c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2022, številka 04 / letnik XIV.
 

Morda veste, kakšna je razlika med izolacijo in karanteno? Pojasnil jo je državni sekretar Franc Vindišar in na vladni novinarski konferenci podrobneje predstavil pogoje in način za krajšanje izolacije.

V osrednji temi tokrat izpostavljamo aktualen članek S PKP10 do novih subvencij, podaljšanih ukrepov ter podatkov, ki so davčna tajnost.

Od sprejema PKP10 je eno izmed najbolj pogostih vprašanj, kako pravilno vložiti vlogo za povračilo stroškov za nakup HAG testov za samotestiranje. Izjavo za izplačilo pomoči za nakup HAG testov za samotestiranje je treba predložiti prek eDavkov najpozneje do 15. februarja 2022, v kolikor nameravate zaprositi za nadomestilo.

FURS je objavila spremembe v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju in spremembo pojasnila Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Razrešitev vodilnega delavca, Povračila stroškov pri napotenih delavcev, Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula, Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru zavračanja opravljanja obstoječega dela in Novosti glede izročanja računov končnim potrošnikom.

Včeraj smo izvedli spletni seminar Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021, posnetek katerega lahko naročite tukaj. Vabimo vas tudi k prijavi na spletni seminar Noveli ZDDPO-2S in ZDDV-1M spreminjata davčno zakonodajo v začetku leta 2022, ki bo 3. februarja in ga bo vodila Natalija Kunstek. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      S PKP10 do novih subvencij, podaljšanih ukrepov ter podatkov, ki so davčna tajnost    
mag. Mojca Kunšek
   
Z zadnjim interventnim zakonom t.i. Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki velja od 30. decembra 2021, je bila podaljšana vrsta ukrepov, ki so bili sprejeti s predhodnimi interventnimi zakoni, uveljaviti pa je moč tudi prejem pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Novi REK obrazec 1. septembra 2022
Kot smo vas že seznanili, je Finančna uprava v lanskem letu začela s prenovo REK obrazcev, po kateri bo ukinjeno več obstoječih REK obrazcev (REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD) in obrazec ZAP/M ter bo uveden enoten REK-O obrazec. Poenostavitve bodo uvedene tudi na področju predlaganja popravkov REK obrazcev in predlaganja obrazcev na podlagi samoprijave. Predvideni rok uveljavitve novega REK obrazca se iz 1. aprila 2022 prestavlja na 1. september 2022.

>> Oddaja obračunov DOD-DDPO za leto 2022
Z 21. januarjem 2022 je bila odprta oddaja obračunov DOD-DDPO tudi za davčna obdobja, ki se začnejo od 1. januarja 2022 dalje.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Razrešitev vodilnega delavca
Vodilni delavci so posebna skupina delavcev in se od položaja ostalih zaposlenih razlikujejo na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

>> Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula
Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula sta tipična "produkta" kapitalizma, oziroma svobodnega trga, na katerem imajo skoraj vsa podjetja prost dostop do tržišča in tekmujejo med seboj za pridobitev čedalje večjega števila kupcev oziroma strank. V takih izostrenih kompetitivnih pogojih je seveda v njihovem interesu, da čim bolj zaščitijo svoje produkte, storitve, prednosti, znanja, strokovnjake ipd.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Novosti glede izročanja računov končnim potrošnikom
Nov deseti odstavek 81. člena ZDDV-1 in končna določba 48. člena novele ZDDV-1M glede 17. člena > Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) določajo spremembe glede izročitve računa v papirni obliki končnemu potrošniku, veljajo pa od 22. januarja 2022.

>> Povračila stroškov pri napotenih delavcih
Slovensko podjetje ima zaposlene tuje državljane iz Hrvaške, ki so napoteni na delo v tujino - Nemčijo. Za njih je bil pridobljen A1 obrazec za eno leto. Narava dela v tujini je taka, da delavci delajo npr. 20 dni, preostanek so prosti. Ali se taka napotitev potem šteje za prekinjeno oziroma, kako je v tem primeru s pravico do obračuna dnevnic in prevoznih stroškov?

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Dodatna uskladitev pokojnin
22. januarja je začela veljati dopolnitev > Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki zaradi odprave zaostanka pri usklajevanju pokojnin, s 1. januarjem dodatno usklajuje pokojnine in druge prejemke (razen dodatka za pomoč in postrežbo in letnega dodatka), in sicer se prejemki priznani do 31. decembra 2010, uskladijo za 3,5 %, prejemki priznani od 1. januarja do 31. decembra 2011, za 1,7 % in prejemki priznani od 1. januarja 2012 dalje, za 1 %. S 1. januarjem se za 1 % uskladijo tudi najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in najnižji znesek invalidske pokojnine iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-2.

>> Nabava medicinske opreme
Spremembe in dopolnitve > Zakona o javnem naročanju, ki bodo začele veljati 20. februarja, določene določbe pa se bodo začele uporabljati 20. septembra, nabavo medicinske opreme regulirajo s sistemom referenčnih cen. Referenčna cena je cena, ki jo določi urad vlade RS, pristojen za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in opreme. Naročnik v postopkih javnega naročanja medicinskih pripomočkov in opreme v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavi referenčno ceno za nabavo medicinske opreme. Ponudbe, v katerih bo cena medicinskih pripomočkov in opreme presegala referenčno ceno za več kot deset odstotkov, bodo neustrezne.

>> Sprememba izolacije z dosedanjih 10 dni na 7 dni
Na vladni novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 so izpostavili, da je s ponedeljkom izolacija lahko krajša tudi za tiste, ki bodo pozitivne izvide PCR-testiranj prejeli v tem tednu.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 20.2.2022 - sprememba
»  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 22.1.2022 - sprememba
»  Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja; veljavnost od: 22.1.2022 - sprememba
»  Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov; veljavnost od: 21.1.2022

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 9 - 10/2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Gospodarsko ministrstvo za letos napoveduje dobrih 640 milijonov novih razvojnih spodbud
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos gospodarstvu, občinam in ostalim ciljnim skupinam zagotovilo skupno 640,7 milijonov evrov novih razvojnih sredstev, za katere bo možno kandidirati z oddajo projektne vloge v letošnjem letu. Od tega je 479,2 milijonov evrov nepovratnih in 161,5 milijonov evrov povratnih sredstev, s katerimi upravlja ministrstvo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Prikrito izplačilo dobička
Tožnik v tožbi zoper obe odločbi iz upravnega postopka izpostavlja, da je bilo napačno odločeno o dodatni odmeri davkov in prispevkov ter pomanjkljivo odločeno o odpravi zneskov davka. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da je bistvo prikritega izplačila dobička v tem, da ne temelji na formalni odločitvi pristojnega organa upravljanja o delitvi dobička, temveč se izvede prikrito, na podlagi pravnih poslov, ki jih z delničarjem, družbenikom ali lastnikom sklene tožnik. Prikrito izplačilo dobička ima tako kot odkrito za posledico zmanjšanje premoženja pravne osebe, zato se prikrita izplačila davčno obravnava enako kot odkrita.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2021:   2.084,38 €
 
in neto plača:   1.363,86 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.948,10 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Noveli ZDDPO-2S in ZDDV-1M spreminjata davčno zakonodajo v začetku leta 2022 3.2.2022 10:00:00 89,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.