c S
Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2021 – 1. tranša 03.05.2022 FURS obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2021, da bodo dne 10. 5. 2022, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 6. 5. 2022.

Zato zavezance pozivajo, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 6. 5. 2022, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila.

Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo, če bo znesek pobota presegel 10 EUR.


Vir: FURS, 29. 4. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.