c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2022, številka 09 / letnik XIV.
 

S 1. marcem se je skrajšalo obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s 30 na 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela. Odslej to velja tudi za samostojne podjetnike, ki sami nosijo breme stroškov zaradi bolniške odsotnosti.

V osrednji temi danes pojasnjujemo, kako se po novem obravnava Nadomestilo boleznine za samostojne podjetnike s prikazom na konkretnih primerih.

FURS sporoča, da se konec marca izteče odlog plačila prispevkov za socialno varnost. V zvezi s problematiko omejevanja poslovanja slovenske banke Sberbank in onemogočenih plačil davčnih obveznosti zavezancev prek te banke pa sporočajo, da bodo to nedvomno ustrezno upoštevali.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Evidentiranje prodaje terjatve, DDV obravnava subvencij in odbitni delež, Nepremičnina in poračun sorazmernega dela že izvedenega odbitka, Obveznost plačila za delo in sankcije v primeru neizplačila in Kaj vse mora postoriti delodajalec, da zagotovi varnost delavcev pri delu.

V mesecu marcu vas vabimo na dva spletna seminarja, in sicer Odločbe o letnem dopustu, koriščenje in obračun dopustov zaposlenih, ki bo 15. marca s Simono Matko Počivalšek, in Odpravnina, pravica do odpravnine in izračun, ki bo 22. marca s predavateljico Tanjo Bohl. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Nadomestilo boleznine za samostojne podjetnike    
Simona Matko Počivalšek
   
V Uradnem listu RS, št. 15/2022 z dne 4. februarja 2022 sta bili objavljeni dve spremembi zakonov, in sicer Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), ki spreminja 137. člen ZDR-1, in Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), ki spreminja 29. člen ZZVZZ. Noveli se uporabljata od 1. marca 2022 in vplivata na obdobje upravičenih refundiranih nadomestil iz naslova začasne zadržanosti od dela.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Evidentiranje prodaje terjatve
Prodaja terjatve pomeni, da terjatev prodate drugi pravni osebi (praviloma pravni osebi, ki se s tem ukvarja) z določenim diskontom. Najpogosteje se podjetja odločajo za to, da si zagotovijo takojšen denarni tok in se razbremenijo postopkov izterjave. Je pa seveda v teh postopkih zelo pomembno, kako bo z vašim kupcem pri izterjavi ravnal izterjevalec.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Obveznost plačila za delo in sankcije v primeru neizplačila
Obveznost plačila za delo je ena izmed najpomembnejših obveznosti delodajalca na eni in ena izmed najpomembnejših pravic delavca na drugi strani. Je srčika samega delovnega razmerja, dokaz resnega, zakonitega in moralnega poslovanja delodajalca in nujen eksistenčni pogoj za zaposlenega delavca. Tudi zaradi tega Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) tej pravici oziroma dolžnosti posveča kar precej členov.

>> Kaj vse mora postoriti delodajalec, da zagotovi varnost delavcev pri delu
Za zdravo razumskega človeka je varnost najpomembnejša vrednota. V tem smislu želimo ljudje sebi in svojim najbližjim zagotoviti predvsem varno življenjsko okolje, obdajamo se z ljudmi, ki nam vzbujajo občutek varnosti, kupujemo varno hrano in se po nepotrebnem ne izpostavljamo nevarnostim.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Nepremičnina in poračun sorazmernega dela že izvedenega odbitka
Zanima nas, kako sorazmerno obračunamo uveljavljen vstopni DDV, ali kot knjiženje prejetega računa z negativno vrednostjo, ali kot promet, ki je obdavčen z DDV, ali gre pri tem za poračun 20 % DDV in 22 % DDV? Kupec je fizična oseba.

>> DDV obravnava subvencij in odbitni delež
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da se humanitarno društvo ukvarja z obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnostjo ter odbija DDV na podlagi odbitnega deleža. Društvo prejeme subvencijo s strani Ministrstva za plače zaposlenih, ki izvajajo nepridobitno dejavnost. Naročnico zanima ali mora pri izračunu odbitnega deleža v imenovalcu upoštevati znesek subvencij prejetih od države. V nadaljevanju podajamo pojasnilo v zvezi s tem.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Spremembe Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
S spremembami in dopolnitvami > Uredbe je omogočeno dodeljevanje državnih pomoči na podlagi priglašene sheme regionalnih državnih pomoči za novo finančno obdobje 2021-2027 ob upoštevanju nove uredbe, ki ureja karto regionalne pomoči. Predlagana sprememba iz uredbe črta tudi sklicevanje na Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019, ki je prenehal veljati.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje; veljavnost od: 27.2.2022 - sprememba
»  Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo; veljavnost od: 26.2.2022 - sprememba
»  Sklep o določitvi višin nadomestila potnih stroškov in dodatka za prevoz; veljavnost od: 1.2.2022
»  Sklep o podaljšanju ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni; veljavnost od: 26.2.2022
»  Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2022; veljavnost od: 26.2.2022, uporaba od: 1.1.2022
»  Sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. marca 2022; veljavnost od: 1.3.2022
»  Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah; veljavnost od: 24.2.2022 - sprememba
»  Poročilo o gibanju plač za december 2021; veljavnost od: 1.12.2021
»  Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije; veljavnost od: 26.2.2022, uporaba od: 1.1.2022 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti; veljavnost od: 25.2.2022 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 24 - 28/2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Razvojne spodbude in javni razpisi gospodarstvu v letu 2022
MGRT je predstavila razvojne spodbude in javne razpise, na katerih bodo lahko kandidirala podjetja in drugi upravičenci. Slovenskemu gospodarstvu bo letos na voljo dobrih 646,5 milijonov evrov, ki jih upravlja ministrstvo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Oprostitev plačila dohodnine
Tožnica je zoper dohodninski odločbi obeh stopenj vložila tožbo, v kateri navaja, da v ZDoh-2 ni nikjer določeno, da med dohodke iz delovnega oz. drugega pogodbenega razmerja spada tudi socialni prejemek, ki ga je prejela za nazaj. Upravno sodišče je tožbi ugodilo in pojasnilo, da delno plačilo za izgubljeni dohodek predstavlja družinski prejemek, ki glede na 3. in 62. člen > ZSDP-1 ni pravica, ki bi izhajala iz zavarovanja za starševsko varstvo. Gre za osebni prejemek staršev zaradi zapustitve trga dela zaradi nege in varstva otroka s posebnimi potrebami, ki ga financira država, upravičenec pa ni neposredno zavezan zagotavljati sredstev za te dajatve (denimo v obliki prispevkov za zavarovanje).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v februarju 2022  
 
- na mesečni ravni:   1,4 %
 
- na letni ravni:   6,9 %
 
TOM v marcu 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,6 %
 
- na letni ravni:   7,30 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2021:   2.064,12 €
 
in neto plača:   1.336,82 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.011,70 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.306,39 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Simona Matko Počivalšek
Odločbe o letnem dopustu, koriščenje in obračun dopustov zaposlenih 15. 03. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Tanja Bohl
Odpravnina, pravica do odpravnine in izračun 22. 03. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.