c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2017, številka 30 / letnik IX.
 

Finančna uprava RS je maja letos objavila prenovljeno navodilo za sobodajalce, ki natančneje opredeljuje postopke in davčno obravnavo v primeru izvajanja te dejavnosti. V današnji osrednji temi pa izpostavljamo predvidene spremembe za sobodajalce pri prijavi gosta, ki se obetajo že koncem tega leta.

Prejšnji teden je Vlada v nadaljnji zakonodajni postopek poslala predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki naj bi odpravil neskladja z ustavo. Ta odločitev vlade pa ne pomeni, da bo v tem mandatu uveden davek na nepremičnine.

Vabimo vas k branju današnje številke tednika in ogledu novosti na portalu FinD-INFO!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Rok za vložitev dohodninske napovedi je do 31.7.2017
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kmalu prijava gosta le na en naslov    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav je nedavno Finančna uprava RS objavila prenovljeno navodilo za sobodajalce, ki natančneje opredeljuje postopke in davčno obravnavo v primeru izvajanja te dejavnosti, pa je potrebno opozoriti, da se sobodajalcem obeta kar precej sprememb pri prijavi gosta že koncem tega leta.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Ali potek mandata vodilnega delavca pomeni prenehanje delovnega razmerja?
Iz različnih razlogov se delodajalci odločajo, da zaposlijo vodilne delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ki je vezana na podelitev mandata. V nadaljevanju članka odgovarjamo na vprašanje, ali t. i. mandatne pogodbe vodilnih delavcev res sodijo med tvegane oblike zaposlitve?

Usposabljanje na delovnem mestu za predvidoma 4.000 brezposelnih
Na Zavodu za zaposlovanje so objavili javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu za predvidoma 4.000 brezposelnih. Za obdobje 2017/2018 je na voljo skoraj 7,37 milijona evrov, pri čemer 80 odstotkov sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 odstotkov pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. 60 odstotkov celotne vrednosti je namenjene za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 odstotkov pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Paket predlaganih davčnih sprememb v javni obravnavi
Ministrstvo za finance je posredovalo v javno obravnavo paket davčnih zakonov, s katerim se predlagajo ukrepi na davčnem področju v smeri nadaljnjega prestrukturiranja davčnih bremen, izboljšanja učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter zmanjševanja administrativnih bremen.

FURS: Tarifne opustitve
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Tarifne opustitve (Podrobnejši opis), s spremenjenima evropskima uredbama za opustitev oz. odprtje avtonomnih tarifnih kvot Unije.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Novo vrednotenje nepremičnin predvidoma v letu 2018
Vlada se je odločila, da predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin pošlje v nadaljnji zakonodajni postopek. Nov sistem množičnega vrednotenja naj bi odpravil neskladja z ustavo in lastnikom dal možnost, da sodelujejo pri določanju posplošene vrednosti nepremičnin. Ta odločitev vlade pa ne pomeni, da bo v tem mandatu uveden davek na nepremičnine.

Sprejeta izhodišča za pripravo sprememb proračunov 2018 in 2019 ter razrez proračunskih odhodkov
Vlada je sprejela izhodišča za pripravo sprememb proračuna za leto 2018 in proračuna za leto 2019 ter razrez proračunskih odhodkov po predlagateljih finančnih načrtov. Državnemu zboru bo ob pripravi proračuna predlagala povečanje skupnega obsega odhodkov državnega proračuna, in sicer za 50 milijonov evrov, s čimer bo zaradi višjih izdatkov iz naslova EU sredstev omilila pritisk na nižanje porabe integralnih proračunskih sredstev. Vlada kljub temu ohranja zavezo glede doseganja srednjeročnega fiskalnega cilja, izraženega v strukturnem saldu sektorja država.

V javni obravnavi strategija poslovne odličnosti 2018-2030
Urad za meroslovje je ta teden v javno obravnavo poslal predlog strategije poslovne odličnosti za obdobje 2018-2030, ki ga je pripravila široka delovna skupina strokovnjakov iz različnih področij družbenega delovanja. Javnost lahko svoje pripombe in predloge poda do 1. septembra.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Kolektivne pogodbe
V prejšnji številki tednika smo podrobneje navedli zadnje spremembe kolektivnih pogodb, tokrat pa dodajamo spremembe še dveh kolektivnih pogodb, ki so bile objavljene v uradnem glasilu:

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

Objavljen je bil Pristop h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji Sindikata novinarjev Slovenije k že sklenjeni Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, vpisan z dne 25. 5. 2017, v evidenco kolektivnih pogodb pod zaporedno številko 35/5.

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

Objavljen je bil Aneks št.2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, ki velja od 22. julija in spreminja besedilo sedmega odstavka 33. člena, ki delodajalcu nalaga, da v okviru 12-mesečnega obdobja delavcu omogoči kompenzirati presežek ur s prostimi urami, ki jih je opravil zaradi neenakomerne ali začasne razporeditve delovnega časa. V tarifni prilogi je spremenjeno besedilo 1. člena, in sicer z določitvijo najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede in 4. člena, z določitvijo nove višine povračil stroškov prehrane med delom.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
    • Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS); veljavnost od: 22.7.2017 - sprememba
    • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti; veljavnost od: 22.7.2017
    • Sklep o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev; veljavnost od: 22.7.2017
    • Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih; veljavnost od: 22.7.2017 - sprememba
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini; veljavnost od: 22.7.2017 - sprememba
    • Letni program statističnih raziskovanj za 2017 (velja od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017); veljavnost od: 21.7.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 39 - 40
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Prihodnje leto znova otroški dodatki tudi za družine v 7. in 8. dohodkovnem razredu
Družinam v sedmem in osmem dohodkovnem razredu se obeta, da bodo prihodnje leto spet upravičeni do otroškega dodatka. Tako je sklenila vlada s sprejemom izhodišč za pripravo sprememb proračuna za prihodnje leto. Otroške dodatke bo tako predvidoma prejelo dodatnih 45.000 otrok, navajajo na ministrstvu za delo.

Gospodarska klima julija na mesečni ravni slabša, v medletni primerjavi boljša
Kazalnik gospodarske klime je bil julija z 11,4 odstotne točke za 0,9 odstotne točke nižji kot junija in za 6,1 odstotne točke višji kot julija lani. Ob tem je bil tudi še vedno za 13,8 odstotne točke nad dolgoletnim povprečjem, je objavil statistični urad.

Območje z evrom julija nekoliko upočasnile hitrostne ovire
Gospodarska dejavnost v območju z evrom se je julija drugi zaporedni mesec upočasnila, a se še vedno gibala blizu šestletnega vrha, rezultate raziskave analitske hiše Markit povzema francoska tiskovna agencija AFP. Kazalnik nabavnih menedžerjev (PMI) je bil julija pri 55,8 točke, kar je najnižja vrednost v pol leta.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom
Tožnik se je pritožil zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo njegov tožbeni zahtevek za razveljavitev sporazuma o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi in ugotovitev, da delovno razmerje med strankama še traja, ter zavrnilo tudi reintegracijski in reparacijske zahtevke. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo (VDSS sodba Pdp 480/2016) in potrdilo izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da grožnja z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ali ovadbo zaradi storjenega kaznivega dejanja niso razlogi, ki bi pomenili nedopustno grožnjo (in bi bil z njo povzročen utemeljen strah), ki bi lahko povzročila razveljavitev sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Sklepi o denarni politiki – nespremenjena obrestna mera
Svet ECB je sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,00 %, 0,25 % oziroma -0,40 %. Svet pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB na sedanji ravni ostale daljše obdobje.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 31.7.2017 > AJPES: Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2017
    • 31.7.2017 > FURS: Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2016

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2017:   1.613,73€
 
in neto plača:   1.050,78€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.609,43€
 
in neto plača za tromesečje:   1.048,23€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.