c S
DNEVNI IZBOR
DAVKI Rok za doplačilo dohodnine se izteče 31. julija 2024 Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. maja 2024 in imajo doplačilo dohodnine, FURS obvešča, da se rok za plačilo izteče 31. julija 2024. 18.07.2024 12:26
NOVICE E-račun za plačilo obveznih dajatev po novem tudi za bizBox in mBills Finančna uprava širi nabor poti, preko katerih lahko prejmete e-račun za plačilo obveznih dajatev. Plačilo obveznih dajatev z e-računom uporablja že več kot 7.300 davčnih zavezancev, ki prejemajo e-račun za plačilo obveznih dajatev v svojo spletno banko. 16.07.2024 13:46
NOVICE Objavljen razpis Evropskega raziskovalnega sveta 2025 za sinergijske raziskovalne projekte Evropski raziskovalni svet (European Research Council - ERC) je objavil razpis 2025 za projekte za sinergijo raziskav (ERC Synergy Grant 2025) z zaključnim rokom 6. november 2024. 12.07.2024 11:13
NOVICE Novost pri oddaji Zahtevkov za povračilo obračunanih izplačanih nadomestil delovnim invalidom II. kategorije invalidnosti zaradi dela s skrajšanim delovnim časom

ZPIZ obvešča, da bo od 1. 8. 2024 dalje oddaja zahtevkov za povračilo obračunanih izplačanih nadomestil delovnim invalidom II. kategorije invalidnosti zaradi dela s skrajšanim delovnim časom možna zgolj preko portala BiZPIZ. Zahtevki, prejeti po fizični ali elektronski pošti pred 1. 8. 2024, bodo upoštevani in nakazani.

11.07.2024 12:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela izhodišča Zakona o lastniški zadrugi delavcev Vlada je potrdila izhodišča za pripravo novega Zakona o lastniški zadrugi delavcev, s katerim se bo uredilo področje lastništva zaposlenih tudi pri nas. Lastništvo zaposlenih je v slovenskih podjetjih že prisotno, vendar ni sistemsko urejeno, zaradi česar se delnice ali deleži podjetij kupujejo individualno in z upokojevanjem ali odhodom zaposlenih pogosto prenašajo izven podjetja. 11.07.2024 00:00
RAČUNOVODSTVO Pojasnilo 1 k SRS-ju 2 (2024) – emisijski kuponi

V Uradnem listu RS, št. 55/2024 z dne 5. 7. 2024 je bilo objavljeno Pojasnilo 1 k SRS-ju 2 (2024) – emisijski kuponi, ki ga je na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde (2024) sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 23. aprila 2024.

10.07.2024 08:00
RAČUNOVODSTVO Pojasnilo 1 k okviru SRS-jev (2024) – terjatve za vstopni davek na dodano vrednost

V Uradnem listu RS, št. 55/2024 z dne 5. 7. 2024 je bilo objavljeno Pojasnilo 1 k okviru SRS-jev (2024) – terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ki ga je na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde (2024) sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 23. aprila 2024.

10.07.2024 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2024 Višina regresa za prehrano med delom za javne uslužbence in funkcionarje od 1. julija do 31. decembra 2024 znaša 6,94 evra. 09.07.2024 10:00
FINANCE Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v 2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) (Uradni list RS, št. 11/07 - UPB) določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2024, in znaša 12,25 odstotka.

09.07.2024 00:00
NOVICE Vlada: Opozorilo pred lažnim SMS sporočilom Z Urada Vlade RS za komuniciranje so zaznali pošiljanje lažnih SMS obvestil s tujih telefonskih številk v imenu Vlade Republike Slovenije, v katerih pošiljatelji pozivajo k posodobitvi osebnih podatkov. 08.07.2024 10:00
DAVKI Pojasnilo FURS: Tarifne opustitve

FURS je izdal spremembo dokumenta - Tarifne opustitve, v 21. izdaji.

08.07.2024 00:00
NOVICE Podaljšanje Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela Od 1. julija do 31. decembra 2024 velja Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (Uradni list RS, 53/2024), s katero je podaljšana istovrstna odredba o določitvi poklicev za prvo polletje 2024. 08.07.2024 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Električna vozila – uvedba začasne proti-subvencijske dajatve na uvoz električnih vozil iz Kitajske

V Uradnem listu EU je bila 4. julija 2024 objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/1866 o uvedbi začasne izravnalne dajatve na uvoz novih akumulatorskih električnih vozil, konstruiranih za prevoz oseb, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

05.07.2024 09:54
NOVICE FURS: Vrhovno sodišče pritrdilo Finančni upravi Vrhovno sodišče je v sodbi VSRS št. X Ips 38/2023 z dne 22. 5. 2024, ki se nanaša na dopuščeno revizijsko vprašanje glede davčnega (ne) priznavanja odhodkov iz naslova rezervacij za tožbe pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, pritrdilo stališču Finančne uprave. 05.07.2024 00:00
NOVICE Povračilo obveznega zdravstvenega prispevka bo izplačano 22. julija Objavljamo obvestilo glede izplačilo povračila plačanega obveznega zdravstvenega prispevka (OZP). Do povračila so upravičene osebe, ki jim je v prehodnem obdobju priznana pravica do plačila OZP in so hkrati upravičene do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, če so si v prehodnem obdobju OZP plačale same (na primer upokojenci in zaposleni). 04.07.2024 08:00
NOVICE Sprejet 14. sveženj obsežnih omejevalnih ukrepov EU proti Rusiji in novi ukrepi EU proti Belorusiji Svet Evropske unije je sprejel 14. sveženj gospodarskih in individualnih omejevalnih ukrepov proti Rusiji. Hkrati so bili sprejeti novi omejevalni ukrepi proti beloruskemu gospodarstvu zaradi vpletenosti v vojno agresijo Rusije proti Ukrajini. 04.07.2024 00:00
FINANCE Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. 03.07.2024 22:11
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprejeta novela Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju V Uradnem listu RS, št. 53/2024, z dne 28.6.2024, je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C), ki med drugim določa tudi spremembe glede povračil stroškov dijaka na praktičnem izobraževanju v okviru učne pogodbe. 03.07.2024 08:00