c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2019, številka 50 / letnik XI.
 

Ob koncu leta veliko pozornosti namenjamo davčnim temam, zato današnjo osrednjo temo namenjamo zadnji možnosti ugodnejše davčne odsvojitve kapitala, kar lahko storite samo še do konca leta in aktualni temi obdavčitve nagrad za poslovno uspešnost, ki jih poznamo pod pojmi trinajsta plača, božičnica ali del plače za poslovno uspešnost.

Med izbranimi članki v
tedenskem izboru objavljamo še: Novosti pri minimalni plači v letu 2020, Novela ZDDV-1L z nižjo 5 % stopnjo DDV, prikaz knjižbe pri prodaji z možnostjo vračila in kadrovsko obarvano temo ob koncu leta: Kdaj ima delavec pravico do nadomestila oziroma odškodnina za neizrabljen letni dopust?

FURS je ta teden objavil
lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020 ter poziv k prijavi za DDV vsem, ki oglašujejo prek Airbnb ali Bookinga.

Vabimo vas k
prijavi na spletni seminar z Ido Kavčič - Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2019, ki bo v četrtek, 9. januarja 2020, ob 10. uri. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna! Ogledate si lahko tudi posnetek spletnega seminarja z Ireno Kameščak -1. januar 2020 in spremembe pri minimalni plači ter dohodnini, če ste ga morda zamudili.

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in želimo vam prijeten praznični december!

Uredništvo FinD-INFO


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› DAVČNE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčno ugodnejša odsvojitev kapitala možna le še do konca leta    
mag. Mojca Kunšek
   
Zadnje davčne spremembe so z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2V) prinesle tudi višje davčne stopnje pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov.
   
     
   
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Nagrade zaposlenim ob koncu poslovnega leta
Poslovodstvo v organizacijah, ki poslujejo z dobičkom, se po navadi konec poslovnega leta odloči, da bo nagradilo svoje delojemalce. Namen nagrade je, da se poslovodstvo zahvali svojim delojemalcem za vložen trud in doseženo poslovno uspešnost. Nagrada poslovodstva je namenjena tudi motivaciji delojemalcev za dobro delo v bodoče. Nagrado za poslovno uspešnost poznamo pod pojmi trinajsta plača, božičnica ali del plače za poslovno uspešnost.

Novela Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1L
Finančna uprava obvešča, da je bil 4. decembra 2019 v Uradnem listu RS št. 72/19 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1L.

FURS poziva k prijavi za DDV ob oglaševanju prek Airbnb ali Bookinga
Finančna uprava RS opozarja, da se morajo tisti, ki svojo dejavnost oglašujejo na tujih platformah, kot sta Airbnb ali Booking, identificirati za namene DDV. FURS bo nadzor poostril v začetku leta 2020. Do takrat pa lahko identifikacijo za DDV ter oddajo mesečnih obračunov DDV za nazaj storite kot samoprijavo in se izognite globam.

FURS objavil več novih življenjski dogodkov s področja uvoza blaga (Prebivalci)
Finančna uprava je za prebivalce objavila več novih življenjskih dogodkov s področja uvoza blaga, ki pojasnjujejo davčne postopke, in sicer: Začasni uvoz avtomobila, Uvoz avtomobila iz tretjih držav, Postopek pri reklamaciji uvoženega blaga v garancijskem roku zaradi popravila oziroma zamenjave z novim identičnim izdelkom, Uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev za podedovane predmete, ki se nahajajo v tretji državi, Uveljavljanje oprostitve dajatev za osebno lastnino fizičnih oseb, ki prenesejo običajno prebivališče iz tretje države v Republiko Slovenijo ter Začasni izvoz blaga na popravilo v garancijskem roku.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Novosti pri minimalni plači v letu 2020
Sprememba Zakona o minimalni plači (ZMinP) prinaša več novosti na področju minimalnega plačila. V letu 2020 se bo minimalna plača zvišala na 940,58 evrov bruto. Med novostmi so tudi izvzeti dodatki ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost. Več o minimalni plači najdete v včeraj izvedenem FinD-INFO spletnem seminarju z Ireno Kamenščak: 1. januar 2020 in spremembe pri minimalni plači ter dohodnini.

Kdaj ima delavec pravico do nadomestila oziroma »odškodnina« za neizrabljeni letni dopust?
Kot izhaja iz 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pridobi delavec pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, pri čemer letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Daljše trajanje letnega dopusta, kot je določeno v prejšnjem členu, se lahko določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prodaja z možnostjo vračila
MSRP 15 - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo tudi nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodb, ki vsebujejo tudi možnost vračila kupljenega blaga. To se pogosto dogaja predvsem pri nakupih po internetu.

Z novim letom nadgrajena priporočila glede korporativnega upravljanja v državnih podjetjih
S 1. januarjem se bodo začela uporabljati nadgrajena priporočila družbam s kapitalsko naložbo države, ki jih je nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) potrdil minuli teden. Novosti so npr. na področju raznolikosti, politike nasledstva in urejanja nekaterih razmerij med delničarji oz. družbeniki.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ na decembrski seji predvidoma o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja
Državni zbor bo na redni seji, ki jo bo začel 16. decembra, predvidoma obravnaval tudi predlog za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

O novem stanovanjskem zakonu še javna posvetovanja
Ministrstvo za okolje in prostor je na osnutek novega stanovanjskega zakona prejelo okoli 400 pripomb, od tega največ na določbe glede upravljanja večstanovanjskih stavb. Po analizi pripomb bodo pripravili posvete z zainteresirano javnostjo, po novem letu bo še krajša javna obravnava.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
S spremembami zakonodaje do bolj odgovornih javnih naročnikov
Novela > Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) ki bo začela veljati 19. decembra uvaja pravno varstvo na upravnem sodišču ter določa, da se velike projekte, vredne več kot 10 milijonov evrov, v revizijskem postopku obravnava prednostno. Z novelo se prenavlja tudi postopek imenovanja članov Državne revizijske komisije, saj se bo od kandidatov zahtevalo bistveno več izkušenj na področju javnega naročanja. O kandidatih bo najprej odločal Sodni svet, imenovanja pa bo potrdil DZ.

Z novelo ZDDV-1L nova 5 % stopnja DDV
Novela > Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki bo stopila v veljavo s 1. januarjem 2020 uvaja novo 5 % stopnjo DDV in bo znižala obdavčitev knjig in drugih publikacij z 9,5 na 5 odstotkov. Nova stopnja bo veljala tako za fizične kot elektronske nosilce knjig, časopisov in periodičnih publikacij (razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oz. jih tvorijo video ali avdio glasbene vsebine).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (RZ2018); veljavnost od: 9.12.2019
    • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 19.12.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN); veljavnost od: 19.12.2020 - sprememba
    • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost: od 20.11.2019, uporaba: od 1.1.2020
    • Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka (ZINDNO); veljavnost od: 19.12.2019
    • Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB); veljavnost od: 19.12.2019
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI); veljavnost od: 6.11.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba
    • Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic; veljavnost od: 7.12.2019
    • Kolektivna pogodba grafične dejavnosti; veljavnost od: 23.8.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 72 - 74
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Bančni trg po končani privatizaciji pred nadaljnjo konsolidacijo
Država je letos sklenila privatizacijo vseh svojih bank. Ker na slovenskem trgu kljub konsolidacijskim procesom v zadnjih letih ostaja precej bank, se v vse bolj konkurenčnem ter zaostrenem regulatornem in mednarodnem okolju obetajo nadaljnji prevzemi in združevanja.

Podjetjem na voljo nova sredstva iz sklada skladov
SID banka je z uspešno dodelitvijo sredstev prve tranše sklada skladov izpolnila pogoje za drugo črpanje. S tem bo podjetjem in občinam na voljo 63,25 milijona evrov, ki jih bodo lahko namenila financiranju naložb v raziskave, razvoj, inovacije in energetsko učinkovitost.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zahtevki do osebno odgovornih družbenikov stečajnega dolžnika
Toženca (osebno odgovorna družbenika) sta se pritožila zoper sodbo, s katero jima je sodišče prve stopnje naložilo, da morata tožeči stranki (organizirani v pravno organizacijski obliki družbe z neomejeno odgovornostjo) nerazdelno plačati 365.940,45 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Višje sodišče (VSL Sodba I Cpg 330/2019) je pritožbo zavrnilo in v pojasnilo, da ZFPPIPP ne predpisuje, da je treba najprej unovčiti vse premoženje stečajnega dolžnika, zahtevek do osebno odgovornega družbenika pa uveljavljati le v znesku, ki je enak vsoti tistega dela terjatev upnikov, ki jih ni mogoče plačati iz premoženja stečajnega dolžnika. Po izrecni določbi 350. člena ZFPPIPP v stečajno maso poleg premoženja osebne družbe spada tudi premoženje, doseženo z uveljavitvijo zahtevkov do osebno odgovornega družbenika na podlagi njegove odgovornosti za obveznosti te pravne osebe.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2019:   1.712,11 €
 
in neto plača:   1.105,26 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.725,14 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.112,83 €
 
Minimalna plača (do 31. 12. 2019):   886,63 € bruto
 
Minimalna plača (od 01. 01. 2020):   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2019 9. 01. 2020 10:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.