance.Vir: FURS, 27. 5. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.