c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2019, številka 16 / letnik XI.
 

FURS je pred mesecem dni objavil pojasnilo št. 0920-4628/2018-5 z dne 25. 2. 2019, v katerem odgovarja na razna vprašanja davčnih zavezancev s področja DDV. V osrednji temi današnjega tednika pa bomo predstavili nekaj odgovorov, ki se nanašajo na transakcije z nepremičninami.

Med izbranimi članki preverite prikaz knjižbe izstopa družbenika iz družbe, odgovor glede disciplinske odgovornosti in odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter odgovor o DDV obravnavi opravljenih storitev.

V zakonodajnem delu je ta teden v ospredju davčna razbremenitev regresa za letni dopust. Vlada je v DZ vložila predlog novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2V), ta pa zahteva tudi spremembe podzakonskih aktov in zato so med drugim previdene spremembe REK obrazcev.

Kako izplačati regres za letni dopust ob njegovi davčni razbremenitvi boste izvedeli na spletnem seminarju - Regres za letni dopust - kaj prinaša vladna sprememba?, ki bo 25. aprila 2019 ob 13. uri. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spletni seminar brezplačen.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu drugih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Informacija o izstopu Združenega kraljestva iz EU – brexit
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Novo pojasnilo FURS s področja DDV    
Katja Wostner, davčna svetovalka
   
FURS je dne 15. 3. 2019 na svoji spletni strani objavil pojasnilo št. 0920-4628/2018-5 z dne 25. 2. 2019, v katerem odgovarja na razna vprašanja davčnih zavezancev s področja DDV. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj odgovorov, ki se nanašajo na transakcije z nepremičninami.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Disciplinska odgovornost in odpoved pogodbe o zaposlitvi
Na podlagi 172. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalec delavcu, ki krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, izreče opomin ali pogojno druge disciplinske sankcije, pri čemer disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovnopravnega položaja delavca.

Izhodišče za letošnji regres javnih uslužbencev je 886,63 evra
Vlada je na seji sprejela izhodišča za pogajanja s sindikati javnega sektorja glede višine regresa javnih uslužbencev za letos. Med drugim je odločila, da ne sprejema sindikalnega predloga glede višine regresa in kot izhodišče določila, da bi se javnim uslužbencem izplačal regres največ v višini minimalne plače, to je 886,63 evra.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Izstop družbenika iz družbe
Eden izmed družbenikov izstopi iz družbe na način, da proda svoj delež družbi. Po pogodbi se družbenika dogovorita, da eden izstopi in ga izplača družba. Pogodbena vrednost izstopa znaša 500.000 eur in bo poplačana postopoma v treh letih.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV obravnava opravljenih storitev
Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi z DDV obravnavo opravljenih storitev. Naročnico zanima, kako pravilno z vidika DDV obravnavati transakcijo opravljanja storitev trenerja smučarskih skokov. Pojasnilo podajamo v članku na povezavi.

FURS ugotavlja številne zlorabe pri odkupu lastnih poslovnih deležev družb
Finančna uprava na podlagi analiz podatkov, ki jih obdeluje v okviru svojih pooblastil, na področju odsvojitve poslovnih deležev zaznava visoko tveganje, zato ga že dalj časa poglobljeno spremlja. Analiza namreč kaže na uporabo skrbno oblikovanih in svetovanih davčnih shem, ki naj bi zavezancem za davek omogočale, da si z zlorabo predpisov izplačajo ustvarjene poslovne dobičke na davčno ugodnejši način.

Pojasnilo FURS: Brošura za sobodajalce – fizične osebe
FURS je izdal spremembo dokumenta - Brošura za sobodajalce - fizične osebe (Podrobnejši opis), z dopolnitvijo glede obveznost obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno varnost, ter obveznega zavarovanja.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zamik novega množičnega vrednotenja nepremičnin
Geodetska uprava RS množičnega vrednotenja nepremičnin po novem sistemu ne bo izvedla letos poleti, kot je bilo sprva predvideno, ampak spomladi prihodnje leto. Potrebujejo namreč dodaten čas za pripravo modelov vrednotenja. Lastniki naj bi obvestila o novih vrednostih nepremičnin prejeli aprila 2020.

Predlog sprememb REK obrazcev in drugih obrazcev v zvezi z novelo ZDoh-2
Predlog novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2V), ki je v nujnem postopku sprejema v DZ, naj bi davčno razbremenila regres za letni dopust na način, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva navedeni dohodek do 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Predstavljena rešitev novele pa zahteva spremembe oziroma dopolnitve podzakonskih aktov, ministrstvo za finance je 12. 4. 2019 objavilo spodnje osnutke, rok za oddajo pripomb pa je do 17. 4. 2019.
    • Predlog Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu;
    • Predlog Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem;
    • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost.

Odbor DZ obravnava prvi predlog za davčno razbremenitev regresa
Parlamentarni odbor za delo bo danes obravnaval predlog novele pokojninskega zakona, ki skupaj s predlogom novele zakona o dohodnini prinaša ugodnejšo obravnavo regresa za letni dopust. Po predlogu vlade bo regres v višini do 100 odstotkov povprečne plače razbremenjen dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja pa so danes začeli pogajanja, na katerem bodo razpravljali o višini letošnjega regresa za letni dopust in povračilu stroškov prevoza.

Zahteva za oceno ustavnosti proračunskih dokumentov na ustavnem sodišču
DS je pripravila predlog ustavne presoje vseh proračunskih dokumentov, saj je rebalans letošnjega proračuna po njihovem mnenju protiustaven. Predlog bodo predstavili ob 13. uri, neuradno naj bi podpise pod predlog prispevali tudi poslanci NSi.

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Ureditev področja listinjenja
Listinjenje je posel ali shema, pri katerem se kreditno tveganje, povezano s posamezno izpostavljenostjo ali skupino izpostavljenosti, razdeli na segmente kreditnega tveganja. Listinjenje vključuje transakcije, ki omogočajo kreditodajalcu ali upniku - ki je običajno kreditna institucija ali podjetje - da refinancira sklop posojil, izpostavljenosti ali denarnih terjatev (kot so stanovanjski ali potrošniški krediti, kreditne kartice in podobno), tako da jih preoblikuje v vrednostne papirje, s katerimi se trguje. To področje ureja Uredba EU 2017/2402, za njeno izvajanje pa je bil sprejet zakon, ki bo začel veljati 20. aprila. Z zakonom se določajo pristojni organi, ureja postopek izrekanja nadzornih ukrepov ter določajo prekrški in sankcije za izvajanje Uredbe.

Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
S 1. majem začne veljati nova Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki je sklenjena za določen čas dveh let od uveljavitve. Po prenehanju veljavnosti se določbe normativnega dela, vključno s tarifno prilogo, uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdalj tri mesece oz. šest mesecev, če stranki v roku enega meseca po morebitni noveli ZDR-1 ne bosta sklenili nove KP ali aneksa k tej KP.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 19.4.2019 - sprememba
    • Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS); veljavnost od: 20.4.2019
    • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1); veljavnost od: 20.4.2019 - sprememba
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 20.4.2019 - sprememba
    • Zakon o bančništvu (ZBan-2); veljavnost od: 20.4.2019 - sprememba
    • Zakon o kazenskem postopku (ZKP); veljavnost od: 20.4.2019 - sprememba
    • Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (ZIUDSOL); veljavnost od: 20.4.2019
    • Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe; veljavnost od: 20.4.2019
    • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga; veljavnost od: 27.4.2019
    • Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije; veljavnost od: 1.5.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 24
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Priporočila vladi za večjo učinkovitost pri urejanju virtualnih valut
Ministrstvo za finance je bilo pri urejanju področja virtualnih valut proaktivno, a bi lahko bilo še bolj učinkovito, po reviziji ugotavlja računsko sodišče. Med drugim je ministrstvo predlagalo opredelitev zavezancev s področja virtualnih valut, še preden so bili ti opredeljeni.

Plača za februar v mesečni primerjavi nižja, v letni višja
Povprečna bruto plača za februar je znašala 1714,49 evra. V primerjavi s plačo za januar je bila nominalno nižja za 0,8 odstotka, realno za 1,6 odstotka. V primerjavi s plačo za februar lani pa je bila nominalno višja za 4,7 odstotka in realno za 3,5 odstotka, je v ponedeljek sporočili statistični urad.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Slovenija nad povprečjem po obremenitvi plač v OECD
Slovenija se po višini obremenitve plač uvršča nad povprečje Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Povprečna plača zaposlenega brez otrok je v Sloveniji obremenjena z davki in dajatvami v višini 43,3 odstotka, medtem ko je v OECD to povprečje pri 36,1 odstotka. Med opazovanimi državami tako Slovenija zaseda osmo mesto.

Članice EU dale končno zeleno luč direktivi o avtorskih pravicah
Države članice EU so 15. 4. 2019 dale dokončno zeleno luč direktivi o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Po pisanju tujih tiskovnih agencij je za reformni sveženj glasovalo 19 držav, šest jih je bilo proti, tri so se vzdržale, med njimi Slovenija. Države imajo dve leti časa za prenos direktive v nacionalno zakonodajo, nato bo začela veljati.

Slovenija februarja z največjim skokom gradbeništva v območju evra
Obseg gradbenih del v območju evra se je februarja glede na januar okrepil za tri odstotke, v celotni EU pa za 2,3 odstotka. Glede na februar lani se je v evropski denarni uniji povečal za 5,2 odstotka, v vsej EU pa za 4,9 odstotka. Slovenija je na mesečni ravni beležila 11,9-odstotno rast, kar je znova največ v EU, je objavil Eurostat.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odpis davčnega dolga
Tožnica se je pritožila zoper odločbo, s katero je Furs zavrgel njen zahtevek za odpis davčnega dolga iz naslova drugih prostovoljnih prispevkov za socialno varnost. Ministrstvo za finance kot drugostopenjski organ je tožničino pritožbo zoper navedeno odločbo zavrnilo kot neutemeljeno. Tožnica se s takšno odločitvijo ne strinja in jo izpodbija na Upravnem sodišču. V laični tožbi navaja, da prejema le pokojnino v znesku 487,00 evrov, kar pa ji ne omogoča plačila obveznosti, saj bi sicer bilo ogroženo njeno preživljanje. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo (UPRS Sodba II U 42/2017-8) in v obrazložitvi pojasnilo, da se določila o odpisu dolga ne uporabljajo za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prvi odstavek 110. člena ZDavP-2). To pomeni, da ni pravne podlage za odpis navedenega davčnega dolga. Na to ne vpliva, da je šlo za prostovoljno pokojninsko zavarovanje in da se storitev ni koristila. Prostovoljna je bila samo odločitev glede sklenitve zavarovanja, ne pa tudi ali se bodo po sklenitvi zavarovanja dogovorjeni prispevki poravnali ali ne.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
FURS opominja na plačila obveznosti med velikonočnimi prazniki
Med velikonočnimi prazniki plačilni promet vsako leto miruje. Zato finančna uprava opozarja, da se obveznosti, ki zapadejo v petek, 19. aprila, ne prenesejo na naslednji delovni dan. Te bodo pravočasno poravnane le, če bodo plačane v četrtek, 18. aprila.

Obvestilo o pošiljanju dokumentov v varni elektronski predal
ZPIZ sporoča, da je med elektronske storitve, ki jih nudijo strankam dodali možnost pošiljanja dokumentov v varni elektronski predal.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 18. 04. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 18. 04. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
    • 29. 4. 2019 > FURS: Ugovor zoper informativni izračun dohodnine 2018
    • 30.4.2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 30.4.2019 > AJPES: Premoženjske bilance - posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna
    • 30.4.2019 > AJPES: Letna poročila: Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2019

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2019:   1.714,49 €
 
in neto plača:   1.108,10 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.741,93 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.128,93 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 
Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Regres za letni dopust – kaj prinaša vladna sprememba? 25. 04. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.