c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
September 2022, številka 38 / letnik XIV.
 
Finančna uprava je pozvala vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po protikoronski zakonodaji, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za pomoč prek sistema eDavki do 10. oktobra oddajo izjavo o vračilu upravičenj. S tem se lahko izognejo nadzoru in visokim globam. Če zavezanec izjave za vračilo upravičenja ne vloži, lahko finančna uprava izvede nadzor nad vračanjem interventnih pomoči.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek o Posebnostih obdavčitve študentskega dela nerezidentov, v katerem pojasnjujemo način uveljavljanje ugodnosti nerezidentov, ki imajo na podlagi mednarodne pogodbe za dohodke, obdavčene na viru, v Sloveniji več možnosti.

FURS je v zadnjem tednu objavil spremembe v pojasnilih: Brošura za sobodajalce - fizične osebe, Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2022 in Tarifne opustitve.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjih dveh tednih so bili: Pripravništvo s sodno prakso, Izplačilo nadomestila za neizrabljen dopust ob invalidski upokojitvi, Sprejemanje računov in obračun DDV za pridobljeno blago znotraj EU in Izstop in izključitev družbenika pri d.o.o.

Ne spreglejte napovedanih spletnih seminarjev: Računovodsko in davčno obravnavanje naložbenih nepremičnin z dr. Lidijo Robnik (5. oktobra) in Predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 z Andražem Trtnikom (13. oktobra). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ukrepi za omilitev draginje
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Posebnosti obdavčitve študentskega dela nerezidentov    
mag. Mojca Kunšek
   
Poleg dijakov in študentov z rezidentskim statusom lahko študentsko delo opravljajo tudi dijaki in študentje s statusom nerezidenta.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Izplačilo nadomestila za neizrabljen dopust ob invalidski upokojitvi
Delavec je bil v bolniškem staležu dve leti, sedaj pa je prejel odločbo za invalidsko upokojitev. Zanima nas, kako naj obravnavamo neizrabljen letni dopust za leti 2021 in 2022, ali moramo izplačati nadomestilo, ker ga zaradi nezmožnosti ni mogel izkoristiti?

>> Pripravništvo s sodno prakso
V delovnem pravu je pripravništvo institut sui generis.To pomeni, da ga ne moremo zamenjevati z nobenim drugim institutom, kot je denimo poskusno delo, opravljanje dela za določen čas ali opravljanje dela za nedoločen čas.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Sodišče EU o monetarni politiki in reševanju bank v euroobmočju
Sodišče Evropske unije je pojasnilo meje odgovornosti centralne banke za škodo, ki so jo utrpeli imetniki finančnih instrumentov, ki jih je ta banka izbrisala na podlagi reorganizacijskih ukrepov.

>> ECB bo razlike v ceni zadolževanja držav evroobmočja blažil s posebnim instrumentom
Evropska centralna banka je pred kratkim rekordno zvišala temeljne obrestne mere. Zadolževanje se ni podražilo le za gospodinjstva in podjetja, temveč tudi za države.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> FURS v nadzore nad vračanjem sredstev, prejetih na podlagi interventne zakonodaje
Finančna uprava poziva vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (tako imenovani protikoroski ali PKP ukrepi), da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenj do 10. oktobra 2022 oddajo Izjave o vračilu upravičenj prek sistema eDavki, s čimer se lahko izognejo nadzoru in globam. Interventna zakonodaja v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem pomoči določa vračilo prejetih sredstev, praviloma na način, da zavezanec vloži izjavo za vračilo, na podlagi katere davčni organ izda odločbo za vračilo prejetih upravičenj. Zavezanec na podlagi te odločbe vrne sredstva (brez obresti, če gre za kriterij upada prihodkov) v 30 dneh. Če zavezanec izjave za vračilo upravičenja ne vloži, lahko finančna uprava, ki je pristojna za nadzor pravilno porabljenih sredstev iz protikoronske zakonodaje, izvede nadzor.

>> Sprejemanje računov in obračun DDV za pridobljeno blago znotraj EU
V podjetju imamo dilemo glede uvrstitve računov v DDV knjigo, zato vas prosimo za podrobnejše pojasnilo.

>> eDavki DDV-O - novosti
Finančna uprava je na portalu eDavki objavila pojasnilo, kdaj se pri oddaji DDV-O obračuna proži napaka. Pojasnilo objavljamo v prispevku.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Draginjski dodatek
Vlada RS je podala predlog novega ukrepa za uvedbo t.i. »draginjskega dodatka«, ki bi bil izplačan od novembra 2022 do januarja 2023 (tri mesece) družinam, upravičenim do otroškega dodatka - upoštevali bodo dohodkovni razred.

>> Vlada znova o proračunih za 2023 in 2024
Vlada je včeraj nadaljevala z obravnavo proračunov za leti 2023 in 2024. Finančni minister Klemen Boštjančič je pred dvema tednoma napovedal, da bosta predloga proračunov v državnem zboru do konca meseca.

>> Nova dajatev ob registraciji vozila in hitrejši postopki za sončne elektrarne
Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je napovedal paket zakonov in drugih ukrepov, s katerim namerava vlada povečati delež energije, ki jo pridobimo iz obnovljivih virov. Z letom 2024 načrtujejo tudi nov prispevek za alternativna goriva, ki ga bomo plačevali ob registraciji vozila.

>> Evropska komisija želi ohraniti prost pretok blaga, storitev in ljudi v času kriz
Evropska komisija je predstavila nov izredni instrument, katerega namen je ohraniti prost pretok blaga, storitev in ljudi na evropskem enotnem trgu v času kriz.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
13. september 2022 Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 
 
14. september 2022 Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov 
 
15. september 2022 Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov 
 
17. september 2022 Uredba o embalaži in odpadni embalaži 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 119 - 120/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Plače v javnem sektorju naj bi se oktobra zvišale za 4,5 odstotka
Sindikati javnega sektorja in vlada naj bi prišli blizu dogovoru o zvišanju plač ter draginjskih dodatkih za javne uslužbence.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2022:   2.007,64 €
 
in neto plača:   1.307,61 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,70 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,11 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
mag. Mojca Kunšek
Na pragu obveznega trajnostnega poročanja 3. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Tanja Bohl
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca 10. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Mojca Müller
Računovodska in davčna obravnava vozil 24. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Izstop in izključitev družbenika pri d.o.o.
Razen v primerih enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, je d.o.o. družba, ki jo običajno ustanovi več družbenikov z namenom, da bi v podjetju opravljali gospodarsko dejavnost. S statusom družbenika d.o.o. družbeniki pridobijo tudi določene pravice in obveznosti, predvsem pravico do upravljanja in do izplačila dobička, pa tudi določene obveznosti, kot so upoštevanje veljavno sprejetih sklepov družbe, ravnanja v korist družbe, ipd.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.