c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2019, številka 41 / letnik XI.
 

Po dolgem času se na podlagi Direktive Sveta EU št. 2006/112/ES spet spreminjata Zakon o davku na dodano vrednost in Pravilnik o izvajanju davka na dodano vrednost. V osrednji temi vam v članku Oproščena EU dobava blaga od 1. 1. 2020 predstavljamo glavne DDV spremembe v letu 2020 na primerih.

Med strokovnimi članki smo izbrali Kapital, rezerve in rezervacije, omenjene postavke pa bodo prihodnji teden podrobneje razdelane na spletnem seminarju. Izpostavljamo tudi obravnavo SRS 2, glede dilem vezanih na razlikovanje med stroški raziskovanja in stroški razvijanja, ter predstavljamo, kako se v praksi izvaja evropski nalog za zamrznitev bančnih računov. Na davčnem področju priporočamo članek - Problematika davčne nevtralnosti z vidika davčne integracije.

Zakonodajne novosti ta teden prinašajo sprejeto novelo Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-21K in davčno optimizacijo, ki jo je začrtala Vlada s svežnjem novel štirih zakonov. Prav tako pa je Vlada včeraj posredovala pri ponovni vzpostavitvi socialnega dialoga v okviru ESS, in sicer tako, da bodo lahko na sejah obravnavali tudi predloge zakonov, ki jih v DZ vloži opozicija.

Ne spreglejte tudi novih spletnih seminarjev, ki smo jih pripravili: Kapital, rezerve in rezervacije, ki ga bo izvedla predavateljica Vesno Bartolj Maver. Vabimo pa vas tudi k prijavi na spletni seminar - Obdavčenje digitalne ekonomije, mag. Matjaža kovača, in sicer v ponedeljek, 21. oktobra 2019. Prijave so odprte, za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Uvedba elektronskega bolniškega lista od februarja 2020
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Oproščena EU dobava blaga od 1. 1. 2020    
mag. Tanja Urbanija
   
Po dolgem času se spet spreminja Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in posledično tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Spremembe so večinoma posledica spremembe Direktive Sveta EU št. 2006/112/ES.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Kapital rezerve in rezervacije
Kapital je v ekonomski vedi trajen vir financiranja, ki ga v podjetje vložijo lastniki ali pa je nastal z uspešnim poslovanje podjetja. Celotni kapital organizacije je sestavljen iz več vrst kapitala, vsaka od njih pa ima svoje značilnosti in tudi pravila začetnega pripoznavanja, merjenja in vrednotenja. Posamezne postavke vam bomo podrobneje predstavili na spletnem seminarju, ki bo potekal 17. oktobra 2019 ob 13. uri. Program najdete na spletnem naslovu: Kapital, rezerve in rezervacije in na povezavi lahko oddate prijavo.

Stroški raziskovanja in razvijanja
V praksi se pojavlja veliko dilem v zvezi z razlikovanjem med stroški raziskovanja in stroški razvijanja. Dileme so pojavljajo tudi v povezavi s tem, ker stroške raziskovanja ne smemo usredstviti, medtem ko stroške razvijanja lahko usredstvimo kot neopredmeteno dolgoročna sredstva.

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov v praksi
Plačilna nedisciplina in raznovrstnost nacionalnih pravil s področja izvršilnega prava predstavljata precejšnje težave za učinkovito delovanje skupnega trga Evropske unije (EU). Zato je evropski zakonodajalec 15. maja 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 655/2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Vajeništvo kot izziv in priložnost
Leta 2017 smo dobili Zakon o vajeništvu (ZVaj), ki ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. S tem so bili postavljeni temelji za uvedbo poskusnega uvajanja vajeništva v šolskem letu 2017/2018.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Problematika davčne nevtralnosti z vidika davčne integracije
Kot je bilo omenjeno že v predhodno objavljenem članku na temo davčna integracija na stopnji pravne osebe in delničarjev, obravnavamo dva modelna pristopa integracije, klasičen pristop in integralni model. Mednarodna davčna nevtralnost pa se lahko obravnava z vidika izvozne (CEN) ali uvozne (CIN) nevtralnosti. Pri izvozni nevtralnosti moramo dosegati takšno stopnjo obdavčitve, ki bo imela za posledico enakost obravnavanja investiranja domačih pravnih subjektov v tujini nasproti domačim investitorjem. Pri uvozni nevtralnosti pa zasledujemo takšno stopnjo obdavčitve, ki daje enakost obravnavanja tujih investicij na domačih tleh nasproti domačim investicijam.

Vlada naredila nov korak v smeri davčne optimizacije
Vlada je prejšnji teden potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, ki predstavljajo nov korak v smeri davčne optimizacije. S predlaganimi ukrepi bodo po razbremenitvi regresa še dodatno razbremenili delo, s čimer krepijo konkurenčnost poslovnega okolja, ohranjajo stabilno gospodarsko okolje ter prispevajo k vzdržni gospodarski rasti.

FURS: Izplačilo nagrade vajencem in predložitev REK-1a obrazca
V zvezi z izplačilom vajeniških nagrad FURS sporoča, da so na podlagi 7. točke 20. člena Zakona o vajeništvu objavljeni novi (višji) zneski vajeniških nagrad, ki jih upoštevajo delodajalci ob izplačilu nagrade. Pri tem pa FURS opozarja, da se davčna obravnava dohodkov vajencev ni spremenila.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Socialni dialog v okviru ESS znova vzpostavljen
Predstavniki vlade s premierjem Marjanom Šarcem na čelu, delodajalcev in sindikatov so se včeraj dogovorili, da bodo spremenili poslovnik Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), in sicer tako, da bodo lahko na sejah obravnavali tudi predloge zakonov, ki jih v DZ vloži opozicija. Socialni dialog je spet vzpostavljen, prva seja ESS pa bo prihodnji petek.

DZ ureja pravno podlago za podaljšanje koncesij prevoznikom
DZ se je seznanil s predlogom novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša pravno podlago za podaljšanje koncesij prevoznikom v javnem potniškem prometu za dve leti, v tem času pa namerava država objaviti nov razpis. Predlog novele Zakona o prevozih v cestnem prometu prinaša še več manjših sprememb, med drugim omogoča brezplačne prevoze študentom invalidom.

Odbor DZ predlogu zakona za konverzijo posojil v frankih prižgal rdečo luč
Odbor DZ za finance ni podprl predloga zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, ki ga je v DZ vložil državni svet. Čeprav je bilo v razpravi poslancev slišati pozive, da bi se na tem področju vendarle moralo nekaj premakniti, je prevladalo mnenje, da predlog odpira več dilem, kot jih rešuje.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1
Z 19. oktobrom bodo stopile v veljavo spremembe in dopolnitve > Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/19, z dne 4. 10. 2019. Novela ZDDV-1K začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020, razen spremenjenega tretjega odstavka 68. člena, spremenjenega prvega odstavka 74. člena in spremenjenega drugega odstavka 74.i člena zakona, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakona.

Novela SZ-1D poenostavlja posege v večstanovanjskih stavbah
19. oktobra bo v veljavi besedilo Stanovanjskega zakona, katerega spremembe in dopolnitve (SZ-1D) v 29. členu (primerjalnik člena) predvidevajo rešitev, ki naj bi etažnim lastnikom olajšala odpravo arhitektonskih ovir v večstanovanjskih stavbah, denimo lažjo izpeljavo vgradnje dvigala.

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Od 5. oktobra so v veljavi spremembe > Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki spreminjajo 2. člen in prvi odstavek 19.a člena, uporabljati pa se začneta 1. januarja 2020.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 19.10.2019 - sprememba
    • Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG); veljavnost od: 19.10.2019 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini; veljavnost od: 5.10.2019 - sprememba
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 5.10.2019 - sprememba
    • Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; veljavnost od: 5.10.2019 - sprememba
    • Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov; veljavnost od: 7.9.2019, uporaba od: 6.10.2019

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Povprečno gospodinjstvo lani za življenjske potrebščine porabilo 19.560 evrov
Gospodinjstva so za vse izdatke v letu 2018 povprečno porabila 21.360 evrov. Od tega so za nakupe življenjskih potrebščin namenila 19.560 evrov ali 92 odstotkov vseh porabljenih sredstev, torej 1630 evrov na mesec. Ostanek, 1801 evro, so namenila za druge izdatke, na primer prenove in večja dela, je včeraj objavil državni statistični urad.

ECB: Likvidnost bank v evrskem območju zadovoljiva
ECB je v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki iz evrskega območja tudi letos izvedla stresne teste. Pregled 103 pomembnejših bank evropskega območja, med njimi tudi treh največjih slovenskih, je pokazal, da je likvidnost bank v evrskem območju zadovoljiva, so sporočili iz Banke Slovenije.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Poskusno delo
Tožnica, ki ji je toženka podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, je vložila pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo njen tožbeni zahtevek za ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Višje in delovno socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 303/2019) je odločilo, da pritožba ni utemeljena. V obrazložitvi je pojasnilo, da je namen poskusnega dela preizkus znanja in sposobnosti delavca za opravljanje dela, za katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Torej gre za preizkus, ali je delavec, ki (praviloma) izpolnjuje formalne pogoje predpisane izobrazbe in delovnih izkušenj, v praksi sposoben opravljati delo in ustreza pričakovanju delodajalca oziroma ali je njegovo delo v skladu z utemeljenimi standardi, ki jih zasleduje delodajalec. Toženka je v obrazložitvi odpovedi navedla konkretne razloge (nestrokovnost, strokovna napaka, neizkazovanje zahtevane stopnje vodstvenih sposobnosti) za oceno poskusnega dela in s tem zadostila pogoju iz drugega odstavka 87. člena ZDR-1.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Doplačilna znamka v tednu požarne varnosti
Pošta Slovenije sporoča, da so v tednu od 7. do 12. oktobra 2019 posamezniki in ustanove pri oddaji pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu dolžni poravnati prispevek v višini 0,15 evra za e-doplačilno znamko.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10. 10. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 10. 10. 2019 > FURS: Plačilo trimesečnega obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) - zavezanci, ki imajo davčno leto enako koledarskemu
    • 10. 10. 2019 > FURS: Plačilo trimesečnega obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
    • 15. 10. 2019 > FURS: Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže
    • 18. 10. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
    • 24. 10. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31. 10. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2019:   1.737,42 €
 
in neto plača:   1.119,08 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.727,77 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.113,64 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Spletni seminarji so brezplačni za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO, nenaročniki pa se prijavite po promocijski ceni 29,90€!

Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Kapital, rezerve in rezervacije 17. 10. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
mag. Matjaž Kovač
Obdavčenje digitalne ekonomije 21. 10. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
21. Kongres izvajalcev računovodskih storitev
Portal FinD-INFO je tudi letos Zlati sponzor 21. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, ki se začenja danes v Kongresnem centru Wellness Park Laško in bo trajal do 11. 10. 2019. Veseli nas, da se udeležujemo osrednjega letnega dogodka računovodske stroke, kjer bodo predstavili najaktualnejših teme s področij, ki neposredno vplivajo na opravljanje dejavnosti računovodskih servisov. Udeležence vabimo, da se oglasite na našem promocijskem prostoru in vnovčite vrednostni bon, ki smo ga pripravili za vas, z veseljem pa vam predstavimo tudi naše letošnje novosti. Se vidimo v Laškem!

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.