c S

Hrvaška se bo 1. januarja 2023 pridružila euroobmočju

13.07.2022 Svet Evropske unije je včeraj uradno odobril vstop Hrvaške v euroobmočje s 1. januarjem 2023 in določil menjalno razmerje hrvaške kune na ravni 7,53450 kune za euro – kar se ujema s trenutnim centralnim tečajem kune v mehanizmu deviznih tečajev (ERM II).

Evropska centralna banka (ECB) in centralna banka Hrvatska narodna banka sta se dogovorili, da bosta gibanje hrvaške kune v razmerju do eura na deviznem trgu spremljali do 1. januarja 2023.

Z začetkom veljavnosti okvira za tesno sodelovanje med ECB in Hrvatsko narodno banko 1. oktobra 2020 je ECB postala odgovorna za neposredni nadzor osmih pomembnih institucij in za pregled nad nadzorom 15 manj pomembnih institucij na Hrvaškem.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Alexandrine Bouilhet, tel. +49 172 174 9366.

Opombe
  • Dogovor o spremljanju kune sodi v okvir ERM II. Sodelovanje v ERM II in merjenje običajnega razpona nihanja najmanj v zadnjih dveh letih sodita med konvergenčna merila, ki morajo biti izpolnjena pred vstopom v euroobmočje.
  • Menjalno razmerje med kuno in eurom je določeno s spremembo Uredbe (ES) št. 2866/98, ki bo začela veljati 1. januarja 2023.
Vir: ECB, 12. 7. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.