c S
DNEVNI IZBOR
NOVICE Potrjevanje izpisa odprtih postavk – stanje denarnih sredstev na dan 30. junij 2024 Med 1. in 5. julijem 2024 bomo proračunskim uporabnikom posredovali po pošti ali prek spletne aplikacije UJPnet oziroma mobilne aplikacije mUJPnet v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2024« (obrazec). 14.06.2024 09:40
Dnevne vsebine Zakonodaja Nova Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 14.06.2024 09:08
NOVICE Pomembni roki za prijavo in izbris iz Poslovnega registra Slovenije AJPES izpostavlja pomembne roke za prijavo in izbris iz Poslovnega registra Slovenije, sicer pa je bilo v mesecu maju v Poslovni register Slovenije na novo vpisanih 1.734, izbrisanih pa 1.214 samostojnih podjetnikov. 14.06.2024 00:00
NOVICE Poslovanje slovenskih regij v letu 2023 V letu 2023 so vse slovenske regije izkazale neto čisti dobiček. Največja po številu družb in podjetnikov, zaposlenih in ustvarjenih prihodkih je bila osrednjeslovenska regija. Neto čisti dobiček te regije je pri družbah znašal 3.194 mio EUR, pri podjetnikih pa 126 mio EUR. Najvišjo neto dodano vrednost na zaposlenega so ustvarile družbe iz posavske regije (76.139 EUR), podjetniki pa iz koroške regije (23.694 EUR). 13.06.2024 12:00
DAVKI Pojasnilo FURS: Olajšava za investiranje

FURS je izdal spremembo dokumenta Olajšava za investiranje, 6. Izdaja, junij 2024.

13.06.2024 00:00
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Brošura o dohodku iz dejavnosti, 13. izdaja, junij 2024.

12.06.2024 15:17
NOVICE FURS: Prenovljen slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2)

Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta Prenovljen slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2), v katerem so se uskladili šifranti NL013 in EUNL039 v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju carinske deklaracije.

12.06.2024 00:00
DAVKI FURS: Vodnik za vklop dvofaktorske avtentikacije (2FA) v mobilni aplikaciji eDavki Finančna uprava RS je objavila nov dokument Vodnik za vklop dvofaktorske avtentikacije (2FA) v mobilni aplikaciji eDavki, 2. izdaja, junij 2024, s podrobnimi navodili za vstop v eDavke. 11.06.2024 12:00
FINANCE Bodite pazljivi pri nameščanju programske opreme na vaše računalnike in telefone Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije (ZBS), v zadnjem času zopet opažajo porast števila napadov na mobilne telefone z namenom zlorab mobilnih bančnih aplikacij. Vsem ugotovljenim primerom oškodovanja je skupno to, da je bila na mobilne telefone oškodovancev nameščena programska oprema za oddaljen dostop in upravljanje nadzora nad telefoni oškodovancev. Nato so goljufi prek mobilnih bank opravljali nakazila finančnih sredstev oškodovancev na druge bančne račune, od tam pa je denar zelo pogosto potoval na kripto menjalnico. 10.06.2024 00:00
DAVKI Tuji uvozniki, ki imajo pri postopkih 42/63 slovensko identifikacijsko številko za DDV ter so imenovali še davčnega zastopnika za postopek 42/63 Pri postopkih 42/63 je bilo ugotovljeno, da je imelo več tujih uvoznikov, ki vlagajo deklaracije za postopek 42/63, hkrati slovensko identifikacijsko številko za DDV ter imenovanega davčnega zastopnika za postopke 42/63. 07.06.2024 10:00
FINANCE ECB znižala vse tri ključne obrestne mere Svet ECB je sklenil, da vse tri ključne obrestne mere ECB zniža za 25 bazičnih točk. Tako se bo obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja znižala na 4,25%, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila na 4,50%, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita pa na 3,75%. Nove obrestne mere bodo začele veljati 12. junija 2024. 07.06.2024 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe novele Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C)

V Uradnem listu RS, št. 45/2024 z dne 4. 6. 2024 je bila objavljena novela Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C), ki v pravni red Republike Slovenije prenaša določbe Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence (DLT), saj dosedanja opredelitev izraza finančni instrument izrecno namreč ni vključevala finančnih instrumentov izdanih z uporabo DLT tehnologije.

07.06.2024 00:00
NOVICE Obvestilo o CBAM izobraževanju dne 19. 6. 2024 v izvedbi Evropske komisije Evropska komisija organizira izobraževanje z naslovom CBAM - Pregled tehničnih in praktičnih vidikov prehodnega registra, ki bo potekalo dne 19. 6. 2024 na daljavo preko spletnega orodja Webex. 06.06.2024 10:43
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada izdala Odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023 Vlada je izdala Odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je podlaga za dodelitev finančne pomoči za popolno škodo v primarni kmetijski proizvodnji. 06.06.2024 00:00
DAVKI Kako hitreje do odmere davka na motorna vozila in hitrejše registracije vozila? FURS podaja nekaj nasvetov in informacij, ki lahko omogočijo hitrejšo odmero davka na motorna vozila (DMV). 05.06.2024 09:18
RAČUNOVODSTVO Nove smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev

Na podlagi 4. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) je Revizijski svet Inštituta 28. maja 2024 sprejel nove Smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev. Gre za uskladitev cen z rastjo življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

04.06.2024 11:52
FINANCE Objavljeni sta informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2023 AJPES je objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2023. 04.06.2024 00:12
NOVICE Od jutri nižje cene bencina in kurilnega olja, malenkost višja cena dizla Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 4. junija 2024, do vključno ponedeljka, 17. junija 2024, znašale 1,473 evra za liter bencina, 1,463 evra za liter dizelskega goriva in 1,099 evra za liter kurilnega olja. 03.06.2024 10:00