c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Oktober 2022, številka 42 / letnik XIV.
 
Določba Zakona o dohodnini, ki se nanaša na oprostitev dohodnine za odškodnine na podlagi sodbe sodišča zaradi osebnih poškodb, je po oceni ustavnega sodišča v neskladju z ustavo. V prejšnji teden objavljeni odločbi št. U-I-26/20 je sodišče ugotovilo, da morajo biti neobdavčene tudi odškodnine za duševne bolečine. Državni zbor mora neskladje odpraviti v letu dni.

FURS je v zvezi s sprejeto odločitvijo Ustavnega sodišča objavil usklajene spremembe v pojasnilu Odškodnine po 5. točki 27. člena ZDoh-2, več o tem pa lahko preberete tudi v članku Obdavčitev izplačila odškodnine.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek Odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopku prisilne poravnave, kar se obravnava kot odpoved iz poslovnega razloga. V zvezi s tem je potrebno upoštevati določena pravila, ki jih izpostavljamo v članku.

Komisija za preprečevanje korupcije je objavila novo Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Spremenjeno povračilo potnih stroškov po selitvi delavca, Še niste prejeli regresa? Rok za izplačilo se izteka, Uporaba 76.a člena ZDDV-1, Zaračunavanje DDV pri plačilu vadnin, Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika in članek iz sodne prakse Pravična denarna odškodnina.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja: Predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 z Andražem Trtnikom (25. oktober) in Na pragu obveznega trajnostnega poročanja z mag. Mojco Kunšek (3. november). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopku prisilne poravnave    
mag. Suzana Pisnik
   
Na podlagi 77. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati s potekom časa, za katerega je bila sklenjena; s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe; s sporazumom; z redno ali izredno odpovedjo; s sodbo sodišča; po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon in v drugih primerih, ki jih določa zakon.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Še niste prejeli regresa? Rok za izplačilo se izteka
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust, izjemoma lahko delodajalec izplača regres po 1. juliju.

>> Spremenjeno povračilo potnih stroškov po selitvi delavca
Delavec se je med trajanjem delovnega razmerja preselil v bolj oddaljen kraj bivanja, kot ga je ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi sporočil delodajalcu. Ali je delavec upravičen do povračila potnih stroškov od novega (bolj oddaljenega) kraja bivanja ali zgolj od prvotno navedenega?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika
S.p. je začel z gradnjo poslovne nepremičnine na zemljišču staršev. Ti so mu za to zemljišče dali stavbno pravico, ki pa ni bila evidentirana v poslovnih knjigah. Starši so naknadno z darilno pogodbo to zemljišče podarili sinu/podjetniku. Zanima nas, kako to zemljišče poknjižiti v poslovne knjige, na način da niso takoj kot izkazani prihodki, saj gre za veliko vrednost.

>> Fiskalni svet: Draginjski ukrepi stanja javnih financ ne smejo poslabšati trajno
Predloga proračunov za prihodnji dve leti v določeni meri upoštevata potrebne usmeritve, a vsebujeta tudi številne pomanjkljivosti in tveganja, opozarja fiskalni svet. Moti jih visok obseg diskrecijskih odhodkov za investicije in rast plač.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Novo Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju
Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom celostne predstavitve instituta prepovedi in omejitev sprejemanja daril v javnem sektorju pripravila novo sistemsko pojasnilo.

>> Uporaba 76.a člena ZDDV-1
Razumemo pogoje uporabe in način obrnjene davčne obveznosti po 76.a člena ZDDV-1, zanima pa nas, ali je uporaba obvezna, kadar to priglasiš. Ali je možno, da se pri izdajanju računov za storitev, ki izpolnjuje pogoje za 76.a člen, glede na različna tveganja, ki iz tega izhajajo (tudi zanesljivost kupca) odločimo, da bi v nekaterih primerih DDV zaračunali in ne bi uporabili 76.a člena ZDDV-1?

>> Zaračunavanje DDV pri plačilu vadnin
Društvo zaračunava staršem vadnino pri tem jih zanima, ali je treba zaračunati DDV?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Vlada in sindikati podpisali dogovor o plačah v javnem sektorju za leti 2022 in 2023
Vlada in sindikati javnega sektorja so 13. oktobra podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

>> Urejeno množično financiranje za podjetnike
Državni zbor je na seji dne 28. septembra 2022 sprejel spremembe Zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike (ZIUPMFP), ki je bil 11. oktobra 2022 objavljen v Uradnem listu RS št. 130.

>> DZ bo razpisal tri referendume: o zakonu o vladi, RTVS in dolgotrajni oskrbi
DZ je včeraj razpisal zakonodajne referendume o spremembah zakonov o vladi in o dolgotrajni oskrbi ter noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija. V skladu s predlogom, ki so ga v preteklih dneh potrdili tudi posamezni matični odbori, bi referendume izvedli 27. novembra. Po vetu DS bo DZ danes tudi ponovno odločal o spremembah družinskega zakonika.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
15. oktober 2022 Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev 
 
15. oktober 2022 Uredba o določitvi višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo 
 
15. oktober 2022 Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra 
 
29. oktober 2022 Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 
 
29. oktober 2022 Zakon o cestah (ZCes-2) 
 
10. november 2022 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 130 - 133/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Minimalna plača se bo dvignila nad 800 evrov neto
Znesek minimalnih življenjskih stroškov bi se lahko glede na izračun Inštituta za ekonomska raziskovanja, ki ga je pridobila STA, zvišal za 9,2 odstotka na 669,83 evra. Minimalna plača bi na ta način leta 2023 znašala najmanj 803,80 evra neto (letos 778,40 evra neto). Zvišala bi se tudi denarna socialna pomoč in varstveni dodatek.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2022:   2.002,27 €
 
in neto plača:   1.304,01 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,81 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,00 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Andraž Trtnik
Predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 25. 10. 2022 09:00:00 249,90€ Naročilo
mag. Mojca Kunšek
Na pragu obveznega trajnostnega poročanja 3. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Tanja Bohl
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca 10. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Pravična denarna odškodnina
Če ugotovljena pravična denarna odškodnina presega tožbeni zahtevek, sodišče zahtevku v celoti ugodi (prisodi odškodnino (le) v višini zahtevka). Tudi če sodišče presodi, da bi bil oškodovanec upravičen do višje odškodnine od vtoževane, pravično (in ne nižjo, zahtevano) odškodnino zmanjša za delež oškodovančeve odgovornosti, ter mu jo lahko nato prisodi največ do višine zahtevka.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.