c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Maj 2022, številka 19 / letnik XIV.
 

V današnjem tedniku izpostavljamo vnovično Vladno začasno regulacijo cen pogonskih goriv. Rekordne cene goriv so med drugim občutno zvišale tudi stroške prevoza na delo, a delodajalci podražitev pri povračilu stroškov prevoza zaenkrat ne upoštevajo.

V današnji osrednji temi smo izbrali članek Splošni akti delodajalca - napredovanje, delovna uspešnost in poslovna uspešnost, v katerem predstavljamo način določanja pogojev oz. kriterijev za napredovanje ter izplačilo delovne in poslovne uspešnosti.

Z AJPES so sporočili, da bo masovna javna objava letnih poročil izvedena 20. maja 2022.

FURS bo v mesecu maju izvedel prvo spletno javno dražbo za objavljene aktualne prodaje premičnin. Zavezance še obveščajo, da vedno več držav izdaja elektronska potrdila o rezidentstvu v tujini. Obravnavali pa so tudi spremembe v pojasnilih: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja in Bonitete.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Brezplačna pridobitev osnovnega sredstva, DDV obravnava pri prenovi in oddajanju nepremičnine v najem, Olajšava za donacije - izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa, Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci, navzkrižne kontrole in novosti, Obstoj delovnega razmerja in članek iz sodne prakse Težko popravljiva škoda.

Ne spreglejte napovedanih spletnih seminarjev Splošni akti delodajalca - nadloga ali koristno orodje z Evo Zabukovec (17. maja) in Potni nalogi - na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? s Fenjo Borštnar (9. junij). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› PREGLED ZAKONODAJE
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
>> OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      III. Splošni akti delodajalca - nadloga ali koristno orodje: napredovanje, delovna uspešnost in poslovna uspešnost    
Eva Zabukovec, odvetnica
   
V prvem prispevku na temo splošnih aktov delodajalca smo predstavili pojem in način njihovega sprejemanja. V drugem delu smo se posvetili predvsem aktu o sistemizaciji delovnih mest in njegovim prednostim ter drugim aktom, ki sicer niso obvezni, so pa lahko koristni. V zadnjem delu pa bomo natančneje predstavili način določanja pogojev oz. kriterijev za napredovanje ter izplačilo delovne uspešnosti in poslovne uspešnosti.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Brezplačna pridobitev osnovnega sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno z državno podporo ali donacijo, se ob pridobitvi izkazuje po nabavni vrednosti. Če ta ni znana, pa po pošteni vrednosti, povečani za izdatke, ki jih je mogoče pripisati neposredno pripravljanju sredstva za nameravano uporabo.

>> Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci, navzkrižne kontrole in novosti
Finančna uprava RS je napovedala prenovo poročanja z REK-O obrazcem v mesecu septembru 2022. Namen novega REK-O obrazca je združitev poročanja izplačil, zmanjšanje število poročanih podatkov in uvedba dodatnih kontrol.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Obstoj delovnega razmerja
18. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da se v primeru spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem domneva, da delovno razmerje obstaja, če obstajajo elementi delovnega razmerja. To vprašanje pride v poštev takrat, ko se pojavi dilema, ali v konkretnem primeru med dvema strankama obstaja delovno razmerje ali ne, saj je od tega vprašanja odvisno, ali se bodo za stranke uporabljale določbe ZDR-1 ali ne.

>> Stroški prevoza na delo naraščajo, povračilo ostaja enako
Zaradi podražitev goriv so se stroški prevoza na delo nekaterim povišali za dobrih 20 odstotkov. Rekordne cene goriv najbolj občutijo tisti, ki se v službo vozijo iz oddaljenih krajev. A delodajalci pri povračilu stroškov prevoza podražitev ne upoštevajo.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> DDV obravnava pri prenovi in oddajanju nepremičnine v najem
Lastnik nepremičnine s statusom s.p. oddaja stanovanja svojim zaposlenim in tudi drugim fizičnim osebam. Pred začetkom oddajanja je s.p. opremil stanovanja in prejetih računov (stroškov) ni knjižil ter si ni odbijal DDV-ja.

>> Dražbe Finančne uprave po novem prek spleta
Prek portala furs.edrazbe.si bo mogoče spremljati objavljene aktualne prodaje premičnin Finančne uprave in tudi sodelovati na javnih dražbah. Prva spletna javna dražba bo izvedena 20. maja 2022.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
7. maj 2022 Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2022 
 
7. maj 2022 Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2022 
 
7. maj 2022 Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. marca 2022 
 
7. maj 2022 Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve 
 
7. maj 2022 Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod 
 
8. maj 2022 Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
 
21. maj 2022 Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz 
 
21. maj 2022 Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost 
 
21. maj 2022 Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2023-2025 
 
21. maj 2022 Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
 
1. julij 2022 Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja potrošnikov 
 
 
     

 

SPREJETA_ZAKONODAJA

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Rahljanje zahtev pogoja PCT
Epidemiološko stanje omogoča rahljanje zahtev pogoja PCT, in sicer je z novelo > Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 določeno, da zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu za opravljanje dela ni več potrebno izpolnjevati pogoja PCT.

>> Višja urna postavka za delo upokojencev
Od 5. maja velja novela > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), ki izenačuje višini minimalnih bruto urnih postavk za začasno in občasno delo upokojencev ter začasno in občasno delo dijakov in študentov.

>> Novo na področju štipendiranja in uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
5. maja 2022 je začel veljati Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 6. aprila 2022. Zakon prinaša kar nekaj novosti na področju štipendiranja in uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 60 - 64 /2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Duh inflacije ušel iz steklenice
Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde je od včeraj v Ljubljani, danes dopoldne bo imela skupaj z guvernerjem Banke Slovenije Boštjanom Vasletom nagovor na dogodku ob 30-letnici Banke Slovenije. Francozinja, po oceni Forbesa tretja najbolj vplivna ženska na svetu, se kot predsednica ECB trenutno spopada z zahtevno nalogo krotenja inflacije, zaradi neodzivnosti ECB pa v finančnem svetu nanjo letijo očitki, da je bolj političarka kot bankir.

>> Vlada je vnovič začasno regulirala cene pogonskih goriv
Vlada se je odločila za vnovično začasno regulacijo cen pogonskih goriv. Najvišjo maloprodajno ceno 95-oktanskega bencina je določila pri 1,560 evra za liter, najvišjo veleprodajno ceno pa pri 1,540 evra. Za liter dizla je cena regulirana pri 1,668 evra.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Neobstoj pravne podlage za izvajanje zatrjevanih storitev
Tožeča stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen tožbeni zahtevek za plačilo 4.887,20 evra. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da v primeru če je bila tožeča stranka izrecno seznanjena s tem, da tožena stranka ne želi prevzeti bremena plačevanja njenega izvajanja zatrjevanih storitev, ki jih je do tedaj tožeča stranka izvajala samoiniciativno in brez terjanja nadomestila, potem njeno izvajanje teh storitev v razmerju med pravdnima strankama ne more vzpostaviti razmerja obogateni - prikrajšani.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec februar:   1.927,08 €
 
- in neto plača:   1.240,35 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.971,72 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.271,18 €
 
Minimalna plača: od 1. 1. 2022:   1.074,43 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Eva Zabukovec
Splošni akti delodajalca – nadloga ali koristno orodje 17. 05. 2022 10:00:00 89,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Potni nalogi – na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? 9. 06. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Težko popravljiva škoda
Pravni standard težko popravljive škode je izkazan, če stranka s stopnjo verjetnosti izkaže, da je grozeči stečaj ali nevarnost skorajšnjega prenehanja poslovanja neposredna posledica (izvršitve) akta, ki ga izpodbija s tožbo v upravnem sporu.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.