c S
DNEVNI IZBOR
DAVKI Pojasnilo FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta - Osebno dopolnilno delo in vrednotnice, v katerem se usklajuje nova višina prispevka od 1. aprila 2023 dalje.  

21.03.2023 00:00
DAVKI Pregled oddaje (semafor) – nova eStoritev Pregled oddaje je nova eStoritev, katera omogoča uporabniku eDavkov prikaz informacij o oddanih oziroma o neoddanih dokumentih za vse svoje zastopane. Uporabnik na pregledu vidi le tiste podatke o oddanih oz. neoddanih dokumentih, za katere ima EDP pravico za vložitev dokumenta. Trenutno pregled oddaje vključuje obrazec DOD-DDPO in obrazec DDD-DDD. Ostale obrazce bomo dodajali postopoma. 20.03.2023 14:56
Dnevne vsebine Zakonodaja Nova višina vrednotnic za osebno dopolnilno delo V Uradnem listu Republike Slovenije št. 32/23 z dne 17. marec 2023 je bila objavljena nova Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo. Nova višina vrednotnice s 1. aprilom znaša 11,79 evra. 20.03.2023 14:33
NOVICE SPS podaljšuje rok za oddajo vlog za še razpoložljive vavčerje Slovenski podjetniški sklad zaradi preostanka sredstev na posameznih vavčerjih podaljšuje rok za oddajo vlog za še razpoložljive vavčerje, in sicer do 30. junija 2023. 20.03.2023 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 25. marca začne veljati nov Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave projektne in druge dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte ter vsebino obrazcev v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj, prijav začetka gradnje in legalizacij objektov. 17.03.2023 10:00
FINANCE ECB še šestič zapored zvišal vse tri ključne obrestne mere Svet ECB je danes sklenil, da vse tri ključne obrestne mere ECB zviša za 50 bazičnih točk. Tako se bo obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja zvišala na 3,50%, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila na 3,75%, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita pa na 3,00%. Nove obrestne mere bodo začele veljati 22. marca 2023. 16.03.2023 16:31
NOVICE Poenostavljeno preverjanje nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja Odslej naročniku v postopku javnega naročila morebitnih razlogov za izključitev ponudnikov v kazenski evidenci ni več treba preverjati fizično, s pisnimi zahtevki, pač pa to lahko naredi elektronsko. 16.03.2023 00:00
DAVKI Pojasnilo FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala

FURS je izdal spremembo dokumenta: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala, 6. izdaja, marec 2023.

15.03.2023 00:00
RAČUNOVODSTVO AJPES: Pravočasna predložitev letnega poročila in urejanje pooblastil za predložitev Letno poročilo za leto 2022 morajo gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke predložiti AJPES najkasneje do 31. 3. 2023. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom hkrati predložijo tudi poročila o prostovoljstvu. 14.03.2023 09:49
DAVKI Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko za določena vlaganja uveljavljajo olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. 13.03.2023 15:01
Dnevne vsebine Zakonodaja Novela Zakona o tujcih omogoča hitrejšo izdajo dovoljenj za prebivanje Novela Zakona o tujcih bo po novem omogočala odpravo administrativnih ovir ter hitrejše vodenje postopkov izdaje vročanja dovoljenj za prebivanje, kot tudi potrdil o prijavi. 13.03.2023 10:06
Dnevne vsebine Zakonodaja Novi podzakonski predpisi s področja preprečevanja pranja denarja Izdani so bili novi podzakonski predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. 10.03.2023 12:29
DAVKI Povprečna letna stopnja davka in prispevkov V Uradnem listu RS, št. 28/2023 je objavljena Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Za leto 2022 znaša 34,85 %. 09.03.2023 12:18
DAVKI Pojasnilo FURS: Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini

Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini, v 6. izdaji, marec 2023.

09.03.2023 12:14
DAVKI Pojasnilo FURS: Olajšava za digitalni in zeleni prehod

Finančna uprava je izdala nov dokument: Olajšava za digitalni in zeleni prehod, v 1. izdaji, marec 2023.

08.03.2023 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Nove višine vajeniških nagrad V Uradnem listu RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023 so objavljene nove višine vajeniških nagrad. 07.03.2023 10:38