c S
DNEVNI IZBOR
NOVICE Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust ZRSZ obvešča, da lahko od torka, 22. septembra, oddate zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas tudi za avgust. 22.09.2020 18:30
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela stališči do mnenj Državnega sveta glede proračunskih dokumentov Vlada je na dopisni seji sprejela stališči do mnenj Državnega sveta Republike Slovenije glede predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna in predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. Opredelila se je tudi do amandmajev na predlog rebalansa. 22.09.2020 08:41
DAVKI Pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave zaščitne in medicinske opreme od vključno 1. 8. 2020 niso več oproščene plačila DDV FURS opozarja, da pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave medicinske in zaščitne opreme od vključno 1. 8. 2020 dalje niso oproščene plačila DDV. Uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav pa je oproščen carin in DDV do 31. 10. 2020. 21.09.2020 00:00
DAVKI Pojasnilo FURS: Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu – sprememba

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu s pojasnili glede izpolnitve obrazca napovedi odmere akontacije dohodnine, v katerem zavezanec napove dohodke, prejete iz tujine. V dokumentu so še pojasnila glede izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in obrazca letne napovedi za odmero dohodnine za dohodke iz delovnega razmerja iz tujine.

18.09.2020 15:00
NOVICE Podjetja, izkoristite razpis za brezplačne maske in razkužila za roke! Do 31. 10. lahko slovenska podjetja z najmanj petimi zaposlenimi pridobijo za 200 EUR brezplačne zaščitne opreme na enega zaposlenega. Javni poziv je objavil Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. 18.09.2020 10:00
NOVICE Novi ukrepi: Spremembe pri nošenju mask, priporočilo o delu od doma in merjenje temperature ob vstopu v delovne prostore Vlada je na današnji seji sprejela predlog ukrepov ob možnih razpletih in nevarnostih, ki izhajajo iz naraščajočega števila COVID-19 pozitivnih oseb Od konca tedna bo obvezno nositi maske na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi. Učenci od 7. razreda naprej bodo morali nositi maske tudi med poukom, prav tako vzgojitelji in učitelji. Ob vstopu v delovne prostore bo treba meriti temperaturo. 17.09.2020 19:20
Dnevne vsebine Zakonodaja Osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030 v javni razpravi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi predhodnih posvetov in sodelovanja z deležniki pripravilo osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030. Namen dokumenta je postaviti usmeritve za nadaljnji razvoj slovenske industrije v obdobju 2021-2030 z vizijo, da slovenska industrija postane zelena, ustvarjalna in pametna. 17.09.2020 14:00
NOVICE Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

Predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič je predstavil predlog ukrepov po posameznih sklopih.

17.09.2020 09:09
NOVICE Ukrepi na področju zajezitve COVID-19 v delovnih organizacijah Podjetja se bodo nevarnostim okužbe z virusom morala prilagajati na različne načine. Na NIJZ poudarjajo, da tudi v delovnih organizacijah veljajo vsi splošni preventivni ukrepi. Uporaba mask, razkuževanje rok, vzdrževanje medsebojne razdalje in dodatno, zelo priporočljivo dnevno merjenje telesne temperature ob prihodu na delo. 16.09.2020 09:17
STATISTIKA Povprečna bruto plača za julij 2020 približno enaka plači za junij 2020 Povprečna bruto plača za julij 2020 je znašala 1.811,28 EUR in je bila nominalno za 0,1 % nižja od bruto plače za junij 2020, realno pa približno enaka bruto plači za junij 2020. 15.09.2020 10:38
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah – prva izdaja

Finančna uprava RS je izdala nov dokument: Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah, ki podrobneje obravnava obdavčitev dohodkov iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini pri tujem delodajalcu ali v Sloveniji za tujega delodajalca, ter njihovo davčno obravnavo.

15.09.2020 09:09
NOVICE Uporaba centralnega sistema INF za gospodarske subjekte Evropska Komisija je v sodelovanju z državami članicami, tako za gospodarske subjekte kot za carinske organe, vzpostavila informacijsko podprt sistem (INF), namenjen elektronski izmenjavi informacij, povezanih z postopki oplemenitenja. Sistem INF se bo v Sloveniji začel uporabljati 1. 10. 2020. 14.09.2020 15:59
Dnevne vsebine Zakonodaja Vse karantene izdane pred spremenjenim odlokom trajajo 14 dni Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, ki ga je Vlada sprejela dne 10. 9. 2020, in skrajšuje trajanje karantene iz 14 na 10 dni, določa, da prične veljati v nedeljo, 13. septembra 2020 ob polnoči. 14.09.2020 08:50
DAVKI Pojasnilo FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin – sprememba

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin in ga dopolnila s smernicami, ki izhajajo iz izdane sodbe X Ips 19/2019 Vrhovnega sodišča RS glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema«. Omenjena sodba sicer opredeljuje, kdaj gre za enotno storitev financiranja davčnega zavezanca v smislu kreditiranja.

11.09.2020 15:00
Dnevne vsebine Zakonodaja Vlada sprejela stališče do ocene skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili Vlada je na dopisni seji sprejela Stališče do Ocene skladnosti Predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije in Predloga Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 s fiskalnimi pravili, v katerem poudarja, da imajo paketi ukrepov za blažitev posledic COVID-19 krize in za okrevanje gospodarstva po dosedanjih ocenah pozitiven vpliv na gospodarsko aktivnost. 11.09.2020 11:59
NOVICE Prenehanje delovanje klicnega centra BON ob vikendih in praznikih Zaradi zmanjšanega števila klicev z 12. 9. 2020 klicni center za turistične bone ne bo več deloval ob vikendih. Sicer pa bo klicni center še naprej deloval med delovniki po spodnjem razporedu. 11.09.2020 00:00
NOVICE SID banka: Mikroposojila za MSP (MSP mikro) Sklad Skladov za mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike ponuja mikroposojila. 10.09.2020 19:08
DAVKI Rešenih že 62 % vseh vloženih ugovorov na informativne izračune dohodnine

V teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 20.601 (62 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Nakazilo na TRR bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

09.09.2020 08:57