c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2018, številka 32-33 / letnik X.
 

V današnji dvojni številki tednika izpostavljamo novelo Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B), ki velja že od sredine maja 2018 in prinaša vrsto sprememb pri štipendiranju, ki se bodo upoštevale pri dodeljevanju štipendij za šolsko leto 2018/2019. Konec meseca avgusta se iztečejo tudi nekateri roki za štipendije, zato naj bodo štipendisti pozorni na pravočasno oddajo vlog.

Na ministrstvu za finance so ta teden podali dodatna pojasnila v zvezi s privatizacijo NLB in v sporočilu poudarili, da so zainteresirani za odkrit in korekten način javne razprave v zvezi s privatizacijo največje banke, vendar so se v medijih pojavile nekatere netočnosti in zavajajoče navedbe, ki jih pojasnjujejo.

Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo ugotovitve ustavnega sodišča o neskladju dela insolvenčnega zakona z ustavo, prav tako pa je fiskalni svet ta teden ocenil, da je predlog sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov za zvišanje letošnjih odhodkov ZZZS za 35 milijonov evrov neskladen z zakonom o fiskalnem pravilu.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
V avgustu se iztekajo nekateri roki za štipendije
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z novim šolskim letom tudi nova pravila štipendiranja    
mag. Mojca Kunšek
   
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B), ki velja že od sredine maja 2018, je prinesel vrsto sprememb pri štipendiranju, ki se bodo upoštevale že pri dodeljevanju štipendij za šolsko leto 2018/2019.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Promocija zdravja na delovnem mestu
Pravni temelj za promocijo zdravja na delovnem mestu daje Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Tako je v 6. členu ZVZD-1 določena obveznost delodajalca, da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Pojasnila ministrstva k javni razpravi o privatizaciji NLB
Na ministrstvu za finance poudarjajo, da so zainteresirani, da se javna razprava o privatizaciji največje slovenske banke odvije na kar se da odkrit in korekten način, vendar pa se v medijih pojavljajo nekatere netočnosti in zavajajoče navedbe, ki jih želijo pojasniti.

Pravna argumentacija o odvezi dolžnosti prijaviti račun v tujini za nerezidente v Republiki Sloveniji
Čeprav je dolžnost prijave računov, odprtih v tujini, v slovenski zakonodaji predpisana že vrsto let, se v različnih javnostih ta tematika ni kaj dosti problematizirala. Šele uvedba avtomatične izmenjave informacij, natančneje podatkov o računih, ki jih imajo fizične osebe rezidenti odprte v tujini, sproža nekatera vprašanja, na katera pa ni povsem jasnih odgovorov.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčna obravnava daril poslovnim partnerjem
Kdaj je darilo poslovnemu partnerju obravnavano kot reprezentanca in kdaj ne? Kdaj se darila poslovnim partnerjem obravnavajo kot drugi dohodek?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Del insolvenčnega zakona v neskladju z ustavo
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je po ugotovitvah ustavnega sodišča v neskladju z ustavo v delu (četrti odstavek 192. člena), ki dolžniku ne omogoča, da bi ga sodišče v postopku, ko odloča o prehodu iz prisilne poravnave v stečajni postopek, pozvalo k predložitvi vseh listin. DZ mora protiustavnost odpraviti v enem letu, do takrat pa je kot rok za predložitev listin postavilo tri delovne dneve po pozivu sodišča.

Po oceni fiskalnega sveta predlog za zvišanje odhodkov ZZZS neskladen z zakonodajo
Fiskalni svet je ocenil, da predlog sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov za zvišanje letošnjih odhodkov ZZZS za 35 milijonov evrov ni skladen z zakonom o fiskalnem pravilu. Kot so med drugim zapisali v oceni predloga, dvig obsega izdatkov ZZZS ni zadostno utemeljen, prav tako pa ni pripravljen na podlagi jesenskih makroekonomskih napovedi.

Danes podpis nove kolektivne pogodbe za gostinstvo in turizem
Socialni partnerji v gostinstvu in turizmu bodo danes z napovedanim podpisom nove kolektivne pogodbe uredili medsebojna razmerja. Turistično-gostinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije - sekcija gostinstva in turizma ter Sindikat gostinstva in turizma so namreč po večmesečnem usklajevanju dosegli socialni sporazum.

Ministrstvo in centri za ravnanje odpadkov neenotni glede intervencijskih ukrepov
Ministrstvo za okolje in Združenje centrov za ravnanje z odpadki Slovenije ostajata na različnih bregovih glede intervencijskih ukrepov, s katerimi bi zmanjšali kupe odpadne embalaže, ki ostaja na dvoriščih omenjenih centrov. Na ministrstvu pravijo, da za takšne ukrepe ni pravne osnove, v centrih pa so prepričani, da je intervencija države nujna.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
S 15. avgustom 2018 začne veljati nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, razen določb, ki se nanašajo na število delovnih nedelj v letu in minimalno nominalno višino dodatka za nedeljsko delo, omenjene določbe se začnejo uporabljati 1. septembra 2018. Kolektivna pogodba za trgovino bo veljala do 31. decembra 2022, normativni del se lahko uporablja še najdlje eno leto po prenehanju veljavnosti.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI); veljavnost od: 4.8.2018 - sprememba
    • Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga; veljavnost od: 4.8.2018
    • Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo; veljavnost od: 4.8.2018 - sprememba
    • Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije; veljavnost od: 15.8.2018
    • Sklep o poročanju podružnic bank držav članic; veljavnost od: 30.6.2018, uporaba od: 1.9.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 53
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenija 100-odstotno uspešna pri koriščenju evropskih sredstev
Slovenija koriščenje evropskih kohezijskih sredstev programskega obdobja 2007-2013 na področju Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada tudi uradno zaključuje 100-odstotno uspešno, so danes sporočili iz službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko. Zaključno poročilo za Evropski socialni sklad država še pričakuje.

V prvem polletju več gospodarsko obravnavane kriminalitete
Policija je v prvem polletju obravnavala 4998 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, kar je za 8,5 odstotka več kot v enakem obdobju lanskega leta, ko je bilo obravnavanih 4607 kaznivih dejanj. Med kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete je bilo največ kršitev temeljnih pravic delavcev.

Zaposleni digitalizacijo na delovnem mestu pričakujejo odprtih rok
Menedžerji in drugi zaposleni v regiji osrednje Evrope imajo še nekaj strahu pred umetno inteligenco, sicer pa večina zaposlenih digitalizacijo na delovnemu mestu pričakuje odprtih rok, kaže raziskava svetovalnega podjetja A.T. Kearney. Pomisleki se med drugim nanašajo na dolgoročno vzdržnost tradicionalnega modela poslovnega okolja.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ugovor procesnega pobotanja
Tožena stranka se je pritožila zoper prvostopenjsko sodbo, s katero je sodišče obdržalo v veljavi sklep o izvršbi, ugotovilo neobstoj njene terjatve in zavrnilo ugovor pobotanja. Višje sodišče (VSL Sodba I Cpg 219/2017) je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je izpostavilo, da tožena stranka ni pojasnila niti pravnega temelja za obstoj terjatve niti kdaj naj bi ta terjatev zapadla v plačilo. Sodišče prve stopnje je zato ugovor pobotanja utemeljeno zavrnilo, saj brez navedb o pravno odločilnih dejstvih ni mogoče ugotavljati pogojev iz 311. člena Obligacijskega zakonika (OZ) - ali ta nemara izhajajo iz priloženih dokazov za odločitev ni relevantno, saj dokazi ne morejo nadomestiti manjkajočih trditev.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.8.2018 > AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2018
    • 10.8.2018 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 14.8.2018 > SURS: Intrastat poročilo
    • 15.8.2018 > GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2018:   1.663,23€
 
in neto plača:   1.077,77€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.666,03€
 
in neto plača za tromesečje:   1.079,90€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Helena Polič Kosi
Naročniški spletni seminar Napoteni delavci - opravljanje dela v dveh ali več državah april 2018 29,90€ Naročilo
Mojca Müller
Naročniški spletni seminar Spletna prodaja blaga in DDV maj 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.