c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2020, številka 15 / letnik XII.
 

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo vprašanje, ali lahko delodajalec izplača regres v nedenarni obliki.

FURS opominja na plačilo obveznosti pred velikonočnimi prazniki, do 9. aprila je treba namreč poplačati vse davčne obveznosti, saj boste le tako upravičeni do ukrepov iz ZIUZEOP. FURS pa je izdal tudi dokument - Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa ter preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov.

ZRSZ obvešča, da je v pripravi nova vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo, ki zagotavlja ugodnejše pogoje po ZIUZEOP.

DZ je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki bo objavljen v Uradnem listu v petek, 10. aprila 2020, veljaven pa bo dan kasneje, 11. aprila 2020. Povzetek, kaj prinaša predlog, preberite v članku - Predlog zakona ZIUZEOP za blaženje posledic za slovenska podjetja v času covid-19.

Ne spreglejte nove obrazložitve interventnega zakona ZIUZEOP, ki vam omogoča vpogled v pojasnila, kako in zakaj so bile uvedene konkretne zakonodajne novosti in spremembe.

Vabimo vas k ogledu in prijavi na spletne seminarje, ki jih bomo izvedli v aprilu. Ne spreglejte že izvedenih brezplačnih spletnih seminarjev - Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah z dr. Nano Weber.

Preverite pripravljene novosti in ostanite zdravi!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Ali lahko delodajalec izplača regres v nedenarni obliki    
mag. Suzana Pisnik
   
Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je regres pravica vseh zaposlenih, pri čemer je ta neločljivo povezana s pridobitvijo pravice do letnega dopusta. To pomeni, da delavec s sklenitvijo delovnega razmerja pridobi tudi pravico do letnega dopusta in posledično zaradi tega, pridobi tudi pravico do regresa za letni dopust. Tako je regres pravica, ki se veže na pridobitev pravice do letnega dopusta.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Čakanje na delo poslovodne osebe v času koronavirusa
Ali direktor lahko gre na čakanje na delo, če je zavarovan na zavarovalni osnovi (001) oziroma, če je zaposlen pod zavarovalno osnovo (040)? Kaj je s poslovodji ali tudi oni koristijo kakšne oprostitve? Ali enako velja tudi za prokuriste, verjetno poslovodje in prokuristi ne morejo iti na čakanje?

V skladu z ZIUZEOP uvedene 4 nove vrste dohodka za plače in nadomestila plač
V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so za izvedbo ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost uvedene 4 nove vrste dohodka za namen izplačila plače in nadomestila plače.

Praktični izračuni plač in nadomestil v času epidemije Covid-19
Marsikateri delodajalec se v tem trenutku težko odloči kaj narediti z delavci. Kaj omogoča zakonodaja, če ni hkrati dovolj dela za vse delavce? Ali se lahko delavcem v času epidemije odredi napotitev na čakanje večkrat za krajši čas? Podajamo nekaj praktičnih izračunov plač in nadomestil v času epidemije Covid-19, ki so vam lahko v pomoč.

ZZZS: Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa (COVID-19)
Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ima zavarovana oseba, ki je skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) zavarovana za pravico do nadomestila plače, pravico do nadomestila plače od 1. dne začasne zadržanosti od dela v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Plačilni promet: FURS opominja na plačilo obveznosti pred velikonočnimi prazniki
FURS opozarja, da v petek, 10. 4. 2020, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Če pade obveznost plačila akontacije na ta dan 10.4.2020 morate plačati en dan prej.

Do izboljšanja likvidnosti z dodatnim izvajanjem večstranskega pobota
AJPES obvešča, da za omilitev gospodarskih posledic epidemije uvaja dodatne kroge večstranskega pobota in poskuša tako prispevati k blaženju likvidnostnih težav slovenskega gospodarstva.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa
Finančna uprava RS je pripravila pogosta vprašanja in odgovore o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa. V dokumentu odgovarjajo, kako je z oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej, plačilom akontacije davka, odlogi, odpisi ali obročnim plačilom davkov, oprostitvijo prispevkov samozaposlenim, verskim delavcem in kmetom ter pojasnjujejo glede upravičenosti prejemanja temeljnega mesečnega dohodka omenjenim skupinam. Prav tako pojasnjujejo interventne ukrepe na področju plač za zaposlene in ukrepe glede delnega povračila nadomestila plač oz. oprostitev prispevkov od nadomestila plače, glede izplačila kriznega dodatka in druge ukrepe, ki jih v celoti objavljamo na portalu.

FURS: Preglednica ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov
FURS pojasnjuje katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za zaposlene lahko izkoristite in kako. Objavili so preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov.

FURS: Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za SAMOZAPOSLENE
Finančna uprava je predstavila ukrepe z davčnega področja, ki so določeni v interventnih zakonih z dne 20.3. in 2.4.2020, in se nanašajo na samozaposlene (posodobljeno, 6. 4. 2020).

Uredite si dostop do eDavkov za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka
Izjava za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka bo na voljo od 14. aprila 2020. Da boste lahko izkoristili ukrepe interventnih zakonov, si čim prej uredite dostop do eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije). Le prek eDavkov bo namreč mogoče oddati izjavo za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Protikoronski ukrepi po mnenju fiskalnega sveta upravičeni
Ukrepi v zakonu za zajezitev epidemije koronavirusa in omilitev njenih posledic so po oceni fiskalnega sveta v pretežni meri vsebinsko skladni s priporočili mednarodnih organizacij in po obsegu primerljivi z ukrepi, sprejetimi v drugih državah. Obsežno in večplastno učinkovito ukrepanje države je po njegovi oceni upravičeno.

Ministrstvo za delo bo upoštevalo nekatere predloge sindikatov
Ministrstvo za delo podpira več predlogov sindikatov za drugi protikoronski sveženj, med njimi tudi krizno nadomestilo za brezposelnost in pomoč prezrtim skupinam, je povedal minister Janez Cigler Kralj. Predsednica ZSSS Lidija Jerkič pa je med drugim ponovila predloga za prepoved višanja cen osnovnih življenjskih potrebščin in znižanje DDV nanje.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Upravičenci in ukrepi, ki jih je država sprejela za pomoč ob epidemiji
DZ je prejšnji četrtek sprejel zakon, s katerim bo država finančno pomagala podjetjem in posameznikom, ki jih je prizadela epidemija novega koronavirusa. Ukrepi so vredni tri milijarde evrov, veljali pa bodo do konca maja ali junija. Nabor upravičencev je širok, preverite jih lahko v objavljenem seznamu.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Sklep o določitvi cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah; veljavnost od: 3.4.2020
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji veljavnost od: 4.4.2020 - sprememba
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 7.4.2020 - sprememba
    • Sklep o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2; veljavnost od: 15.4.2020, uporaba od: 1.7.2020 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS: Za marec sorazmerni del kriznega dodatka
Finančna uprava RS je včeraj predstavila ukrepe na davčnem področju, ki jih prinaša prejšnji teden sprejeti zakon za blažitev posledic novega koronavirusa. Glede kriznega dodatka so povedali, naj ga podjetja pri plačah za marec izplačajo v sorazmerni višini. Epidemija je bila razglašena 13. marca.

Banka Slovenije z ukrepom omejila razdelitev dobičkov bank
Banka Slovenije je z izdajo makrobonitetnega ukrepa za eno leto omejila razdelitev dobičkov bank in hranilnic. Namen ukrepa, ki ga bo po potrebi prilagajala razmeram, je ohranitev kapitala, da bo bančni sistem lažje prenesel potencialne izgube ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti.

Za preprečevanje prevar ključno preverjanje ozadja ponudnikov
Izredne razmere ob epidemiji novega koronavirusa izkoriščajo tudi prevaranti, ki se skušajo s prodajo fiktivnega blaga, krajo osebnih podatkov ali drugim načinom prevare finančno okoristiti. Strokovnjaki kot najboljšo preventivo svetujejo preverjanja ozadja ponudnikov, kot so reference, certifikati in javno dostopni podatki.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Metoda povprečenja dohodka
Upravno sodišče je s sodbo I U 220/2018-11 ugodilo tožniku in odpravilo odločbo Finančne uprave RS ter zadevo vrnilo organu prve stopnje v ponovni postopek. V obrazložitvi je pojasnilo, da je tožnik skozi ves davčni postopek ugovarjal izpodbijani odmerni odločbi zato, ker pri odmeri ni bilo upoštevano povprečenje dohodka pod oznako 6300 - drugi dohodki. Pri tem se je že v ugovoru zoper informativni izračun skliceval na 11. člen > Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) ter na navodila oziroma pojasnila DURS, ki se nanašajo na omenjeno pravno podlago in ki naj bi omogočala, da se v zvezi z izplačanim dohodkom uporabi metoda povprečenja. Kljub temu se davčni organ prve stopnje v izpodbijani odločbi o omenjenem ugovoru ni izrekel, temveč se je o njem izrekel šele organ druge stopnje, ko je odločal o tožnikovi pritožbi.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Seznam dokumentov, ki jih vroča davčni organ - posodobljeno
FURS je objavil posodobljen seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih davčni organ, preko portala eDavki, elektronsko vroča.

Aprilsko akontacijo davka na dobiček bo treba plačati
Če bo mega interventni zakon začel veljati 11. aprila, avtomatične zamrznitve plačil aprilskih akontacij davka na dohodke pravnih oseb in dohodke iz dejavnosti samozaposlenih ne bo.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2020:   1.806,50 €
 
in neto plača:   1.172,56 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.853,30 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.207,47 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
dr. Nana Weber
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca 9. 04. 2020 13:00:00 29,90€ Naročilo
Aleš Avbreht
Korporacijsko in insolvenčno pravo v času epidemije 14. 04. 2020 13:00:00 29,90€ Naročilo
Dušanka Uhan
Predlaganje REK obrazcev in popravljanje poročanih podatkov 21. 04. 2020 13:00:00 69,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.