c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2017, številka 16-17 / letnik IX.
 

V osrednji temi današnjega tednika obravnavamo davčne rezidente v Sloveniji in obdavčitev svetovnega dohodka. Med ostalimi aktualnimi temami izpostavljamo tudi novosti za davčne zamudnike, ko se je rok za predložitev že iztekel in bodo predložili davčni obračun z odlogom. Preverite še objavljene smernice OECD za DDV in javno obravnavo predloga novele Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki v Prilogi 20 vsebuje prenovljeno Navodilo. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Objavljene smernice OECD o DDV
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Rezidentski status fizične osebe    
Irena Kamenščak
   
Status davčnega rezidenta je pomemben za določitev obsega davčne obveznosti fizične osebe ter pravil obračunavanja oziroma napovedovanja dohodkov, izplačanih fizičnim osebam. Davčni rezidenti so v Sloveniji obdavčeni od vseh dohodkov, ki jih zaslužijo kjerkoli po svetu (t. i. obdavčitev od svetovnega dohodka), nerezidenti pa le od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, če mednarodna konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja ne določa drugače.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU - določitev zakonodaje za zavarovanje po Uredbah EU
V Naslovu II Uredbe (ES) št. 883/2004 (osnovna uredba) je določeno pravilo, da se oseba, ki opravlja delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati, vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU (t.i. »sočasne zaposlitve«). Določena so koordinacijska pravila, po katerih se določi zakonodaja države članice EU, ki se za to osebo uporablja, kar pomeni, da morajo vsi zavezanci vložiti prijave v obvezna socialna zavarovanja in plačevati prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejavnosti le v tisti državi, katere zakonodaja se po omenjenih pravilih uporablja. V Uredbi (ES) 987/2009 (izvedbena uredba) so določena izvedbena pravila in postopki za izvedbo pravil iz osnovne uredbe.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Nad davčne zamudnike tudi v letu 2017 z nekaterimi novostmi
Čeprav se je ravnokar iztekel rok za predložitev davčnega obračuna, pa zamudnike velja spomniti, da Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) omogoča predložitev davčnega obračuna z odlogom, vendar pa so dolgovani zneski po zadnji noveli Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J) obrestovani.

FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (Podrobnejši opis), v katerem med drugim pojasnjujejo, da je oseba dolžna registrirati opravljanje dejavnost, če storitve oz. delo opravlja trajno, samostojno in neodvisno.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog novele Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo, ki bo trajala do 5. maja 2017, posredovalo predlog novele Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki v Prilogi 21 vsebuje prenovljeno Navodilo o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Republike Slovenije Finančni upravi Republike Slovenije. Predlog novele je objavljen na spletnem portalu e-demokracija.

Zakon o izrednem članu uprave v sistemskih družbah v DZ
Državni zbor bo predlog zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Slovenijo obravnaval po nujnem postopku. O predlogu vlade, da se zakon obravnava že na aprilski seji DZ, bodo poslanci odločali v skladu s predlogom o širitvi dnevnega reda te seje.

Predlog zakona za vložitev tožb zaradi izbrisov v bankah nared do konca meseca
Na ministrstvu za finance bodo predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank na podlagi prispelih pripomb oblikovali pred koncem meseca. Pričakujejo, da bo vlada o njem odločala najpozneje do 18. maja. Zakon bi sicer moral biti v skladu z odločbo ustavnega sodišča sprejet do sredine maja.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V javnem sektorju podpisali aneks, ki določa višji dodatek za pripravljenost na določenem kraju
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so prejšnji teden podpisali aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerim se različno določa višina dodatka za pripravljenost doma in za pripravljenost na določenem kraju. Slednji se odreja zlasti v Slovenski vojski in tudi policiji.

Smernice o varnosti spletnih plačil
Od 15. aprila so v veljavi spremembe > Sklepa o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil, ki v skladu z ZBan-2, Uredbo EU št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremenjene Uredbe EU št. 648/2012 in ZPlaSS določajo, da Banka Slovenije v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami in hranilnicami ter plačilnimi institucijami (1. in 2. odstavek 2. člena).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se uporabljati:
    • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1); veljavnost od: 15.4.2017 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 15.4.2017 - sprememba
    • Sklep o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil; veljavnost od: 15.4.2017 - sprememba
    • Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino; veljavnost od: 14.4.2017
    • Pravilnik o letnih nagradah za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov; veljavnost od: 29.4.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 18 - 19
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
IMF izboljšal napoved rasti slovenskega BDP na 2,5 odstotka
Mednarodni denarni sklad (IMF) je v včeraj objavljeni spomladanski napovedi izboljšal obete za Slovenijo. Potem ko je jeseni pričakoval, da se bo slovenski bruto domači proizvod (BDP) letos povečal za 1,8 odstotka, zdaj ocenjuje, da se bo za 2,5 odstotka. To je sicer 0,5 odstotne točke manj od napovedi ob koncu marčne misije IMF v Sloveniji.

Povprečna plača februarja nižja od januarske
Povprečna mesečna bruto plača za februar 2017 je znašala 1581,37 evra in je bila tako nižja od plače za januar - nominalno za 0,7 odstotka, realno pa za 1,7 odstotka. Na mesečni ravni se je znižala tudi povprečna mesečna neto plača, so sporočili z državnega statističnega urada.

Občinam šest milijonov evrov ugodnih posojil za javno infrastrukturo
Slovenski regionalno razvojni sklad je včeraj objavil javni razpis za dodelitev ugodnih posojil občinam za projekte lokalne in regionalne javne infrastrukture. Na voljo je šest milijonov evrov, razpis pa bo odprt od 15. maja do porabe sredstev, a najdlje do 12. septembra letos.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Nadomestilo za unovčenje stečajne mase in razdelitev
Zoper sklep prvostopenjskega sodišča, v katerem je upravitelju odmerjeno nadomestilo za razdelitev posebne stečajne mase, se je pritožila upnica Republika Slovenija. Uveljavljala je kršitev materialnega prava in predlagala spremembo odmere nadomestila. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL sklep Cst 147/2017) in pojasnilo, da predlog pritožnice za znižanje nadomestila upravitelju temelji na zmotni predpostavki, da mora biti izračunan znesek nadomestila upravitelju za unovčenje in razdelitev stečajne mase nižji od stroška nadomestila, ki naj se pri izračunu osnove iz drugega odstavka 7. člena Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije odšteje od stečajne mase. Že iz tega razloga pritožba ni utemeljena.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Ukinitev starega naslova spletnega mesta UJPnet B2B
UJP obvešča, da so z dne 14. 4. 2017 ukinili star naslov spletnega mesta za dostop do spletne aplikacije UJPnet B2B. Dostop do UJPnet B2B je možen samo prek nove spletne povezave: https://ujpnet.ujp.gov.si/B2B/service.svc.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  20.4.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
»  21.4.2017 > AJPES: Raziskovanje o izplačanih dividendah
»  30.4.2017 > ZPIZ: Poročanje na obrazcih M4 za leto 2016
»  FURS > Ugovor zoper informativni izračun dohodnine 2016 lahko vložite na obrazcu v skladu z ustreznim navodilom.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   18
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2017:   1.581,37€
 
in neto plača:   1.034,20€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.609,11€
 
in neto plača za tromesečje:   1.049,23€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mateja Babič
Brezplačen seminar za naročnike Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini – primer Nemčije januar 2017 29,90 EUR Naročilo
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Spletni seminar: Letni dopust in regres za letni dopust april 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Vse o osnovnih sredstvih in naložbenih nepremičninah po SRS 2016
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar, na katerem boste izvedeli, kaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje sredstvo in kdaj tekoči strošek poslovanja, kakšna so pravila za amortiziranje, kakšna za vzdrževanje osnovnih sredstev, za nadomestne dele, za slabitve in krepitve. Obravnavali boste tudi vprašanja, kaj z odpisi osnovnih sredstev, kaj z investicijskim vzdrževanjem. Seminar bo v petek, 5. maja na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Kristinka Vukovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.