c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Julij 2022, številka 29 / letnik XIV.
 
Sindikatom javnega sektorja je Vlada predlagala dvig vrednosti plačnih razredov v višini štirih odstotkov, kar predstavlja polovico od Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) napovedane osemodstotne inflacije za letošnje leto.

V osrednji temi tokrat objavljamo članek Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, v katerem pojasnjujemo statusno pravni položaj poslovodne osebe, način sklenitve pogodbe o zaposlitvi in ostala aktualna pojasnila glede delovnega razmerja s poslovodno osebo.

FURS sporoča, da je prestavljen rok za uveljavitev novega REK-O obrazca na 1. januar 2023. Objavil je tudi poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2021, v kolikor zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2021 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino. Na testnem portalu eDavki je na voljo možnost testiranja novih vrst dohodkov REK-O obrazca za izplačilo 38 vrst dohodkov.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjih dveh tednih so bili: Računovodsko evidentiranje minimalne plače, Regres v primeru krajšega delovnega časa, Ukrepi delodajalca ob visokih temperaturah na delovnem mestu, Odgovornosti subjektov v konzorciju, DDV obravnava montaže in inštalacije optičnih kablov in Pravne posledice spremembe upnika ali dolžnika.

Med poletjem morda najdete tudi čas za ogled katerega izmed posnetkov spletnih seminarjev FinD-INFO, ki ste ga letos zamudili. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo    
Eva Zabukovec, odvetnica
   
Kdo so poslovodne osebe? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) definicije poslovodne osebe ne podaja. Glede na navedeno je potrebno definicijo poiskati v drugih predpisih, predvsem v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) in drugih statusno pravnih predpisih. ZGD-1 v 10. členu določa, da se za poslovodstvo štejejo osebe, ki so po ZGD-1 ali po aktih družbe pooblaščene, da vodijo njene posle. Za poslovodstvo se pri družbi z neomejeno odgovornostjo štejejo družbeniki in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe, pri komanditni družbi komplementarji in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe, pri delniški družbi uprava ali upravni odbor, in pri družbi z omejeno odgovornostjo en ali več poslovodij.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Regres v primeru krajšega delovnega časa
Delavki, ki koristi starševski dopust, moramo izplačati regres za letni dopust. Glede višine izplačila smo v dilemi, saj ima zaposlena sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 20 urni delavnik na teden (M1), hkrati pa koristi starševski dopust. Kakšen regres ji torej pripada, celoten ali polovični?

>> Ukrepi delodajalca ob visokih temperaturah na delovnem mestu
Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj Celzija, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Računovodsko evidentiranje minimalne plače
Minimalna plača je urejena z Zakonom o minimalni plači. V minimalno plačo se ne vštevajo dodatki, določeni z zakonom in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, povračilo stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (regres za prehrano med delom, prevoz na delo in iz dela, stroški službenih potovanj ipd).

>> Bruselj spremenil napoved BDP za Slovenijo
Evropska komisija Sloveniji za letos napoveduje 5,4-odstotno gospodarsko rast, kar je 1,7 odstotne točke več, kot je napovedala maja. V letu 2023 pa pričakuje enoodstotno rast slovenskega BDP, kar je 2,1 odstotne točke manj kot v spomladanski napovedi. Inflacija bo letos dosegla 7,6, prihodnje leto pa 4,9 odstotka, napoveduje Bruselj.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Možnost testiranja novih vrst dohodkov REK-O obrazca
V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov je FURS na testnem portalu eDavki doslej že objavil REK-O obrazec za izplačilo 38 vrst dohodkov.

>> Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2021
Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2021 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 1. avgusta 2022, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register.

>> DDV obravnava montaže in inštalacije optičnih kablov
Slovenski davčni zavezanec za DDV navaja, da ima z nemškim davčnim zavezancem za DDV sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju za montažo in inštalacijo optičnih kablov. V predmetni pogodbi je določena cena v evrih za uro dela. Slovenski davčni zavezanec (s.p.) izstavlja mesečni račun za opravljeno delo. Zanima ga, katero klavzulo mora kot davčni zavezanec navesti na računu, ter tudi ali je kot slovenski davčni zavezanec zavezan k registraciji v Nemčiji.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Rok za uveljavitev novega REK-O obrazca prestavljen na 1. januar 2023
V Uradnem listu RS, št. 96/2022, z dne 15. julija 2022 je objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, s katerim je na novo določen rok za uveljavitev novega REK-O obrazca, in sicer za izplačila od 1. januarja 2023 dalje.

>> V veljavi je uredba o določitvi cen elektrike
V petek, 15. julija je začela veljati uredba o določitvi cen električne energije, ki bo določila najvišje cene za gospodinjstva in male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb. Uporabljati se bo začela 1. septembra, velja pa do 31. avgusta 2023. Že od danes pa se uporablja del, ki zagotavlja dobavo tem kategorijam odjemalcev.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 94 - 96 /2022
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. junij 2022 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2022 
 
1. julij 2022 Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov 
 
15. julij 2022 Uredba o določitvi cen električne energije 
 
28. julij 2022 Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin 
 
30. julij 2022 Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost« 
 
30. julij 2022 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
 
30. julij 2022 Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
 
30. julij 2022 Uredba o razvrščanju objektov 
 
1. avgust 2022 Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije 
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> V parlamentu ta teden še kar nekaj dela
Poslanci Državnega zbora se bodo ob začetku parlamentarnih počitnic, ki sicer po poslovniku DZ potekajo od vključno 16. julija do 31. avgusta, sestali še na izredni seji, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi. Predsednica DZ pa bo v prihodnjem tednu razpisala lokalne in predsedniške volitve.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Rok za uveljavitev pravice iz interventnih ukrepov
Tožeča stranka je vložila tožbo na upravno sodišče zoper odločbo, s katero je drugostopenjski organ zavrnil njeno pritožbo zoper zavrnjeno vlogo za delno povračilo izplačanih nadomestil plač delavcem, napotenim na začasno čakanje na delo, ki jo je vložila pri Zavodu RS za zaposlovanje. V tožbi navaja, da je drugostopenjski organ napačno razlagal pravno naravo osemdnevnega roka iz 8. člena ZIUPDV, ki po njenem mnenju ni prekluziven. Kako je v zadevi odločilo upravno sodišče?

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2022:   2.001,93 €
 
in neto plača:   1.304,32 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.979,08 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.283,87 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

 
Pretekli spletni seminarji
Eva Zabukovec
Splošni akti delodajalca – nadloga ali koristno orodje maj 2022 89,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Potni nalogi – na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? junij 2022 109,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
1.9.2022 in novi REK-O obrazec 18. 08. 2022 10:00:00 239,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Pravne posledice spremembe upnika ali dolžnika
Obligacijsko pravo je v znatni meri dispozitivno, kar pomeni, da lahko stranke medsebojne pogodbene odnose urejajo svobodno, z omejitvijo upoštevanja prisilnih predpisov oziroma kogentnih norm (ius cogens).
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.