c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2020, številka 01-02 / letnik XII.
 

1. januar 2020 je prinesel vrsto novosti na vseh področjih, ki jih spremljamo. V luči sprememb davčne zakonodaje in dviga plač v javnem sektorju ter minimalne plače v današnji prvi številki dvojnega tednika izpostavljamo spremembe in novosti, o katerih smo vas obveščali na portalu FinD-INFO, ki je v tem času spremenil svojo podobo in nadgradil funkcionalnosti ter izboljšal iskanje po vsebinah portala.

Z začetkom leta se gospodarske družbe, posamezniki in računovodje vse bolj poglabljajo v optimizacijo davčne osnove in pripravo davčnega obračuna ter letnega poročila družbe, zato v osrednji temi objavljamo članek - Letno poročilo in obračun davka od dohodkov pravnih oseb za gospodarske družbe za leto 2019.

Ne spreglejte 90 - minutnega spletnega seminarja - Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2019, s predavateljico Ido Kavčič, ki bo v četrtek, 9. januarja 2020, ob 10. uri. Vabljeni k prijavi, za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO pa je prijava brezplačna!

Prav tako napovedujemo že naslednji spletni seminar na temo - Spremembe gradbene zakonodaje, ki bo v torek, 21. januarja 2020, ob 13. uri. Prijava je že mogoča!

Želimo vam uspešen začetek novega leta in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti ter preizkusu prenovljenega portala FinD-INFO!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS uvedel klicni center za davke poslovnih subjektov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Letno poročilo in obračun davka od dohodkov pravnih oseb za gospodarske družbe za leto 2019    
Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., spec. posl. ekon.
   
Letno poročilo za leto 2019 bodo gospodarske družbe sestavile ob upoštevanju osmega poglavja Zakona o gospodarskih družbah, ki je bilo spremenjeno in se v sedanji vsebini uporablja od 1.1.2016 dalje.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
1. januarja 2020 se zvišuje višina dnevnic za službena potovanja v tujino
1. januarja 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, s katero se zvišuje višina dnevnic za posamezne države oziroma mesta (spremenjena višina dnevnic velja za službena potovanja od 1. 1. 2020 dalje).

Višine pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2020
Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS povprečna bruto plača za oktober 2019 znaša 1.741,70 EUR bruto, kar je približno 65 EUR več kot v preteklem letu (PP oktober 2018 - 1.676,38 EUR bruto), zato bodo pavšalni prispevki v letu 2020 nekoliko višji.

Z novim letom višje plačilo za delo dijakov in študentov
1. januar 2020 prinaša novost na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov in sicer glede višine minimalne bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del. Ta od 1. januarja 2020 znaša bruto 5,40 evra.

eBOL - Nov način obravnave in uporabe bolniških listov
Z začetkom leta 2020 je bila vzpostavljena nova informacijska rešitev, ki uvaja elektronski bolniški list - eBOL. Izvajalci zdravstvenih storitev (družinski zdravniki in pediatri) so s 1. 1. 2020 začeli izdajati bolniške liste v elektronski obliki. Uvedba elektronskega bolniškega lista predstavlja pomembno novost tudi za delodajalce, saj bodo po novem do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali le preko portala SPOT (eVEM).

Ali je kolektivna pogodba veljavno sklenjena, če jo podpiše zgolj en reprezentativni sindikat kljub temu, da je pri delodajalcu več reprezentativnih sindikatov?
Kolektivna pogodba podrobneje ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) v 2. členu določa, da kolektivno pogodbo sklenejo sindikati oziroma združenja sindikatov kot stranka na strani delavk in delavcev in delodajalci oziroma združenja delodajalcev kot stranka na strani delodajalcev.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Spremembe Pravilnika o REK obrazcih, ki veljajo od 1. 1. 2020
Finančna uprava je podala informacije o novostih, ki jih prinaša Pravilnik REK, saj od 1. 1. 2020 veljajo spremembe REK obrazca po novi zakonodaji. Prišlo je do sprememb določenih šifer na REK obrazcih, ki jih oddajamo na portalu eDavki.

Uvedba 5% DDV stopnje
Državni zbor je sprejel novelo ZDDV-1L, ki začela veljati 1. 1. 2020 in uvaja 5 % DDV stopnjo v slovenski DDV sistem.

Del plače za poslovno uspešnost - novo pojasnilo FURS
Finančna uprava je izdala nov dokument - Del plače za poslovno uspešnost (Podrobnejši opis), s pojasnili zakonske podlage glede ugodnejše davčne obravnave pri izplačilu za uspešnost delavcem. V omenjenem dokumentu je definirana in pojasnjena tudi osnova za obračun akontacije dohodnine in davčna osnova za obračun prispevkov za socialno varnost, ter pravilno poročanje davčnemu organu na REK obrazcih s primeri (izplačilo do zneska PP in izplačilo nad višino zneska PP).

Spremembe pojasnil FURS - Splošno o DDV in Stopnje DDV
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta - Splošno o DDV, v katerem med drugim opozarjajo, da morate predložiti obračun DDV tudi, če v določenem mesecu ne prejmete storitve, od katere morate obračunati DDV (v tem primeru oddate prazen obračun). Objavili so tudi spremembe dokumenta - Stopnje DDV.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zakon o poroštvih države za stanovanjske kredite v javni obravnavi
Ministrstvo za finance je v ponedeljek v javno obravnavo dalo predlog zakona, ki bo urejal poroštva države pri najemanju stanovanjskih kreditov. Namenjen bo reševanju stanovanjskega problema z nakupom primerne stanovanjske nepremičnine, zato ukrep predstavlja dodatno možnost siceršnje stanovanjske politike, katere glavni inštrument ostaja večanje fonda javnih najemnih stanovanj. Javna obravnava predloga zakona bo trajala do 10. februarja 2020.

Vse novosti pokojninske zakonodaje in uskladitev pokojnin v letu 2020
V letu 2020 je v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja predvidenih kar nekaj sprememb, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem izboljšati položaj bodočih upokojencev.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
S 1. januarjem nižji davek na knjigo, časopise in publikacije
Z novim letom je začela veljati novela > zakona o davku na dodano vrednost, ki ob dosedanjih dveh stopnjah DDV uzakonja tudi nižjo, petodstotno stopnjo DDV za knjige, časopise in periodične publikacije tako v fizični kot elektronski obliki. Sprememba prihaja več kot desetletje po pobudi, da slovenska knjiga sploh ne bi bila obdavčena.

Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
S 1. januarjem 2020 je začel veljati Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, ki so ga podpisali predstavniki delodajalcev in delojemalcev. Vsebuje novo tarifno prilogo in določa najnižji polni znesek regresa za letni dopust za leto 2020, ki znaša 1.050€ in velja do določitve novega zneska.

Dostava podatkov za odmero dohodnine – sprememba priloge
Od 28. 12. 2019 veljajo spremembe in dopolnitve > Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine, ki vsebuje spremenjeno prilogo, katera opredeljuje vrsto, obliko in način dajanja podatkov za odmero dohodnine.

Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti – spremembe več prilog
S 1. 1. 2020 so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki vsebujejo spremenjeno Prilogo 1, Prilogo 2, Prilogo 13 in Prilogo 14a. priloga 15 pa je nadomeščena z novo Prilogo 15.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
Področje - DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE
    • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije; veljavnost od: 1.1.2020
    • Uredba o izvajanju uredb (EU) glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost v zvezi z izmenjavo podatkov iz nacionalnih registrov vozil; veljavnost od: 1.1.2020
    • Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem; veljavnost od: 1.1.2020
    • Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov; veljavnost od: 1.1.2020
    • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah; veljavnost od: 1.1.2020
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba

Področje - DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA
    • Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021); veljavnost od: 1.1.2020
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1); veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino; veljavnost od: 1.1.2020
    • Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence; veljavnost od: 1.1.2020
    • Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del; veljavnost od: 1.1.2020

Področje - KOLEKTIVNE POGODBE
    • Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS); veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije; veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND); veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti; veljavnost od: 18.12.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti; veljavnost od: 28.12.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Kolektivna pogodba grafične dejavnosti; veljavnost od: 23.8.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence; veljavnost od: 1.1.2020

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Banka Slovenije objavila z bančnimi izbrisi povezane dokumente
Banka Slovenije je na svoji spletni strani objavila dokumentacijo, kot ji nalaga sredi decembra uveljavljeni zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Ob tem pa ni opustila načrtov, da bo vložila predlog za presojo njegove ustavnosti.

Očetovskega in starševskega dopusta bo v nekaterih primerih letos več
Očetovskega in starševskega dopusta bo v nekaterih primerih letos več. Očetje dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok bodo imeli tako dodatnih deset dni očetovskega dopusta za vsakega nadaljnjega otroka. Enako velja ob posvojitvi različno starih otrok do konca prvega razreda osnovne šole, določa zadnja novela zakona o starševskem varstvu.

Majhne razlike med plačami terjajo dogovor o novem plačnem sistemu
Zvišanje minimalne plače in izvzem dodatkov iz nje bosta še zmanjšala razlike med minimalnimi plačami in plačami tik nad njimi. Kompresija plač bi lahko demotivirala zaposlene, ki bodo (skoraj izenačeni) s prejemniki minimalnih plač, opozarja stroka in poziva k novemu plačnemu sistemu. Da je ta nujen, se strinjajo tudi delodajalci in sindikati.

Finančna uprava lani pobrala skoraj milijardo evrov več davkov
Finančna uprava RS je lani po prvih podatkih pobrala 17,6 milijarde evrov dajatev, kar je 954,1 milijona evrov oz. 5,7 odstotka več kot leto prej. Povečali so se prihodki vseh blagajn javnega financiranja, tako proračunov države kot občin in tudi pokojninske in zdravstvene blagajne. Z izjemo trošarin je pobrala več vseh pomembnejših dajatev.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
V veljavi pravila za bolj pregledno spletno nakupovanje
Od včeraj je v veljavi evropska direktiva, ki naj bi kot del t. i. novega dogovora za potrošnike izboljšala njihovo varstvo v EU. Nova pravila bodo med drugim zagotovila večjo preglednost spletnih tržnic. Po novem bo bolj jasno, ali izdelke prodaja trgovec ali fizična oseba, prav tako bo prepovedana predložitev lažnih znižanj cen.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Unovčitev izvršnice
Obe pravdni stranki sta se pritožili zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke na ugotovitev, da unovčitev izvršnice, ki jo je izdala tožeča stranka kot dolžnik v korist tožene stranke kot upnika v višini 77.092,44 EUR, ni v skladu s pogodbo. Višje sodišče (VSM Sodba I Cpg 118/2019) je pritožbi zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo. V obrazložitvi je pojasnilo, da vse dokler izvršnica, ni spremenjena, izrečena za nično ali neveljavno, namreč učinkuje z vsebino, kakršna iz nje izhaja in predpostavlja, da je bila unovčitev izvršnice utemeljena. Vse dokler izvršilni naslov obstoji, obstoji tudi pravna podlaga za obveznost, ki iz njega izhaja, zato je zahtevek iz naslova neupravičene obogatitve mogoč šele tedaj, ko pravna podlaga, na podlagi katere je bila obveznost izpolnjena, v celoti ali deloma odpade (190. člen OZ).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Onemogočena oddaja obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje
Oddaja Obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in Obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodkov iz dejavnosti (DDD-DDD), za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje, zaradi zakonskih sprememb predvidoma do druge polovice januarja 2020 ne bo možna.

Spremembe pri izdajanju listin o nadzoru
FURS obvešča uvoznike, da je Evropska komisija dne 1. 1. 2020 uvedla novo aplikacijo za izdelavo listin o nadzoru po izvedbenih uredbah (EU) 2016/670 (železni in jekleni izdelki) in izvedbeni uredbi (EU) 2018/640 (izdelki iz aluminija). Nova aplikacija za izdelavo listin o nadzoru zahteva za izdajo več podatkov o uvozu, kot je bilo to do sedaj.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2019:   1.741,70 €
 
in neto plača:   1.122,40 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.726,60 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.113,96 €
 
Minimalna plača (do 31. 12. 2019):   886,63 € bruto
 
Minimalna plača (od 1. 1. 2020):   940,58 € bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2019 9. 01. 2020 10:00:00 59,90€ Naročilo
Mag. Boštjan J. Turk
Spremembe gradbene zakonodaje 21. 01. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.