c S
DNEVNI IZBOR
NOVICE Zavod podaljšal rok razpisa za hitrejši vstop mladih na trg dela Zavod za zaposlovanje je danes za en mesec podaljšal trajanje javnega povabila za hitrejši vstop mladih na trg dela, in sicer do 31. oktobra letos. Ta delodajalcem omogoča pridobitev mesečne subvencije za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 26 let.  21.09.2023 15:21
NOVICE Uveljavljanje pravice v zvezi z rojstvom otroka in družinskimi prejemki tudi po elektronski poti Vloge za uveljavitev pravic v zvezi z rojstvom otroka in družinskimi prejemki so na voljo tudi v elektronski obliki na portalu eUprava. Tak način oddaje vlog prinaša vlagateljicam in vlagateljem veliko prednosti, saj lahko vloge oddajo kadarkoli in kjerkoli. 21.09.2023 12:00
FINANCE Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil Vlada se je takoj po avgustovskih uničujočih poplavah in plazovih odzvala ter začela pripravljati ukrepe za odpravo posledic škode. Med sprejetimi ukrepi je tudi začasni odlog bančnih posojil. Da bodo uporabniki čim bolje obveščeni o tem ukrepu, smo pripravili dodatna pojasnila. 21.09.2023 00:00
NOVICE Kako so poslovala društva in nepridobitne organizacije? AJPES je objavil poročilo o poslovanju društev in nepridobitnih organizacij v letu 2022. Poročilo navaja, da je bilo v lanskem letu v 22.572 društvih 5.497 zaposlenih, ki so ustvarili 791 mio EUR prihodkov, ter v 6.790 nepridobitnih organizacijah 10.212 delavcev, ki so ustvarili 742 mio EUR prihodkov. 20.09.2023 10:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023

V Uradnem listu RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023  je bil objavljen Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023 z objavo seznama upravičencev v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.

20.09.2023 00:00
FINANCE Razpis za podjetniško likvidnostna posojila ob energetski krizi se predčasno zapira Slovenski podjetniški sklad bo predčasno zaprl javni razpis, ki je mikro, malim in srednjim podjetjem, ki jih je prizadela energetska kriza, omogočal pridobitev ugodnega likvidnostnega posojila. 19.09.2023 15:42
Dnevne vsebine Zakonodaja Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2023

V Uradnem listu št. 98/2023, z dne 15. 9. 2023 je bil objavljen Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2023.

18.09.2023 16:04
Dnevne vsebine Zakonodaja Zakon o osebni asistenci v javni razpravi Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Zakona o osebni asistenci, ki smo ga pripravili v sodelovanju s predstavniki pogajalske skupine za pripravo reforme na področju osebne asistence. 18.09.2023 00:00
NOVICE Ocena škode po avgustovskih poplavah in plazovih tudi za društva in ustanove Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z ocene škode po avgustovih poplavah in plazovih pri društvih in ustanovah, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu s področij športa, turizma in varstva potrošnikov. Društva in ustanove morajo oceno škode na strojih in opremi, zalogah ter zaradi izpada prihodka pripraviti na posebnem obrazcu. 15.09.2023 15:03
NOVICE Informacija o uporabi gradbene ter prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah Informacija o področju gradnje, obnove, nadomestne gradnje, obnove kmetijskih objektov ter upravičenosti občin do sredstev za obnovo ter pregled zakonodajnih določil. 15.09.2023 14:53
NOVICE Rok za oddajo vloge na ZRSZ se izteče 18. septembra

Delodajalec, ki je delavcem odredil obveznost opravljanja drugega dela zaradi odstranitve posledic poplav in plazov v podjetju, lahko po Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) prejme povračilo izplačanih plač delavcev, rok za oddajo vloge pa se izteče v ponedeljek 18. 9. 2023.

15.09.2023 08:59
DAVKI Pojasnilo FURS: TARIC

Finančna uprava je 14. septembra 2023 objavila spremembo dokumenta: TARIC, 12. izdaja, september 2023.    

15.09.2023 00:00
FINANCE ECB desetič zapored dvignila obrestno mero Svet ECB je danes sklenil, da vse tri ključne obrestne mere ECB zviša za 25 bazičnih točk, s čimer bo okrepil napredek v smeri ciljne ravni. 14.09.2023 15:40
NOVICE Prijava škode nevladnih organizacij v javnem interesu s področja kulture zaradi posledic poplav 71. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 določa, da društva in ustanove, ki so bili oškodovani zaradi posledic uničujočih neurij, prijavijo škodo na strojih, opremi, zalogah in pri izpadu prihodka ministrstvu, ki je pristojno za področje njihovega delovanja. Rok za prijavo škode na predpisanem obrazcu je najpozneje do 20. 9. 2023. 14.09.2023 09:58
FINANCE UMAR rast za letos znižal z 1,8 odstotka na 1,6 odstotka Urad za makroekonomske analize in razvoj je napoved gospodarske rasti za letos znižal z 1,8 odstotka na 1,6 odstotka, napoved za prihodnje leto pa zvišal z 2,5 odstotka na 2,8 odstotka. Leta 2025 naj bi rast dosegla 2,5 odstotka, v jesenski napovedi ocenjuje urad. 14.09.2023 00:00
FINANCE Slovenija izdala obveznico v ameriških dolarjih Slovenija je v torek, 12. septembra 2023, uspešno izdala 10-letno obveznico denominirano v ameriških dolarjih. Transakcija predstavlja ponovno vrnitev Slovenije na dolarski kapitalski trg po letu 2014. Povpraševanje investitorjev, ki je preseglo 3,8 milijarde ameriških dolarjev, dokazuje močno zaupanje institucionalnih investitorjev v Slovenijo. 13.09.2023 10:12