c S
DNEVNI IZBOR
NOVICE Težava pri oddaji RP-O na eDavkih, 19. 6. 2024 FURS obvešča da pri oddaji RP-O na eDavkih beležijo težavo, kadar imajo davčni zastopniki za določene zastopance tuje davčne zavezance veljavno pooblastilo za carinski postopek 42/63 samo za del meseca maja 2024. V takih primerih se obdobje maj 2024 prikaže zgolj v tabeli B, ne pa tudi v tabeli A.  19.06.2024 13:00
DAVKI Ukinitev CAPTCHA na eDavkih, 18. 6. 2024 V torek 18. 6. 2024 je FURS v zaprtem portalu eDavki izključil varnostno kodo (CAPTCHA). Varnostna koda bo ostala le pri kontaktnem obrazcu in pri registraciji uporabniškega računa. 19.06.2024 07:48
DAVKI Omogočena oddaja KP-KPD za VirPN2 in VirDOH za leto 2023 Od 17. 6. 2024 do  27. 6. 2024 do 23.59, je preko sistema eDavki omogočena oddaja KP-KPD (VirPN2 in VirDOH) za odmerno leto 2023, sporoča FURS. 18.06.2024 14:26
FINANCE Fiskalni svet: Skladnost izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2023 Fiskalni svet je podal oceno, da se je javnofinančni položaj lani izboljšal, fiskalna politika je bila v nasprotju z načrti vlade razmeroma restriktivno naravnana. 18.06.2024 00:00
NOVICE Naslednja dva tedna nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 18. junija 2024, do vključno ponedeljka, 1. julija 2024, znašale 1,445 evra za liter bencina, 1,455 evra za liter dizelskega goriva in 1,089 evra za liter kurilnega olja. 17.06.2024 14:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Predvidene novosti v predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) V javno obravnavo je poslan prvi paket davčnih sprememb, ki bodo predvidoma uveljavljene v začetku leta 2025. Ta paket vključuje tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). 17.06.2024 09:12
NOVICE Novi direktor AJPES je Tomaž Klemenc S 1. junijem 2024 je vodenje AJPES za obdobje petih let prevzel Tomaž Klemenc, ki v našo agencijo prinaša obsežne izkušnje in znanja s področja gospodarstva, podjetništva in vodenja podjetij. 17.06.2024 09:00
NOVICE Potrjevanje izpisa odprtih postavk – stanje denarnih sredstev na dan 30. junij 2024 Med 1. in 5. julijem 2024 bo proračunskim uporabnikom po pošti ali prek spletne aplikacije UJPnet oziroma mobilne aplikacije mUJPnet v potrditev posredovan obrazec »Izpis odprtih postavk - Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2024«. 14.06.2024 09:40
Dnevne vsebine Zakonodaja Nova Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/2024. 14.06.2024 09:08
NOVICE Pomembni roki za prijavo in izbris iz Poslovnega registra Slovenije AJPES izpostavlja pomembne roke za prijavo in izbris iz Poslovnega registra Slovenije, sicer pa je bilo v mesecu maju v Poslovni register Slovenije na novo vpisanih 1.734, izbrisanih pa 1.214 samostojnih podjetnikov. 14.06.2024 00:00
NOVICE Poslovanje slovenskih regij v letu 2023 V letu 2023 so vse slovenske regije izkazale neto čisti dobiček. Največja po številu družb in podjetnikov, zaposlenih in ustvarjenih prihodkih je bila osrednjeslovenska regija. Neto čisti dobiček te regije je pri družbah znašal 3.194 mio EUR, pri podjetnikih pa 126 mio EUR. Najvišjo neto dodano vrednost na zaposlenega so ustvarile družbe iz posavske regije (76.139 EUR), podjetniki pa iz koroške regije (23.694 EUR). 13.06.2024 12:00
DAVKI Pojasnilo FURS: Olajšava za investiranje

FURS je izdal spremembo dokumenta Olajšava za investiranje, 6. Izdaja, junij 2024.

13.06.2024 00:00
DAVKI Pojasnilo FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Brošura o dohodku iz dejavnosti, 13. izdaja, junij 2024.

12.06.2024 15:17
NOVICE FURS: Prenovljen slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2)

Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta Prenovljen slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2), v katerem so se uskladili šifranti NL013 in EUNL039 v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju carinske deklaracije.

12.06.2024 00:00
DAVKI FURS: Vodnik za vklop dvofaktorske avtentikacije (2FA) v mobilni aplikaciji eDavki Finančna uprava RS je objavila nov dokument Vodnik za vklop dvofaktorske avtentikacije (2FA) v mobilni aplikaciji eDavki, 2. izdaja, junij 2024, s podrobnimi navodili za vstop v eDavke. 11.06.2024 12:00
FINANCE Bodite pazljivi pri nameščanju programske opreme na vaše računalnike in telefone Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije (ZBS), v zadnjem času zopet opažajo porast števila napadov na mobilne telefone z namenom zlorab mobilnih bančnih aplikacij. Vsem ugotovljenim primerom oškodovanja je skupno to, da je bila na mobilne telefone oškodovancev nameščena programska oprema za oddaljen dostop in upravljanje nadzora nad telefoni oškodovancev. Nato so goljufi prek mobilnih bank opravljali nakazila finančnih sredstev oškodovancev na druge bančne račune, od tam pa je denar zelo pogosto potoval na kripto menjalnico. 10.06.2024 00:00
DAVKI Tuji uvozniki, ki imajo pri postopkih 42/63 slovensko identifikacijsko številko za DDV ter so imenovali še davčnega zastopnika za postopek 42/63 Pri postopkih 42/63 je bilo ugotovljeno, da je imelo več tujih uvoznikov, ki vlagajo deklaracije za postopek 42/63, hkrati slovensko identifikacijsko številko za DDV ter imenovanega davčnega zastopnika za postopke 42/63. 07.06.2024 10:00
FINANCE ECB znižala vse tri ključne obrestne mere Svet ECB je sklenil, da vse tri ključne obrestne mere ECB zniža za 25 bazičnih točk. Tako se bo obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja znižala na 4,25%, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila na 4,50%, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita pa na 3,75%. Nove obrestne mere bodo začele veljati 12. junija 2024. 07.06.2024 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe novele Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C)

V Uradnem listu RS, št. 45/2024 z dne 4. 6. 2024 je bila objavljena novela Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C), ki v pravni red Republike Slovenije prenaša določbe Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence (DLT), saj dosedanja opredelitev izraza finančni instrument izrecno namreč ni vključevala finančnih instrumentov izdanih z uporabo DLT tehnologije.

07.06.2024 00:00