c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
December 2022, številka 49 / letnik XIV.
 
Vlada je včeraj sprejela predlog zakona o pomoči gospodarstvu za 2023 v višini 1,2 milijarde evrov pomoči, ki vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek Na pragu uporabe novega obrazca REK-O, sprememba bo predvidoma uvedena 1. januarja 2023 in bo uvedla nov način in obrazec obračuna davčnih odtegljajev.

Na uvedbo novega REK-O obrazca se pripravlja tudi FURS, tako je v ponedeljek objavil nov dokument v zvezi s podrobnimi pojasnili glede Obračuna davčnega odtegljaja REK-O obrazca in postopkov oddaje prek eDavkov. V zadnjem tednu so objavili tudi spremembe v več drugih pojasnilih: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov, Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU in Pojasnilo glede nastanka obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Na zdravniški pregled s potnim nalogom, Obravnava dohodkov poslovodij in prokuristov ter prostovoljcev v zasebnem zavodu, Oprostitev obdavčitve pri odsvojitvi poslovnega deleža v d.o.o., Obrazložitev glede pomoči po ZPGVCEP in izplačilo božičnice ali poslovne uspešnosti, Energetska kriza - rešitev za podjetja, Pogodba o finančnih storitvah, sklenjena na daljavo in članek iz sodne prakse Izbris iz sodnega registra brez likvidacije.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja: Evidentiranje ekonomskih kategorij po SRS in vpliv na ODDPO z Ido Kavčič (21. decembra 2022) in Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 s Fenjo Borštnar (24. januar 2023). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Na pragu uporabe novega obrazca REK-O    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu z dogovorom med ključnimi deležniki in Pravilnikom o spremembi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev se s 1. januarjem 2023 uvaja nov način in obrazec obračuna davčnih odtegljajev. Uvaja se namreč nov REK-O obrazec, ki bo nadomestil trenutno veljavne REK obrazce: REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD ter REK-1f. Po navedbah Finančne uprave RS se bo z njegovo uvedbo poenostavilo in spremenilo popravljanje predloženih podatkov in omogočilo oddajanje REK-O obrazca tudi na podlagi samoprijave.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Obravnava dohodkov poslovodij in prokuristov ter prostovoljcev v zasebnem zavodu
Zasebni zavod, registriran za kulturne dejavnosti, nima zaposlenih, ustanovitelja pa opravljata na zavodu nepridobitno in pridobitno dejavnost. Ustanovitelj želi povračilo prevoznih stroškov in drugih materialnih stroškov, ki so nastali ob ustanavljanju zavoda. Je povračilo teh stroškov, ker v zavodu ni zaposlen, obdavčeno ali ne? Menda naj bi obstajalo pojasnilo FURS na to temo, a ga žal ne najdem, zato vas prosim za pojasnilo.

>> Na zdravniški pregled s potnim nalogom
Delavka, javna uslužbenka, delo opravlja v Ljubljani. Napotena je na zdravniški pregled v kraju, oddaljenem dva oziroma več kot dva kilometra od kraja opravljanja dela. Ali ji moramo dati potni nalog?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Energetska kriza - rešitev za podjetja
Negotove gospodarske razmere v zadnjih letih dokazujejo, da prihodnosti ni mogoče napovedati. Bolj kot dolgoročne projekcije podjetjem koristi fleksibilnost, ki pomaga prebroditi čase stagnacije in gospodarskega ohlajanja. To se je pokazalo med globalno pandemijo v letih 2020 in 2021, okrevanje gospodarstva po strogih omejitvah in mnogih ovirah pa v letu 2022 močno otežuje še energetska kriza. Kako torej zagotoviti, da bo poslovanje podjetja v teh negotovih časih stabilno?

>> Pogodba o finančnih storitvah, sklenjena na daljavo
Finančne storitve veljajo za zelo specifične in marsikateri potrošnik ne pozna niti njihovih osnovnih značilnosti. V primeru ponujanja tovrstnih storitev na daljavo je nevednost oziroma nepoznavanje potrošnika še toliko večja, saj v tem primeru nima možnosti, da bi se pri prodajalcu osebno pozanimal glede podrobnosti teh finančnih storitev.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Oprostitev obdavčitve pri odsvojitvi poslovnega deleža v d.o.o.
Družbenik, ki je solastnik (28,33 % delež) v družbi že 25 let, se je odločil, da bo zaradi upokojitve prodal svoj delež novemu družbeniku. Sklepamo, da družbenik davka ob prodaji ne plača, saj je družbenik že več kot 25 let. V kolikor se bo delež prodal v letu 2023 je prodaja obdavčena po 25 % davčni stopnji. Zanima nas, ali bi bila prodaja ravno tako obdavčena, če bi se odločili za obročno izplačilo in bi bil del kupnine izplačan v letu 2023.

>> Obrazložitev glede pomoči po ZPGVCEP in izplačilo božičnice ali poslovne uspešnosti
Zanima nas, kaj pomeni naslednje: "Prav tako ste skladno s sedmim odstavkom 10. člena ZPGVCEP dolžni nemudoma oziroma najkasneje do 15. januarja 2023 pisno na elektronski naslov energenti@spiritslovenia.si obvestiti pristojni organ v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2022 oziroma za leto 2022." Ali podjetje lahko izplača del plač za leto 2022 za poslovno uspešnost oziroma božičnico svojim delavcem, poslovodstvu pa ne?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Vlada obravnavala predlog zakona o pomoči gospodarstvu za 2023 in osnutek predstavila javnosti
Vlada RS je 1. decembra obravnavala Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in ga bo jutri predstavila še na Ekonomsko-socialno svetu (ESS). Po opravljeni obravnavi na ESS bo Vlada RS predlog zakona dokončno sprejela predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Pomoč gospodarstvu vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. december 2022 Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2023 
 
3. december 2022 Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
 
3. december 2022 Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
 
3. december 2022 Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito 
 
3. december 2022 Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 
 
3. december 2022 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) 
 
17. december 2022 Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev 
 
1. januar 2023 Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah 
 
1. januar 2023 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) 
 
1. januar 2023 Zakon o javnih financah (ZJF) 
 
1. januar 2023 Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) 
 
1. januar 2024 Proračun Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 148 - 154/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Božičnice 2022: kako radodarna bodo slovenska podjetja letos?
Konec leta zaposleni v številnih podjetjih pričakajo tudi z mislijo na nagrado, ki jim jo bo morebiti namenil delodajalec. Pri nekaterih večjih slovenskih podjetjih smo preverili, kako radodarna bodo letos.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v novembru 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,9 %
 
- na letni ravni:   10,0 %
 
 
 
TOM v decembru 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,8 %
 
- na letni ravni:   9,84 %
 
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2022:   1.986,82 €
 
in neto plača:   1.295,01 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,00 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,68 €
 
Minimalna bruto plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Evidentiranje ekonomskih kategorij po SRS in vpliv na ODDPO 21. 12. 2022 10:00:00 249,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 24. 01. 2023 10:00:00 249,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Izbris iz sodnega registra brez likvidacije
Za izbris subjekta iz sodnega registra brez likvidacije je upravičen predlagatelj lahko le lastnik objekta na naslovu, kjer ima v sodnem registru vpisan poslovni naslov tisti subjekt, za katerega se predlaga izbris iz sodnega registra. Vendar pa mora upravičen subjekt v tem primeru podati vlogo za izbris - zgolj umik soglasja za prijavo poslovnega naslova in sedeža se ne more šteti kot predlog za izbris.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.