c S

FURS objavil več novih življenjski dogodkov s področja uvoza blaga (Prebivalci)

09.12.2019 Finančna uprava je za prebivalce objavila več novih življenjskih dogodkov s področja uvoza blaga, ki pojasnjujejo davčne postopke, in sicer: Začasni uvoz avtomobila, Uvoz avtomobila iz tretjih držav, Postopek pri reklamaciji uvoženega blaga v garancijskem roku zaradi popravila oziroma zamenjave z novim identičnim izdelkom, Uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev za podedovane predmete, ki se nahajajo v tretji državi, Uveljavljanje oprostitve dajatev za osebno lastnino fizičnih oseb, ki prenesejo običajno prebivališče iz tretje države v Republiko Slovenijo, Začasni izvoz blaga na popravilo v garancijskem roku.