c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Maj 2022, številka 17-18 / letnik XIV.
 

V tokratni dvojni številki tednika izpostavljamo novost za spletne nakupe, ko znotraj evropskega gospodarskega prostora velja obvezno potrjevanje z močno avtentikacijo. To prinaša višjo varnost, obenem pa težave za tiste, ki nočejo uporabljati pametnih telefonov.

Za današnjo osrednjo temo smo izbrali članek Izpostavljenost spremenjenim poslovnim razmeram bo letos eno izmed ključnih pojasnil v poslovnemu poročilu, saj bo morala marsikatera gospodarska družba v že revidiranem letnem poročilu za leto 2021 vključiti tudi oceno posledic vojne v Ukrajini, ki bo vplivala na poslovanje gospodarskih družb tudi v prihodnje.

FURS je konec aprila objavil nova imenovanja direktorjev finančnih uradov. Prav tako obveščajo, da je možno testirati več vrst dohodkov REK-O obrazca, navedli pa so tudi več sprememb v pojasnilih: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, Obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji in Davki za začetnike - fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Izvršba na plačo, Izplačilo nagrade upravi iz naslova dobička, Akt o sistemizaciji delovnih mest, Seznanitev z osebnimi podatki pri delodajalcu, Dogovorjeno poskusno delo v pogodbi o zaposlitvi za določen čas, Naložbene nepremičnine - razlika, če vrednotimo po modelu nabavne vrednosti ali po modelu poštene vrednosti, Obračun DDV za storitev opravljeno hrvaškemu naročniku in članek iz sodne prakse Ocena delovne uspešnosti.

Ne spreglejte majskih spletnih seminarjev Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci in navzkrižne kontrole s Simono Matko Počivalšek (10. maja) in Splošni akti delodajalca - nadloga ali koristno orodje z Evo Zabukovec (17. maja). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› PREGLED ZAKONODAJE
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
>> OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Izpostavljenost spremenjenim poslovnim razmeram bo letos eno izmed ključnih pojasnil v poslovnemu poročilu    
mag. Mojca Kunšek
   
Po izteku roka za predložitev letnih poročil za statistične in davčne namene za zavezance katerih poslovno leto je enako koledarskemu letu, prihaja čas, ko bodo zavezanci za revidirana letna poročila le-ta predložili v sprejem svojim nadzornim organom in do konca avgusta tudi Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za javno objavo. Glede na to, da je vojna v Ukrajini okrnila marsikatero slovensko gospodarsko družbo, je potrebno že v letno poročilo za leto 2021 vključiti oceno posledic teh dogodkov na poslovanje gospodarskih družb v prihodnje.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Izvršba na plačo
V podjetju imajo zaposleno delavko, za katero so prejeli kar nekaj izvršb na plačo. Zaposlena ima mladoletnega otroka. Zanima jih, ali morajo preživljanje družinskega člana avtomatično upoštevati oziroma mora to od podjetja zahtevati delavka? Kje najdejo točen znesek, koliko prihodka prejme, ker preživljanja otroka (npr. kolikšen je ta znesek za marec 2022)?

>> Dogovorjeno poskusno delo v pogodbi o zaposlitvi za določen čas
Poskusno delo je v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) določeno v 125. členu ZDR-1, medtem ko je pogodba o zaposlitvi za določen čas določena v 54. členu ZDR-1.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Naložbene nepremičnine – razlika, če vrednotimo po modelu nabavne vrednosti ali po modelu poštene vrednosti
Naložbene nepremičnine obravnava Slovenski računovodski standard 6. Opredeljuje, da je naložbena nepremičnina posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe. Torej po vsebini gre za naložbo, ki ni finančna, ampak v obliki nepremičnine.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Obračun DDV za storitev opravljeno hrvaškemu naročniku
Podjetje želi izstaviti račun za opravljeno storitev poslovnemu partnerju iz Hrvaške. Zaračunali bodo storitev nakladanja z viličarjem v Sloveniji hrvaškemu davčnemu zavezancu, ki nima slovenske ID številke in ni povezan z gradbeno dejavnostjo. Kako je z obračunom DDV in katero klavzulo uporabimo.

>> Lani inšpektorji izrekli 16 odstotkov manj ukrepov kot predlani
V letu 2021 je bilo izrečenih za 16 odstotkov manj upravnih in prekrškovnih ukrepov kot leta 2020, piše v poročilu, s katerim se je seznanila vlada. Manjše število izrečenih ukrepov pripisujejo spremenjenim okoliščinam zaradi epidemije covida-19.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
21. april 2022 Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem 
 
29. april 2022 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente 
 
29. april 2022 Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo 
 
30. april 2022 Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije 
 
1. maj 2022 Pravilnik o objavah prodaj in izvajanju spletne javne dražbe Finančne uprave Republike Slovenije 
 
5. maj 2022 Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev 
 
5. maj 2022 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
5. maj 2022 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
 
5. maj 2022 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) 
 
7. maj 2022 Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu 
 
1. oktober 2022 Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti 
 
 
     

 

SPREJETA_ZAKONODAJA

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Potek veljavnosti Uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov s 1. majem 2022
Uredba oziroma začasni vladni ukrep je s 1. majem 2022 prenehal veljati. Cene naftnih derivatov se po prenehanju ukrepa znova prosto oblikujejo na trgu.

>> Vlada podaljšala znižane trošarine za elektriko in goriva
Vlada je na seji, 28. aprila, sprejela odločitev o podaljšanju uredb za določitev zneska trošarine za energente (Uredba o določitvi zneska trošarine za energente) in določitev zneska trošarine za električno energijo (Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo), in sicer za tri mesece do 31. julija letos.

>> Ureditev v ZUTD ni bila v neskladju z Ustavo
Ustavno sodišče je na podlagi zahteve Vrhovnega sodišča odločalo (U-I-272/18) o ustavnosti ne več veljavne oziroma že spremenjene ureditve o prenehanju pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost. Presojalo je sedmo alinejo prvega odstavka in drugi odstavek 65. člena > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), veljavna v obdobju, bistvenem za odločitev v prekinjenih revizijskih postopkih.

>> Objavljen 6. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022, objavilo 6. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je razpisalo 250.000 evrov nepovratnih sredstev.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 54 - 59 /2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Do kdaj je še mogoče koriščenje bonov?
Do konca prvomajskih počitnic so prebivalci Slovenije unovčili 76 odstotkov vrednosti izdanih turističnih bonov in 70 odstotkov vrednosti izdanih bonov 21. Približno 47 odstotkov bonov 21 je bilo doslej uporabljenih za plačilo storitev v gostinstvu, 34 odstotkov za turistične storitve, 12 odstotkov za kulturo in sedem odstotkov za šport. Obe vrsti bonov je mogoče unovčiti do konca junija.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Povečan obseg dela in plačilo delovne uspešnosti
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero ji je sodišče prve stopnje naložilo, da tožnici izplača 3.669,75 evra bruto iz naslova povečanega obsega dela. V pritožbi zatrjuje, da tožnica zaradi del in nalog, ki jih je opravljala v spornem obdobju, ni bila bolj obremenjena, saj je imela dela ravno toliko, kot je potrebno za 8-urni delovnik oziroma za polno obremenitev, pri čemer dela in naloge niso presegala pričakovanih rezultatov dela v posameznem mesecu. Kako je odločilo pritožbeno sodišče?

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v aprilu 2022  
 
- na mesečni ravni:   2,6 %
 
- na letni ravni:   6,9 %
 
 
 
TOM v maju 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,6 %
 
- na letni ravni:   7,30 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2022:   1.927,08 €
 
in neto plača:   1.240,35 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.971,72 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.271,18 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Simona Matko Počivalšek
Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci in navzkrižne kontrole 10. 05. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Eva Zabukovec
Splošni akti delodajalca – nadloga ali koristno orodje 17. 05. 2022 10:00:00 89,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Potni nalogi – na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? 9. 06. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Kako prepoznati oderuški kredit?
Med podjetji najem kredita pogosto predstavlja nujni predpogoj za začetek poslovanja, za razširitev poslovanja, ali pa za reševanje težav, v katerih se je podjetje znašlo. In še posebej v slednjih primerih, ko torej podjetjem ali samostojnim podjetnikom (že) teče voda v grlo, postanejo še posebej ranljiva za kredite, ki so po svoji naravi oderuški.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.