c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2019, številka 40 / letnik XI.
 

V osrednji temi danes izpostavljamo davčno integracijo dobička pravne osebe in problem možnosti nastopa dvojnega obdavčenja, saj je dobiček pravnih oseb glede na dividende lahko obdavčen tako na nivoju pravne osebe, kot na nivoju prejemkov fizičnih ali pravnih oseb.

Med strokovnimi članki najdete pojasnilo glede dileme nakupa nepremičnine ali nakupa dejavnosti, obravnavo distinkcije med dejavnostjo in enkratnim oziroma občasnim poslom ter obravnavo čakanja na delo doma. Finančna uprava je posredovala pojasnilo v zvezi z izvzemom prihodkov iz naslova prodaje sredstva v stečajnem postopku, ki je bilo v otvoritveni bilanci prevrednoteno na nižjo vrednost.

Med zakonodajnimi novostmi tokrat izpostavljamo s strani vlade potrjen interventni zakon, ki je poslan v DZ, Ministrstvo za delo pa je pripravilo osnutek sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!


Uredništvo FinD-INFO


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
GURS: Preverite ocenjeno vrednost nepremičnin po novem
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčna integracija dobička pravne osebe    
Matjaž Kovač, mag. pravnih znanosti, univ. dipl. prav.
   
Problem obdavčevanja pravnih oseb je predvsem v možnosti nastopa ekonomskega dvojnega obdavčenja, saj je dobiček pravnih oseb lahko obdavčen tako na nivoju pravne osebe kot na nivoju prejemkov fizičnih ali pravnih oseb glede na dividende. Glede na to, se dobiček pravnih oseb na nivoju  pravne osebe obdavčuje prek davka od dobička pravnih oseb, na nivoju posameznih delničarjev oziroma družbenikov in njihovih deležev v kapitalu pa prek davka na dohodek fizičnih oseb.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Čakanje na delo doma
Ena izmed temeljnih obveznosti delodajalca, poleg obveznosti plačila za delo, zagotavljanja varnih delovnih razmer, varovanja delavčeve osebnosti in zasebnosti, varovanja dostojanstva delavca pri delu ter varstva delavčevih osebnih podatkov, je v skladu s 43. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) tudi ta, da mora delodajalec delavcu zagotavljati delo, za katero sta se obe pogodbeni stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi.

Izplačilo regresa za letni dopust in izplačilo poslovne uspešnosti v več delih
Podjetje je izplačalo minimalni regres v znesku 886,63 evrov po letošnji zakonodaji brez dohodnine do 01. julija 2019. Zanima jih, ali lahko v decembru izplačajo razliko do maksimalnega regresa za letni dopust pod enakimi pogoji - brez dohodnine. Kako pa je z izplačilom poslovne uspešnosti, če se opravi v več delih, ali se kljub izpolnjevanju pogojev davčno ugodneje obravnava samo enkratno izplačilo oziroma samo eno izmed teh izplačil?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Banke bodo stranke obvestile o zaračunanih nadomestilih
Imetniki osebnih bančnih računov bodo ta mesec od svoje banke ali hranilnice prejeli informacijo o nadomestilih, ki so jim jih zaračunale novembra in decembra lani. Obveščanje strank bankam s ciljem večje preglednosti in razumljivosti za potrošnike nalaga zakonska določba, ki je začela veljati novembra lani.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Distinkcija med dejavnostjo in enkratnim oziroma občasnim poslom
Distinkcija med posameznim, enkratnim oziroma občasnim poslom na eni strani in opravljanjem ekonomske oziroma podjetniške dejavnosti na drugi strani je pomembna zaradi vprašanja sistemske obdavčitve fizičnih oseb. Gre za zlasti v zadnjem času aktualno problematiko, ki je sicer v našem sistemu prisotna že od spremembe dohodninske zakonodaje leta 2005, ko je bila v davčno ureditev prvič vpeljana razlika med dejavnostjo in enkratnim poslom.

Nakup nepremičnine ali nakup dejavnosti
Podjetje kupuje naložbeno nepremičnino skupaj s sklenjenimi najemnimi pogodbami. V kupoprodajni pogodbi za nepremičnino je zapisano, da kupec vstopa v najemna razmerja namesto prodajalca. Zasledila sem, da se tak nakup nepremičnine lahko obravnava kot prenos dejavnosti in ne kot nakup po 76. členu ZDDV-1. Zanima me, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni pri prodajalcu in kupcu, da davčni organ oceni, da gre za prenos dejavnosti in ne za nakup nepremičnine za oddajanje v najem.

FURS: Izvzem prihodkov iz naslova prodaje sredstva v stečajnem postopku, ki je bilo v otvoritveni bilanci prevrednoteno na nižjo vrednost
Finančna uprava je dopolnila dokument Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, v katerem na primeru pojasnjuje izvzem prihodkov iz naslova prodaje sredstev v stečajnem postopku, ki je bilo v otvoritveni bilanci prevrednoteno na nižjo vrednost.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada potrdila interventni zakon
Vlada je na zadnji seji potrdila predlog Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, s katerim omejuje nekatere izdatke na področju plač javnih uslužbencev in ureja izredno uskladitev pokojnin v letu 2020. Predlog zakona bodo skupaj z ostalimi proračunskimi dokumenti posredovali državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku.

Implementacijska skupina o več predlogih sprememb insolvenčne zakonodaje
Implementacijska skupina je na ponedeljkovem sestanku obravnavala zadnji dopolnili novele zakona o finančnem poslovanju ter več predlogov sprememb insolvenčne zakonodaje. Člani skupine so ocenili, da je treba institut poenostavljene prisilne poravnave obravnavati ob ugotovljenih tveganjih in ga nadgraditi z varovali.

Koalicija za spremembo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v dveh korakih
Koalicija je ta teden na sestanku pred vlado soglašala s predlogom, po katerem bi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja reševali v dveh korakih. V prvem bi pobiranje prispevka prenesli v pristojnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v naslednjem pa bi pripravili t. i. solidarnostno lestvico pri pobiranju tega prispevka.

Zakon proti zlorabam pri odmorih, počitkih, nadurah na vladi spomladi
Ministrstvo za delo je na pobudo inšpektorata za delo in socialnih partnerjev pripravilo osnutek sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Trenutno so namreč zaradi oteženega nadzora pri t.i. štempljanju možne zlorabe. Trpijo odmori, počitki, prihaja do neupravičenih nadur. Spremembe naj bi bile na vladi do marca 2020.

Decembra izredna uskladitev pokojnin
Vlada je prejšnji teden na dopisni seji sprejela sklep, da se bodo pokojnine decembra izredno uskladile v višini 1,5 odstotka, kot to v primeru več kot štiriodstotne gospodarske rasti v minulem letu določa zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Vlada še do konca leta podaljšala uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov
Vlada je na dopisni seji še za tri mesece podaljšala uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov. Trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja določajo sami, za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pa jih določajo sami na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah. Drugod po državi sta ti ceni regulirani skladno z uredbo.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti; veljavnost od: 14.9.2019, uporaba od: 1.12.2019
    • Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov; veljavnost od: 1.10.2019
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 28.9.2019, uporaba od: 1.10.2019 - sprememba
    • Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov; veljavnost od: 1.10.2019
    • Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih; veljavnost od: 7.9.2019, uporaba od: 1.10.2019 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini; veljavnost od: 5.10.2019 - sprememba
    • Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov; veljavnost od: 7.9.2019, uporaba od: 6.10.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 58
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Fursu nagrada za naj izboljšavo v javni upravi
Na dnevih slovenske uprave, ki so prejšnji teden potekali na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, so že četrto leto zapored razglasili zmagovalca natečaja za naj izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2019. Zmaga je pripadla Finančni upravi RS za projekt Mobilna aplikacija eDavki.

Javne finance v drugem četrtletju z odstotkom BDP presežka
Država je tudi v letošnjem drugem četrtletju poslovala s presežkom, znašal je 124 milijonov evrov oz. odstotek BDP. A statistiki v slovenskih javnih financah že opažajo umirjanje gospodarske rasti, prihodki so se namreč povečali za manj kot poraba.

V pričakovanju stečaja Adrie Airways iskanje rešitev na vseh ravneh
Okrožno sodišče v Kranju bo te dni začelo stečaj družbe Adria Airways in s tem končalo 58-letno pot letalskega prevoznika. Fraport Slovenija, ki upravlja z brniškim letališčem, medtem išče rešitve za nastali položaj, reorganizirajo se cestni prevozniki, spremembe beležijo Slovenske železnice. Med dvema ukrepoma (subvencioniranje nekaterih linij ali pa ustanovitev novega nacionalnega prevoznika) še vedno izbira tudi koalicija.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Georgieva prevzema vodenje IMF
Vodenje Mednarodnega denarnega sklada (IMF) danes prevzema Bolgarka Kristalina Georgieva. Na položaju generalne direktorice sklada bo nasledila Francozinjo Christine Lagarde, ki bo z novembrom nastopila mandat predsednice Evropske centralne banke (ECB). Georgieva na čelo IMF prihaja v negotovih časih.

Inštituti gospodarstvu območja z evrom napovedujejo le skromno rast
Münchenski ekonomski inštitut Ifo, italijanski Istat in švicarski Kof v novi skupni napovedi gospodarskih gibanj v območju evra slednjemu za prihodnje mesece napovedujejo le skromno rast. V tretjem letošnjem četrtletju bo po njihovih izračunih 0,2-odstotna, v naslednjih dveh četrtletjih pa 0,3-odstotna.

Romunija in Madžarska morata predlagati nova komisarska kandidata
Evropski parlament je v procesu potrjevanja nove Evropske komisije pod vodstvom Nemke Ursule von der Leyen že terjal prvi žrtvi, še preden so se zaslišanja sploh začela. Romunija in Madžarska morata predlagati nova komisarska kandidata. Novi madžarski kandidat naj bi bil sedanji veleposlanik pri EU Oliver Varhelyi.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Namen postopka poenostavljene prisilne poravnave
Dolžnik se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo predlog za potrditev poenostavljene prisilne poravnave. Višje sodišče (VSL sklep Cst 292/2019) je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep. V obrazložitvi je pojasnilo, da je v konkretnem primeru vložitev predloga za poenostavljeno prisilno poravnavo, na podlagi katerega ni mogoče utemeljeno pričakovati, da bo odpravljena dolžnikova insolventnost, v nasprotju z načelom dobre vere in poštenja in zato ne more uživati pravnega varstva, saj načrt finančnega prestrukturiranja vsebuje ukrepe, ki so očitno neutemeljeni oziroma neizvedljivi ter posledično ne morejo doseči ciljev, ki jih poenostavljena prisilna poravnava zasleduje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10. 10. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 10. 10. 2019 > FURS: Plačilo trimesečnega obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) - zavezanci, ki imajo davčno leto enako koledarskemu
    • 10. 10. 2019 > FURS: Plačilo trimesečnega obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
    • 18. 10. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
    • 24. 10. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v oktobru 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,1 %
 
- na letni ravni:   1,18 %
 
 
 
Deflacija v septembru 2019  
 
- na mesečni ravni:   -0,2 %
 
- na letni ravni:   1,7 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2019:   1.737,42 €
 
in neto plača:   1.119,08 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.727,77 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.113,64 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Ali veste, na kakšen način se podjetje lahko dokapitalizira, kdaj lahko zmanjša osnovni kapital, kako se oblikujejo rezerve, kakšen je vpliv oblikovanih rezervacij na računovodske in davčne izkaze,… Če niste prepričani, da poznate odgovore, potem se prijavite na spletni seminar in pridobite konkretna pojasnila ter razjasnite dvome na praktičnih primerih.

Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Kapital, rezerve in rezervacije 17. 10. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.