c S
DNEVNI IZBOR
NOVICE Obvestilo vinogradnikom – prijava letnega pridelka Pridelovalci, ki ste vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in obdelujete najmanj 0,1 ha vinogradov, ali pridelek tržite, morate, v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina, najkasneje do 20. novembra 2022 prijaviti celoten pridelek grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno uporabo. V primeru grozdja, ki je bilo trgano tako pozno, da do navedenega roka ni možna prijava, morate prijaviti pridelek najpozneje v 20 dneh po trgatvi. 04.10.2022 09:26
NOVICE Začasno potrdilo za voznike GZS obvešča, da je Ministrstvo za infrastrukturo zaradi zaostankov upravnih enot ugodilo njihovemu predlogu za izdajo Potrdil za voznike na podlagi potrdila o prejeti vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. 03.10.2022 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada ponovno obravnavala in sprejela predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 Vlada je na dopisni seji znova obravnavala predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Glede na v sredo sprejet predlog zakona je vlada preoblikovala člen, ki se nanaša na izplačila letnega dodatka za upokojence. Zneski letnega dodatka se v vseh razredih zvišujejo za pet evrov glede na lansko leto. 30.09.2022 17:25
NOVICE Ponovno na voljo Vavčer za pridobitev certifikatov Slovenski podjetniški sklad je ponovno objavil Vavčer za pridobitev certifikatov v skupni razpisani vrednosti 620.000 evrov. 30.09.2022 15:02
STATISTIKA Cene na letni ravni za 10 % višje, na mesečni pa za 0,9 % nižje K letni inflaciji so največ prispevale višje cene prehrambnih izdelkov. Hrana in brezalkoholne pijače so se v enem letu podražile za 14,4 %. Na mesečno deflacijo je najbolj vplivala 24,5-odstotna pocenitev električne energije, kar je posledica vladne regulacije cen. 30.09.2022 12:00
STATISTIKA Mesečna in letna temeljna obrestna mera v oktobru nižji Mesečna temeljna obrestna mera se je v oktobru 2022 znižala na 0,8 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na 9,84 %. 30.09.2022 10:46
NOVICE Datumi za izračun povprečne letne obtežbe na kmetijskem gospodarstvu za leto 2022 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vsako leto določi in na spletni strani objavi datume za kontrolo obtežbe (obremenitve površin z govedom ter za letni vnos dušika). 29.09.2022 10:49
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada je potrdila proračuna za leti 2023 in 2024 Vlada je na seji potrdila proračuna za leti 2023 in 2024. Cilj vlade je, da upoštevajoč negotovost in nepredvidljivost nadaljnjega razvoja energetske krize zagotovi stabilne javne finance za blaginjo državljanov in ohrani normalno delovanje gospodarstva. 29.09.2022 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Predlog Zakona o dohodnini – kaj prinaša glede izplačila poslovne uspešnosti? Veljavni Zakon o dohodnini določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva plačilo za poslovno uspešnost, izplačano (lahko tudi večkrat letno) v zvezi z delovnim razmerjem v denarju ali naravi vsem upravičenim delavcem, če je pravica do izplačila za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje. 28.09.2022 00:00
NOVICE Ponudniki turističnih bonov in Bonov 21 pozor! Portal za unovčevanje bonov na eDavkih bo odprt zgolj še nekaj dni Finančna uprava ponovno opozarja, da bo portal za unovčevanje turističnih bonov (TB) in Bonov 21, ki jih za opravljeno storitev niste uspeli unovčiti, odprt le še do vključno 30. septembra. 27.09.2022 14:04
DAVKI Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV Finančna uprava RS je objavila spremembo v dokumentu - Sprememba zakonodaje na področju DDV, september 2022. 27.09.2022 12:10
DAVKI Pojasnilo FURS: Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost FURS je pripravili spremembo dokumenta - Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 22. izdaja, September 2022. 27.09.2022 09:08
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada potrdila predloge davčnih sprememb Vlada je potrdila predloge novel petih davčnih zakonov: Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku, Zakona o finančni upravi in Zakona o davčnem potrjevanju računov. 27.09.2022 00:21
Dnevne vsebine Zakonodaja Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 3. avgusta 2022 objavljen Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki posredno spreminja tudi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). ZDDPO-2 spreminja v delu, ki se nanaša na priznavanje stroškov reprezentance in nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora. 26.09.2022 09:02
Dnevne vsebine Zakonodaja Spremembe na področju starševskega varstva Vlada je sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predlog uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere. Kot pravi minister Luka Mesec, namreč izkušnje iz tujine kažejo, da se očetje, ki jim pripada neprenosljiv starševski dopust, zanj pogosteje odločijo. To pomeni, da se bolj intenzivno in pogosteje vključujejo v varstvo in skrb za otroke v najzgodnejših letih, kar je eden od namenov novele. Novosti zakona so namenjene tudi lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. 23.09.2022 14:00
NOVICE Informativne odločbe za finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je pričela z izdajo informativnih odločb za finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo. Skupaj bo izdanih 19.644 informativnih odločb in izplačanih 2.148.000 evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli na njihov TRR zadnji teden septembra in prvi teden oktobra. 23.09.2022 00:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada začela z obravnavo predlogov davčnih sprememb Vlada je na svoji 17. seji začela z obravnavo predlogov davčnih sprememb pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike in plina zvišala na 86 milijonov evrov ter sprejela predlog zakona, ki na novo ureja očetovsko in starševsko varstva otrok. 22.09.2022 16:40
STATISTIKA Povprečna plača nižja od plače za junij V primerjavi s plačo za junij sta bili povprečna bruto in neto plača za julij nižji, in sicer nominalno za 0,3 %, realno pa za 1,3 %. 22.09.2022 10:40