c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Januar 2023, številka 04 / letnik XV.
 
Objavljena so gradiva o stanju na področju zaposlenih in plač v javnem sektorju ter razpis sklada za pomoč malim in srednje velikim podjetjem na področju intelektualne lastnine.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek Vse do 28. februarja je čas za napoved oddajanja premoženja v najem s podrobnimi napotki in navodili zavezancem.

AJPES obvešča, da je na voljo aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2022 za vse vrste poslovnih subjektov.

FURS je izpostavil vse novosti Uvedbe REK-O obrazca. Prav tako so v zadnjem tednu objavili še Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja za 2023 in izdali informacijo o tem, da izplačevalci COVID-19 dodatkov, izplačanih v letu 2022, ne poročajo.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Prihaja čas za poročanje o premoženjskem stanju, Obračun DDV od materialnih stroškov odvetnika, Pravice in obveznosti strank v času odpovednega roka in Ali je treba skleniti anekse k pogodbi ob dvigu minimalne plače?

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja: Plače, povračila stroškov in drugi prejemki javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2023 s Štefko Korade Purg (9. februar 2023) in Minimalna plača v letu 2023 z Jasmino Malnar Molek (28. februarja 2023). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ukrepi za omilitev draginje
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Vse do 28. februarja je čas za napoved oddajanja premoženja v najem    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N), ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 27. 12. 2022, je odslej možno oddati napoved dohodkov iz oddajanja premoženja v najem do 28. februarja, in ne več do 15. januarja, kot je to veljalo do sedaj.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Ali je treba skleniti anekse k pogodbi ob dvigu minimalne plače?
V podjetju določen segment zaposlenih prejema minimalno plačo. Zanima nas, ali je treba vsako leto tem zaposlenim delavcem vročiti anekse k pogodbam o zaposlitvi, ko minister za delo objavi spremembo (dvig) zneska minimalne plače.

>> Pravice in obveznosti strank v času odpovednega roka
Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določenega z zakonom, kot to izhaja iz 93. člena Zakona o delovnih razmerjih, pri čemer so razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko različni.

>> Spremembe kolektivnih pogodb
Z novim letom so začele veljati tudi spremembe nekaterih kolektivnih pogodb. Na veljavnost posamezne kolektivne pogodbe, ki velja za posameznega delodajalca, mora paziti delodajalec sam - kar pomeni, da morajo delodajalci sami preverjati, ali delavcem zagotavljajo pravice iz aktualno veljavne kolektivne pogodbe.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Prihaja čas za poročanje o premoženjskem stanju
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) z namenom krepitve delovanja pravne države določa ukrepe in metode za krepitev integritete in transparentnosti ter za preprečevanje korupcije in preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov, ki jih izvaja Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK). Ena izmed nalog KPK je tudi nadzor nad premoženjskim stanjem.

>> Predložitev letnih poročil za leto 2022
AJPES obvešča, da je aplikacija za predložitev letnih poročil za vse vrste poslovnih subjektov na voljo.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> FURS: Vsi poslovni subjekti morajo imeti odprt transakcijski račun
V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslovni subjekti (to so vse osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence, torej gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zavodi in tako dalje) odprt transakcijski račun pri ponudniku plačilnih storitev, to je pri banki ali hranilnici.

>> Obračun DDV pri odškodnini zaradi prekinitve gradbene pogodbe
Gradbeno podjetje (zavezanec za DDV v Sloveniji) ima sklenjeno gradbeno pogodbo za izgradnjo poslovnega objekta z drugim podjetjem (tudi DDV zavezanec v Sloveniji). Gradnja še ni končana prišlo pa je do zaustavitev gradbenih del zaradi krivde kupca. V pogodbi je določeno, da se pri krivdni zaustavitvi del zaradi kupca za vsak dan obračuna določen znesek odškodnine, ki ga mora plačati izvajalcu. Ker odškodnine nimajo DDV, nas zanima ali je pri odškodninah zaradi prekinitve gradbene pogodbe kaj drugače? Ali je tudi brez obračuna DDV?

>> Obračun DDV od materialnih stroškov odvetnika
Zanima nas, kako postopati v primeru, ko odvetnik zaračuna svojo storitev in ločeno materialne stroške v skladu z 11. člen Odvetniške Tarife. Pri tem na znesek materialnih stroškov ne obračuna DDV in na računu ne navede, po katerem členu ZDDV ga ni obračunal.

>> FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
»  Spremembe zakonodaje na področju DDV
»  Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Državni svet predlaga presojo ustavnosti dohodninskih sprememb
Državni svet s 13 gospodarskimi in kmetijskimi organizacijami ustavnemu sodišču predlaga, da ugotovi protiustavnost izpodbijanih določb novele zakona o dohodnini, da zadevo obravnava absolutno prednostno in zadrži izvrševanje novele.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. januar 2023 Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami 
 
1. januar 2023 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji št. 2014 
 
21. januar 2023 Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 
 
21. januar 2023 Pravilnik o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 
 
28. januar 2023 Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah 
 
28. januar 2023 Stališče 12 - Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem 
 
28. januar 2023 Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide 
 
28. januar 2023 Stališče 18 - Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada 
 
1. februar 2023 Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023 
 
1. februar 2023 Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2023 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 7 - 9/2023
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Ministrstvo mora razkriti dokument za naložbo v Istrabenz turizem
Gospodarsko ministrstvo mora razkriti dokument za državno naložbo v družbo Istrabenz turizem iz maja 2019, Vrhovno sodišče je namreč pritrdilo stališču informacijskega pooblaščenca, da ima prevladujoč interes javnosti prednost pred poslovno skrivnostjo.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2022:   2.244,35 €
 
in neto plača:   1.479,56 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.085,39 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.364,29 €
 
Minimalna bruto plača od 1. 1. 2023:   1.203,36 €
 
Minimalna bruto plača do 31. 12. 2022:   1.074,43 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 24. 01. 2023 10:00:00 249,90€ Naročilo
Štefka Korade Purg
Plače, povračila stroškov in drugi prejemniki javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2023 9. 02. 2023 09:00:00 249,90€ Naročilo
Jasmina Malnar Molek
Minimalna plača v letu 2023 28. 02. 2023 10:00:00 199,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.