c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Julij 2022, številka 31 / letnik XIV.
 
Ministrstvo za finance je pripravilo paket sprememb davčne zakonodaje, ki ga daje v javno razpravo do 19. avgusta. V razpravi so spremembe štirih zakonov: predlog novele Zakona o dohodnini, predlog novele Zakona o trošarinah, predlog novele Zakona o davčnem postopku in predlog novele Zakona o finančni upravi.

Na ministrstvu za javno upravo so pripravili dokaj odmeven predlog usmeritev hibridnega načina dela v državni upravi in v kolikor bi vlada predlog usmeritev sprejela, bo veljalo priporočilo, da državni uslužbenci delajo po modelu 1+2+2.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo Analizo primerljivosti, ta predstavlja temelj za pravilno uporabo neodvisnega tržnega načela, ki smo ga pojasnili v objavi Mednarodni standard za določanje transfernih cen - Neodvisno tržno načelo.

FURS obvešča davčne zavezance, da bo izvedel pobot pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2021 - 3. tranša za neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 5. avgusta. Objavil je tudi spremembi v pojasnilih Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino in Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev (REK-O obrazec).

Najbolj brani članki na portalu v zadnjih dveh tednih so bili: Letni dopust in regres za zaposlenega, ki opravlja dopolnilno delo, Odsotnost delavca z dela zaradi izobraževanja, Tržna dejavnost v javnem zavodu in vzorec pravilnika ter članek iz sodne prakse: Izplačilo nadur.

Že v mesecu avgustu smo za vas pripravili nov spletni seminar 1. 1. 2023 in novi REK - O obrazec z Ireno Kamenščak, ki bo 18. avgusta. V času letnih dopustov vabljeni tudi k ogledu posnetkov spletnih seminarjev iz arhiva, ki ste jih morda zamudili. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Analiza primerljivosti    
A TAX INTERNATIONAL d.o.o.
   
V predhodnem članku z naslovom Mednarodni standard za določanje transfernih cen – Neodvisno tržno načelo smo predstavili neodvisno tržno načelo, ki je mednarodni standard za določanje transfernih cen, v tokratnem članku pa pojasnjujemo analizo primerljivosti, ki predstavlja temelj za pravilno uporabo neodvisnega tržnega načela.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Letni dopust in regres za zaposlenega, ki opravlja dopolnilno delo
Pojasnjujemo, kako je z izplačilom regresa in dodelitvijo letnega dopusta delavcu, ki je zaposlen po 147. členu ZDR-1 za 8 ur tedensko. Delodajalec, kjer je zaposlen za 40 ur tedensko mu izplača regres in dodeli letni dopust, kako pa mora postopati delodajalec pri katerem je zaposlen dopolnilno za 8 ur tedensko? Prvi delodajalec je podal soglasje za zaposlitev delavca po 147. členu ZDR-1.

>> Odsotnost delavca z dela zaradi izobraževanja
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja pravico delavca do izobraževanja v 170. do 171. členu. Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve zaposlitve ter povečanja zaposljivosti, kot to izhaja iz prvega odstavka 170. člena ZDR-1.

>> IZ SODNE PRAKSE: Izplačilo nadur
Delavec je upravičen do plačila za ure, ki presegajo polni delovni čas, tudi če niso bile izrecno odrejene kot nadurno delo, če jih je dejansko opravil in je delodajalec vedel zanje, pri čemer je upravičen do plačila skupaj z dodatkom tako za ure znotraj omejitev nadurnega dela kot ure, ki te omejitve presegajo. Tudi če delodajalec za odrejanje oziroma dopuščanje nadurnega dela nima zakonsko določenega razloga, to ne pomeni, da delavec za ure preko polnega delovnega časa, ko je opravljal delo z vedenjem delodajalca, ni upravičen do plačila.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Objavljeni polletni javnofinančni podatki
Objavljena je druga izdaja prenovljene publikacije Javnofinančna gibanja, v kateri s pomočjo grafov in tabel prikazujemo zbirne podatke realiziranih javnofinančnih tokov v Republiki Sloveniji na četrtletni ravni.

>> Preveden MSR 220 (prenovljen) - Upravljanje kakovosti revizije računovodskih izkazovov
SIR je objavil preveden MSR 220 (prenovljen) - Upravljanje kakovosti revizije računovodskih izkazov.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Prve davčne spremembe že pripravljene
Ministrstvo za finance daje v javno razpravo paket sprememb davčne zakonodaje. Glavna sprememba je višina splošne dohodninske olajšave, ki bi se morala v letu 2023 po reformi, ki jo je marca sprejela Janševa vlada, dvigniti na 5.500 evrov, novi predlog pa jo določa na 5.000 evrov. Obenem želi vlada zvišati cenzus za dodatno olajšavo, ki jo po besedah ministra Klemna Boštjančiča koristijo predvsem ranljivi. Ministrstvo znova dviguje tudi davek na dohodke od oddajanja premoženja v najem: s 15 na 25 odstotkov.

>> Uporaba znižane stopnje DDV za izgradnjo bazena za agrarno skupnost
Gradbeno podjetje je izvedlo izgradnjo bazena za napajanje živine za agrarno skupnost. Zanima jih, ali lahko uporabljajo nižjo 9,5 odstotno stopnjo DDV po seznamu dobav blaga in storitev v skladu z 12. točko priloge I k ZDDV-1.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Ponovna obveznost plačila okoljske dajatve za določena fosilna goriva
Vlada je sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. S to spremembo uredbe se z današnjim dnem, 2. avgusta ponovno uvaja obveznost plačila okoljske dajatve za določena fosilna goriva (bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje), ki je bila ukinjena 21. junija 2022. Okoljska dajatev je bila ukinjena zaradi ublažitve posledic povišanja drobnoprodajnih cen naftnih derivatov.

>> V javni razpravi so spremembe na področju evidenc dela
Z namenom učinkovitejšega nadzora nad delovnim časom, odmorom in počitkom so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe zakona bodo inšpektoratu za delo olajšale ugotavljanje nepravilnosti, kakršne smo lahko videli tudi v primeru kršitev pravic delavcem v podjetjih Marinblu in Selea.

>> Tržna dejavnost v javnem zavodu in vzorec pravilnika
V Uradnem listu št. 11/2022 z dne 28.1.2022 so bile objavljene Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki med drugim določa novo podpoglavje 6.3.1.a »Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti«, ki obsega novi 119.a in 119.b člen.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 102 - 104 /2022
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. junij 2022 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2022 
 
1. julij 2022 Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov 
 
30. julij 2022 Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
 
30. julij 2022 Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje 
 
30. julij 2022 Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost 
 
30. julij 2022 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
 
30. julij 2022 Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 
 
30. julij 2022 Kolektivna pogodba časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti 
 
1. avgust 2022 Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije 
 
2. avgust 2022 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida 
 
10. avgust 2022 Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS) 
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Vlada na počitnice, po 15. avgustu številna odprta vprašanja
Vlada je s ponedeljkom odšla na počitnice do 15. avgusta, ki pa bodo po besedah predsednika vlade Roberta Goloba za ministrsko ekipo tudi delovne. Po počitnicah vlado čakajo priprave na jesensko draginjo, morebitni novi val covida-19, reševanje perečih težav v zdravstvu, pogajanja z javnim sektorjem in referendumske pobude.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Davčna izvršba in pretrganje zastaranja
V obravnavani zadevi je med strankama sporno ali je potekel relativni zastaralni rok in ali je tožena stranka utemeljeno poravnala del dolga iz naslova pobota dohodnine. Upravno sodišče je ugodilo zahtevku tožeče stranke in pojasnilo, da bi tožena stranka morala konkretno navesti, katero dejanje uradnega davčnega organa je pretrgalo zastaralni rok ter datum, kdaj je bil dolžnik o tem obveščen. Splošna navedba tožene stranke v obrazložitvi, da se je kontinuirano izvrševala terjana obveznost, ne zadosti standardu obrazloženosti po 214. člena ZUP.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v juliju 2022  
 
- na mesečni ravni:   1,0 %
 
- na letni ravni:   11,0 %
 
 
 
TOM v avgustu 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,9 %
 
- na letni ravni:   11,13 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2022:   1.989,53 €
 
in neto plača:   1.279,39 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,78 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.302,79 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

 
Pretekli spletni seminarji
Tanja Bohl
Odpravnina, pravica do odpravnine in izračun marec 2022 109,90€ Naročilo
Majda Strel
Računovodski vidik vodenja kmetijske dejavnosti april 2022 139,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
1.1.2023 in novi REK-O obrazec 18. 08. 2022 10:00:00 239,90€ Naročilo
Eva Zabukovec
Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca 8. 09. 2022 10:00:00 89,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.