FinD - Aktualno - Stroški raziskovanja in razvijanja
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

7.10.2019

mag. Darinka Kamenšek

Stroški raziskovanja in razvijanja

V praksi se pojavlja veliko dilem v zvezi z razlikovanjem med stroški raziskovanja in stroški razvijanja. Dileme so pojavljajo tudi v povezavi s tem, ker stroške raziskovanja ne smemo usredstviti, medtem ko stroške razvijanja lahko usredstvimo kot neopredmeteno dolgoročna sredstva.

SRS 2, ki govori o neopredmetenih dolgoročnih sredstvih v poglavju opredelitev ključnih pojmov takole razlaga stroške raziskovanja in stroške razvijanja.

Stroški raziskovanja so stroški izvirnega in načrtovanega preiskovanja, ki se opravlja v upanju, da bo pripeljalo do novega znanstvenega ali strokovnega znanja in razumevanja.

Stroški razvijanja so stroški prenašanja ugotovitev raziskovanja ali znanja v načrt ali projekt proizvajanja novih ali bistveno izboljšanih proizvodov ali storitev, preden se začne njihovo proizvajanje oziroma opravljanje za prodajo.

V podjetje se tudi pojavlja težava oceniti ali notranje ustvarjeno neopredmeteno osnovno sredstvo sploh možno pripoznati, zlasti zato, ker ni mogoče z za gotovostjo trditi, da obstaja razpoznavno sredstvo, ki bo ustvarjalo prihodnje gospodarske koristi. Dodatna težava je pri ugotavljanju nabavne vrednosti.

V skladu s SRS 2.8. morajo Neopredmeteno sredstvo, razen dobrega imena, izpolnjevati sodila razpoznavnosti po SRS 2.1. in sicer če:

a) je ločljivo, to pomeni, da se lahko loči ali razdeli od organizacije in proda, prenese, licencira, da v najem ali zamenja, in sicer posamič ali skupaj s povezano pogodbo, sredstvom ali obveznostjo; ali

b) izhaja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne glede na to, ali so te pravice prenosljive ali ločljive od organizacije ali od drugih pravic in obveznosti.

Nadalje standard v točki 2.9 pravi, da se Neopredmeteno sredstvo pripozna v računovodskih razvidih in bilanci stanja, če:

a) je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim;

b) je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.

Verjetnost prihodnjih gospodarskih koristi, povezanih z neopredmetenim sredstvom, se oceni z uporabo utemeljenih in podprtih predpostavk, ki so najboljša ocena poslovodstva o gospodarskih okoliščinah v dobi koristnosti tega sredstva.

Članek s primerom knjižbe je v celoti na voljo v zbirki FinD-INFO >> mag. Darinka Kamenšek: Stroški raziskovanja in razvijanja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se in preberi celoten članek brezplačno.
Avtor: mag. Darinka Kamenšek
Visoka šola za računovodstvo

 

Arhiv

Zadnji članki

2019

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober